CHIOȘC AIR/SPACES: Ewa RUDNICKA, Tom RUSSOTTI, Karl HALLBERG – prezentare / presentation, 04.09.2013, ora 18:00


- – – scroll down for English – – -

RO
- – – – -

Ewa RUDNICKA: Varșovia Publică
prezentare publică: 4 septembrie 2013, ora 18:00
locaţie: Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Șciusev 103, Chișinău

În prezentarea mea voi vorbi despre:
– Instalații arhitecturale în Varșovia și Cracovia.
– Sursele mele de inspirație și metodele mele de lucru.
– Practicarea scării 1:1 – o parte importantă în evoluția fiecărui arhitect.
– Arhitectura temporară – o metodă de a testa și experimenta cu spațiul.


Ewa Rudnicka (1982) absolvește în 2009 Școala Națională Superioară de Arhitectură din Paris la Villette. În teza sa de Master ea se preocupă de revitalizarea porturilor navale, zonelor postindustriale și a spațiilor urbane abandonate. Începînd cu 2010 ea lucrează asupra unor proiecte ce abordează simultan arta, arhitectura și spațiul public și noi metode de educație în cultură.

Tom RUSSOTTI: Cultura Sportului

Eu folosesc sportul drept cultură vie pentru a crea semnificații personale și sociale, pentru a experimenta, în calitate de joc și pentru a provoca idei contemporane în sport.

Tom RUSSOTTI este artist și educator stabilit în Brooklyn, New York. Proiectele lui Tom explorează natura performativă și esteticul din astfel fenomene largi precum este sportul, semnele și organizațiile. Tom și-a făcut studiile la Universitatea din Standford și Universitatea Rutgers.

Karl HALLBERG

Voi prezenta cîteva exemple ale lucrărilor mele și ale altor artiști veniți în rezidență la centrul nostru suedez Not Quite.

Lucrările mele sînt un mix între piese create în metal și acțiuni în spațiul public. Eu  cred că arta în spațiul public pune în discuție convențiunile ce există în societate. Deasemenea, ea poate face lumea să zîmbească.

Karl Hallberg este artist și membru al centrului cultural și cooperativei artiștilor și artizanilor Not Quite Fengersfors din Suedia. El administrează proiectele artistice ale Not Quite.

prezentările vor fi în limba engleză
intrare gratuită

Acest eveniment face parte din proiectul SPACES: Centrul Civic al Chișinăului – dincolo de liniile roșii: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din aceste țări.
http://www.spacesproject.net

CHIOȘC – program de rezidență pentru artiști
Programul de rezidență pentru artiști CHIOȘC încurajează crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul și realitățile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se referă la situația Moldovei în general și de a analiza procesele care modelează astăzi spațiul public al Chișinăului.

http://chiosc.oberliht.org/air

Acest eveniment este parte a programului de rezidență CHIOȘC organizat în cadrul proiectului SPACES. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic. Participanții la programul de rezidență sînt susținuți de Institutul Adam Mickiewicz din Varșovia (http://www.culture.pl/) și de Institutul Suedez (http://si.se).

EN
- – – – -

Ewa RUDNICKA: Warsaw Public
public presentation:
September 4, 2013, 6 pm
location: Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
Sciusev St. 103, Chisinau

In my presentation I will speak about:
– Architectural installations in Warsaw and Cracow.
– My inspirations and my way of working.
– Practice in scale 1:1 as an important part of evolution of every architect.
– Temporary architecture – a way to experiment and to test the space.

Ewa Rudnicka, born in 1982, graduated at Ecole Nationale Superieure d’Architecture Paris la Villette in 2009. Her master thesis concerned the revitailzation of ports and post industrial sites and forgotten urban spaces. Since 2010 she works on projects that relate art and architecture in public spaces and on new ways of cultural education.

Tom RUSSOTTI: Sport as Culture

I use sport as a living culture to create personal and social meaning, champion experimentation and play, and challenge contemporary ideas of sports.

Tom Russotti is an artist and educator based in Brooklyn, NY. Tom’s work explores the aesthetic and performative nature of large cultural phenomena such as sports, signs, and organizations.Tom received a BA in history from Stanford University and received his M.F.A. from Rutgers University.

Karl HALLBERG

I will present some examples of my work and some projects of artists in residence at Not Quite our centre in Sweden.

My work is a mix of ironwork, and actions in the public space. I believe that art in public space can discuss the conventions of society, it can also make people smile.

Karl Hallberg, artist and member of Not Quite Fengersfors, cultural centre and cooperative of artists and crafters in Sweden. He works at the artist coop Not Quite in fengersfors Sweden as an artist and as project manger of Not Quites artistic projects.

free entrance

imagini de la prezentare / images from the presentation:

This event is part of SPACES: Chisinau Civic Center – beyond the red lines program: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.
http://www.spacesproject.net

KIOSK AIR program
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in relation to the local context and reality. It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today.

http://chiosc.oberliht.org/air

This event is part of KIOSK artist in residency program organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. This residents receive the support of Adam Mickiewicz Institute in Warsaw (http://www.culture.pl/) and of Swedish Institute from Stockholm (http://si.se).

Tags : , , , ,