CHIOȘC AIR: Până la urmă va trebui să lucrezi pentru noi (Bulevardul Viselor viitorului). Intervenţie în Parcul Comunității de Hannes ZEBEDIN [AT] / KIOSK AIR: In the end you have to work for us (Boulevard of Future dreams). Intervention at People s Park, 14 august 2014, ora 16:00

IMG_5876_web

- – – scroll down for English – – -

RO
- – – – -

Până la urmă va trebui să lucrezi pentru noi (Bulevardul Viselor viitorului), Intervenţie în Parcul Comunității
14 august 2014, ora 16:00

în parc (intersecția străzilor Sf. Andrei cu Iv. Zaikin, Chișinău)

1 – 15 august 2014
CHIOȘC AIR: Hannes ZEBEDIN în rezidență

Parcul Comunității este divizat de un drum ilegal creat de maşinile care trec prin acest spaţiu. Deoarcere drumul are un caracter foarte accentuat şi este expus la diverse condiţii climaterice, în acest drum s-au creat multe gropi.

Copii care folosesc zona ca loc de joacă sunt întrebaţi în legătură cu imaginaţia şi visele lor asupra viitorului oraşului Chişinău şi în special al parcului. Copii îşi vor ciopli imaginaţia în panouri de lemn, cu ajutorul cărora vor fi realizate sculpturi în lemn.

Panourile de lemn vor acoperi unele dintre gropile din stradă şi, prin aceasta, automobilele vor fi folosite ca presă dec tipar pentru viitoarele sculpturi în lemn, circulând peste ele. În final, sculpturile în lemn vor fi prezentate de-a lungul şi pe drumul respectiv. Ceea ce la început pare a fi un gest de asistenţă, se va transforma într-un protest împotriva situaţiei curente.

Intervenţia va fi realizată în prima săptămână de septembrie. O primă încercare va fi întreprinsă în după-amiaza zilei de 14 august.

Hannes ZEBEDIN un călător experimentat, este deseori invitat la spații și instituții internaționale pentru a crea intervenții temporare care răspund la un anumit context politic, redefinite și interpretate prin ochiul pătrunzător a unui “străin” sau “necunoscut”.

Acest eveniment este parte a programului CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/

-

CHIOȘC – program de rezidență pentru artiști
Programul de rezidență pentru artiști CHIOȘC încurajează crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul și realitățile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se referă la situația Moldovei în general și de a analiza procesele care modelează astăzi spațiul public al Chișinăului.

http://chiosc.oberliht.com/air

- – -

Acest eveniment este parte a programului de rezidență CHIOȘC organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic. Adițional proiectul este susținut de Fundația Culturală Europeană și de Forumul Cultural Austriac din București.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din aceste țări.
http://www.spacesproject.net

EN
- – – – -

In the end you have to work for us (Boulevard of Future dreams), Intervention at People s Park by Hannez ZEBEDIN [AT]
August 14, 2014, 4 pm
in the park (crossroad of Sf. Andrei and Iv. Zaikin streets, Chisinau)

August 1 – 15, 2014
KIOSK AIR: Hannes ZEBEDIN in residency

The People s Park is divided by an illegal road created by cars driving through. As the road has an improved charakter and is exposed to different weather conditions, there are many holes along its way.

Children who use the area as a playground are asked about their future imagination and dreams of the city of Chisinau and the park in special. The children will carve their imagination onto wooden panels, with which woodcuts will be produced.

The wooden panels will cover some of the holes in the street, and, by doing so, the cars are used as a printing press for the future woodcuts, by driving over them. In the end, the finished woodcuts will be presented along and on the road. What seems to be first an assisting gesture, will turn to a protest against the current situation.

The intervention will be realized within the first week of September. A first attempt will be made in the afternoon of 14th August.

Hannes ZEBEDIN a seasoned traveler, is often invited to international spaces and institutions to create temporary interventions that respond to particular political contexts, redefined and interpreted through the discerning eye of the ‘foreigner’ or ‘stranger’.

This event is part of CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park program: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/

-

KIOSK AIR program
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in relation to the local context and reality. It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today.

http://chiosc.oberliht.com/air


- – -

This event is part of KIOSK artist in residency program organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. Additionally, it receives support from European Cultural Foundation and Austrian Cultural Forum in Bucharest.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.
http://www.spacesproject.net

Forumul-Cultural-Austriac_web

Tags : , , , ,