ARTCHIOȘC: Apel pentru PROPUNERI de PROIECTE pentru Apartamentul Deschis / ARTKIOSK: CALL for PROJECT PROPOSALS for Flat Space, 15 martie 2015

A4_apel_apartament-deschis_web

- – – scroll down for English – – -

RO
- – – – -

Apel pentru PROPUNERI de PROIECTE, pentru Apartamentul Deschis

În cadrul proietului Chioșc Asociația Oberliht invită artiștii din Moldova să înainteze propuneri de proiecte care ar putea fi prezentate drept o intervenție în Apartamentul Deschis.

Apartamentul Deschis este o replica funcțională a unui apartament de tip socialist, bazat pe idea expunerii în public a spațiului privat al unui apartament limitat de standartele societății socialiste. Structura apartamentului, care constă dintr-un balcon acoperit cu ferestre din plastic, o cameră de zi, o bucătărie si o baie, cu deschiderile și transparența sa definește identitatea proiectului proiectului Chioșc.

Noi vom sprijini propuneri de proiecte care pot fi realizate în Apartamentul Deschis. Lucrările pot acoperi întregul spațiu folosind pereții, podelele, ferestrele, panoul iluminat și suportul de cărți poștale, depozitul dedesupt, sau scuarul, dar ele pot fi incadrate doar într-o anumită parte a Apartamentului. Lucrările pot fi instalate pentru o perioadă de pînă la 30 de zile.

Vă rugăm să transmiteți propunerile de proiecte și un scurt CV pînă la data de 15 martie 2015 la adresa: vladimir@oberliht.org.md

Simțiți-vă liber să trimiteți schițe, fotografii sau texte. În caz că proiectul va fi selectat vom oferi support pentru realizarea lucrării în Apartamentul Deschis.

mai multă informație veți gasi aici: http://chiosc.oberliht.org/apel/

Prin acest apel dorim să încurajăm tinerii artiști să contribuie la transformarea squarului din str. București 68 din Chișinău într-un spațiu cultural deschis pentru inițiativele locuitorilor. Proiectul beneficiază de sprijinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Fundației Culturale Europene și este realizat în parteneriat cu Direcția Cultură a Municipiului Chișinău.

EN
- – – – -

CALL for PROJECT PROPOSALS for Flat Space

In the frame of Kiosk project Oberliht Association calls artists from Moldova to submit project proposals to be presented as an intervention at Flat Space.

Flat Space is a functional replica of a socialist apartment, which was based on the idea of publicly displaying the private space of a flat limited by the standards of the socialist society. The Flat Space, which consists of a balcony covered with plastic windows, a dining room, a kitchen and a bathroom, with its openness and transparency was commissioned to represent the identity of the Kiosk project.

We are looking for project proposals that can be realized at Flat Space. Projects can cover the whole space using the walls, floors, windows, the light box and postcards support, the storage, the ground or the square, but they can be applied just for some specific part of the Flat as well. The works can stay up to 30 days.

Please send your project proposals and a short CV before the 15th of March 2015 to: vladimir@oberliht.org.md

Feel free to send sketches, photographs and texts. If your project is selected we will offer you support with realizing your work at Flat Space.

for more information: http://chiosc.oberliht.org/apel/

Through this call we encourage young artists to contribute to the transformation of the square situated on Bucuresti str. 68 in Chisinau into a place for culture open to various initiatives of the inhabitants. The project is supported by the Ministry of Culture of Republic of Moldova, European Cultural Foundation and is realized in partnership with Cultural Department of Chisinau Municipality.

mcrm_web

ecf_logo_screen_ECF_logo_small

sigla-directiei-cultura_web

Tags : , , ,