Mai 68, expoziție / May 68, exhibition, 14 mai-14 iunie 2013

Mai 68 / May 68
Expoziție / Exhibition
de Ion BUZU

APARTAMENT DESCHIS / FLAT SPACE
Inaugurare / Opening: 14 mai 2013, ora 17:00
str. București 68/1, Chișinău
program: 14 mai – 14 iunie 2013

- – – scroll down for English – – -

RO
- – – – -

Alienarea prezentă în lumea de azi nu constă atît în aceea că fiecare om este singur, incapabil să comunice cu alţii. Mai degrabă, ea constă în faptul că fiecare om a pierdut contactul cu lumea, cu structura şi modul în care este ea organizată. Fiecare îşi are mica sa lume – proprietatea privată – alcătuită din propriul apartament, familie, cărţi, conturi pe reţele de socializare; prin care încearcă să-şi dobîndească mica sa fericire. Această ruptură radicală, între propria lume (o mică rezervaţie-simulacru) şi societate a fost denunţată în mai 68. Oamenii ieşeau în stradă şi se întrebau „suntem fericiţi?”, iar întrebarea aceasta a devenit una politică.

Un alt lucru care s-a întîmplat în mai 68 a fost crearea unui limbaj şi context prin care oamenii pot articula ceea ce este în neregulă cu lumea în care trăiesc. Revolta iniţiată în Universitatea din Strasburg, exprimată printr-un pamflet în care este denunţată condiţia schizofrenică socială a studentului, pendulînd între ameninţarea unui viitor abstract şi ancorarea unui prezent mistic, tăiat de istorie; a iniţiat contextul pentru interogarea condiţiei fiecărui dintre noi ca subiect social. Celebrarea lui mai 68 va crea un context pentru această interogare şi revoltă, folosind limbajul sloganelor.

Fiecare e binevenit să-şi aducă sloganele sale de împotrivire, protest, nemulţumire, utopice; pe care le vom lipi în colajul nostru, sau le vom scrie pe stickere ce pot fi distribuite mai încolo.

EN
- – – – -

The existing alienation in our present era is not as much represented by the fact that every person is alone, incapable of communicating with the others. But rather that every person has lost the contact with the world, with its structure and how it is organized. Each individual has its own small world – the private property – made from his apartment, his family, books, and accounts on different kinds of social networks; through all these, each individual tries hard to reach his small happiness. This radical split, between the individual’s small world (which is nothing else but a small reservation-simulacrum) and society was denounced in Mai 68. People were coming out in the streets asking themselves “are we happy?”, and this question has become a political one.

Another thing that happened in Mai 68 was the emergence of a language and a context through which people could articulate what was wrong with the world they were living in. The initial revolt in the University of Strasbourg, represented in a pamphlet in which the schizophrenic social condition of the student was denounced – oscillating between the threat of an abstract future and the jail of a mystic present, cut out from history – it has generated the context for questioning the condition each one of us has as a social subject. The celebration of Mai 68 will generate a context for this questioning and revolt, using the language of slogans.

Each person is welcomed to bring his own slogans of resistance, protest, dissatisfaction or of utopia; we will paste these slogans in our collage or we will copy them to small stickers which can later be distributed.

imagini de la eveniment / images from the event

Flat Space for the Community is a series of events organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme.

Tags : , ,