CHIOȘC AIR / KIOSK AIR: Octav AVRAMESCU [RO] – Sâmbăta Sonoră, 11 septembrie 2015, ora 20:00

image1-web

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

CHIOȘC AIR: Octav AVRAMESCU – Sâmbăta Sonoră

11 septembrie 2015, ora 20:00
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

Sâmbăta Sonoră, sesiune de ascultare în aer liber, peste hotare, cu scanare radio, ecologie acustică, domeniu de înregistrare/sunet – plimbări/fonograf, simfonii de protest, dramaturgii imateriale, despre o posibilă legătură între fotografie și artă de transmisie.
Mai mult despre Sâmbăta Sonoră: sambatasonora.blogspot.com

Octav Avramescu s-a născut în 1976 în Ploiești. El a studiat literatura la Universitatea Columbia Britanică. Pe parcursul acestei perioade el a redescoperit radio ca o cale de a explora lumea. El a fost probabil influențat de perioada pre-internetului și de cîteva memorii stranii despre ascultarea Europei Libere ( Radio Europa Liberă), ca un copil alături de bunelul său, și fiind strict interzis de a menționa asta în public. Mai tîrziu l-a întîlnit pe Anamaria Pravicencu, un student de la arte, la Ensba, Paris, care a fost interesat de instalații de sunet și benzi desenate. Împreună au fondat în 2005 Asociația Jumătatea plină care organizează Sîmbăta Sonoră, serii de evenimente de lungă durată în București, dedicate pentru promovarea practicilor noi/contemporane de sunet în muzică, artă, poezie, radio, etc. prin intermediul sesiunilor de ascultare, concerte, conferințe, ateliere, emisiuni.
Jumatatea plină deasemenea e o librărie independentă de benzi desenate, editură și imprimantă de ecran – dar aceasta e o altă itorie, care se referă la colaborarea lui Octav cu Nicu Ilfoveanu pentru cartea Găsită și Pierdută.

Apartamentul Deschis pentru Comunitate este un program destinat tinerilor artiști și inițiativelor culturale locale, și are drept scop încurajarea producției artistice în spații neconvenționale / spații publice din Chișinău. Acest eveniment beneficiză de suținerea Fundației Culturale Europeane în cadrul programului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune (http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/) și al Ministerului Culturii al Republicii Moldova.

EN
– – – – -

CHIOȘC AIR: Octav Avramescu – Sâmbăta Sonoră

September 11, 2015, 8pm
FLAT SPACE
Bucuresti str. 68/1, Chisinau

Sâmbăta Sonoră listening session in the open air, abroad, with radio scans, acoustic ecology, field recording/sound-walks/phonograph, protest symphonies, immaterial dramaturgies, about a possible link between photography and transmission art.
More about Sambata Sonora: sambatasonora.blogspot.com

Octav Avramescu was born in 1976 in Ploiești. He studied literature at the University of British Columbia. During this period he rediscovered radio as a way of exploring the world. He was probably influenced by living in pre-internet time and by some strange memories about listening to Europa Libera (Radio Free Europe) alongside his grandfather as an infant and being strictly forbidden to mention this in public. Later he met Anamaria Pravicencu, an art student at Ensba Paris who was interested in sound installation and comics. Together they founded Asociatia Jumatatea plina in 2005 which curates Sambata Sonora, long-running series of events in Bucuresti dedicated to promoting new/contemporary sound practices in music, art, poetry, radio, etc. through listening sessions, concerts, conferences, workshops, broadcasts.
Jumatatea plina is also an independent comics bookstore, publisher and screen printer – but this is another story, relevant to Octav’s collaboration with Nicu Ilfoveanu on the Found and Lost book.

Flat Space for the Community is a program designed for young artists and local cultural initiatives. It aims to encourage artistic production making use of unconventional / public spaces in Chisinau. This event is organized in the frame of the Collective Action for the Commons project, supported by the European Cultural Foundation (ECF): http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/ and by the Ministry of Culture of Republic of Moldova.

Tags : ,