CHIOȘC AIR: Hajnalka TULISZ [HU] în rezidență / KIOSK AIR: artist in residency participant, 14 aprilie – 10 mai 2015

baldessari_corrected

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

CHIOȘC AIR: Hajnalka TULISZ [HU] în rezidență
14 aprilie – 10 mai 2015

Între 14 aprilie și 10 mai 2015, Hajnalka TULISZ va participa la programul de rezidență artistică CHIOȘC la Chișinău, unde va ocupa Apartamentul Deschis cu scopul de a-și construi un adăpost, lăsînd trecătorii să intervină în spațiul ei privat. Prin acest proiect artista se va autotesta, împărtășind cu oamenii din jur locul său intim și vulnerabil pe care-l va crea într-un apartament deschis, situat în stradă.

În aceste zile vă invităm să participați la următorul program public:

15 aprilie 2015, 0ra 18:00
Zpațiu (str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
– un portret al artistei de Hajnalka TULISZ
Lucrarea mea de licență a fost realizată în baza unor reacții la contextul ce mă înconjura, mai ales la colegii din facultate. I-am provocat critic printr-un gînd care „duce nicăieri”, care mai curînd sau mai tîrziu va expira și ceea ce-mi place nu va mai putea fi cunoscut. Nu caut nici un răspuns, îmi place doar să inițiez o discuție despre asta. Ce înseamnă independență și autonomie în cazul unui artist? Cît de durabilă e arta „reactivă”, păstrînd distanța față de mine însămi și față de lume?

– proiecția unei selecții de lucrări video ale studenților și absolvenților de la Departamentul Intermedia a Universității Arte Plastice din Ungaria; mai multe detalii aici

7 mai 2015, ora 16:00
Apartamentul Deschis (str. București 68/1, Chișinău)
– Cuibul, prezentarea finală a rezultatelor programului de rezidență artistică

Hajnalka TULISZ este o tînără artistă din Ungaria. Ea a studiat la Departamentul Intermedia a Universității Arte Plastice din Ungaria. În lucrările sale, precum și în felul de a privi lucrurile, ea abordează realitatea într-un mod individual și ironic. Îi place să folosească limbajul doar ca punct de plecare și-l transforme într-o lucrare de artă. Teza ei de licență întitulată Critica Inimii Pure aborda importanța lenii și inutilitatea artei.

– – –

CHIOȘC – program de rezidență pentru artiști
Programul de rezidență pentru artiști CHIOȘC încurajează crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul și realitățile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se referă la situația Moldovei în general și de a analiza procesele care modelează astăzi spațiul public al Chișinăului.

http://chiosc.oberliht.com/air

- – -

Acest eveniment este parte a programului de rezidență CHIOȘC organizat în cadrul proiectului Conectînd Cultura, Comunitățile și Democrația susținut de Fundația Culturală Europeană. Adițional proiectul este susținut de Studio – Asociația Tinerilor Artiști din Budapesta și Ministerul Culturii al Republicii Moldova.

hermes_poisoned_apple

EN
– – – – -

KIOSK AIR: Hajnalka TULISZ [HU] in residency
April 14 – May 10, 2015

From the 14th of April to the 10th of May 2015, Hajnalka Tulisz will take part in KIOSK artist in residency program in Chisinau, where she will inhabit the Flat Space with the aim to build a nest as a flat-paraphrase and invite the passers-by to intervene in her private sphere. With this she will also put herself on the test to let in and share with them the intime and vulnerable place which she created with living on an open flat situated on the street.

During these days we invite you to attend the following program:

April 15, 2015, 6 pm
Zpace (str. Al. Sciusev 103, Chisinau)
– artist talk by Hajnalka TULISZ
My graduation work was based on reactions to my actual surroundings, namely to my fellow students. I gave an thought provoking critique, that does “not lead anywhere”, sooner or later it will “run out” and it could not be known what I am really like. I have no answers, I just would like to initiate a discussion about it. What does “independency” and “autonomy” mean in the case of the artist? How timeless the “reactive” art? Keeping distance from myself or from the “world”.

– screening of selected works of art students and alumnus from the Intermedia Department of Hungarian University of Fine Arts; more information here

May 7, 2015, 4 pm
Flat Space (str. Bucuresti 68/1, Chisinau)
– The Nest, public presentation of the final results of the artist in residency programme

Hajnalka TULISZ is a young visual artist from Hungary. She studied at the Intermedia Department of the Hungarian University of Fine Arts. In her works as well as in her thinking in general she approaches the reality with pretended independence in an ironic way. She likes to use the language only as a starting point and transforms it into an artwork. Her undergraduate thesis titled Critique of Pure Heart was dealing with the importance of lazyness, the useless and ‘usefulness’ of art.

- – -

KIOSK AIR program
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in relation to the local context and reality. It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today.

http://chiosc.oberliht.com/air

- – -

This event is part of KIOSK artist in residency program organized in the frame of Connecting Culture, Communities and Democracy program supported by the European Cultural Foundation. Additionally, it receives support from Studio Young Artists Association, Budapest and Ministry of Culture of Republic of Moldova.

mcrm_web

fkse

ecf_logo_screen_ECF_logo_small

Tags : , , , ,