STEAGUL FURAT / STOLEN FLAG, 1 decembrie 2013

-- – scroll down for English version – – -

RO
– – – – -

STEAGUL FURAT
1 decembrie 2013
Monotremu

“Steagul furat” consemnează două decenii de Românie post decembristă. Pleacă de la steagul Revoluției Române din 1989, sau “steagul cu gaură” cum a mai fost numit, poate cel mai puternic simbol al acelor timpuri.
Obținută prin tăierea si îndepărtarea stemei și simbolurilor comuniste, gaura din steagul revoluției reprezintă ruperea de vechile structuri – extirparea unui rău suprem național așadar, și, într-un mod simbolic, prin ea se întrevedea o cu totul și cu totul altă Românie, nemaiîntâlnită de nici un român până atunci, o gaură prin care totul era posibil.
După două zeci de ani însă, tăietură nu s-a închis, nici vindecat, dimpotrivă.

- – -

Pentru a sprijini demersul colectivului artistic Monotremu am hotarît să expunem STEAGUL FURAT în fiecare an, de 1 decembrie. În fiecare an gaura tăiată în steag va crește cîte puțin și se va extinde tot mai mult pe suprafața steagului, ocupînd tot mai mult spațiu, pînă cînd acesta va dispărea.

Vladimir Us

Steagul Furat (2012): http://chiosc.oberliht.org/2012/12/01/steagul-furat-2012/

Steagul Furat (2011): http://chiosc.oberliht.org/2011/11/29/steagul-furat/

EN
– – – – -

STOLEN FLAG
1 December 2013
Monotremu

The “Stolen Flag” records two decades of post-revolutionary Romania. It make use of the 1989′s Romanian Revolution flag or the “holed flag” as it was called, perhaps the most powerful symbol of those times.
Obtained by cutting and removing the communist coat of arms, the hole represent the breaking off with the old structures – the removal of a national supreme evil thus. And, in a symbolic way, one could see a completely and totally different Romania through it, unencountered, nor met or heard by any Romanian till then, a hole through which everything was possible.
But after twenty years the scission hasn’t closed, nor healed, on the contrary.

- – -

To support Monotremu’s project we decided to start exhibiting the “Stolen Flag” each year, for the 1st of December. Each year the hole in the flag will grow little by little and will extend on the flag’s surface, occupying more and more space, until the flag will disappear.

Vladimir Us

Stolen Flag (2012): http://chiosc.oberliht.org/2012/12/01/steagul-furat-2012/

Stolen Flag (2011): http://chiosc.oberliht.org/2011/11/29/steagul-furat/

Tags : ,