CHIOȘC / KIOSK


foto: Vladimir US

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

Proiectul CHIOȘC
punct de informare cultural / platformă publică de manifestare

http://chiosc.oberliht.org

Proiectul CHIOȘC intenționează să stabilească premizele colaborării la nivel European plecînd de la realitățile sociale, culturale, istorice dar şi cele politice şi economice ale periferiei Uniunii Europene. Totodată, proiectul urmăreşte să pună în legătură organizații şi indivizi din Europa de Est şi de Vest.

Proiectul CHIOȘC va prezenta diversitatea şi bogăția unor practici artistice ce au loc în diverse părți ale continentului European prin a:

  • Invita profesionişti în domeniul artei să ia parte la activitățile CHIOȘC-ului
  • Distribui produse culturale şi artistice
  • Colecta informații şi a le transmite prin rețele locale şi europene
  • Documenta schimările care au loc în structura culturală a urbei

Stabilind o “birou cultural” (platformă interdisciplinară pentru participare, întilnire, schimb) dorim să promovăm arta contemporană şi cultura tinerilor în spațiul public, să indicăm importanța lor în procesul de tranziție prin a întări relețele locale şi prin a dezvolta rețelele internaționale de operatori şi profesionişti din domeniul culturii.

Proiectul CHIOŞC, punct de informare cultural şi platformă publică de manifestare a fost lansat în oraşul Chişinău. Este conceputîntr-un context social-politic complex al procesului de tranziţie, intenţionînd să promoveze arta contemporană şi cultura tinerilor înspaţiul public prin strierea şi contaminarea informaţională a teritoriului urban, să încurajeze participarea activă a diverselorcategorii de persoane reprezentînd diferite domenii deseori marginalizate și oferindu-le o platformă de manifestare publică, săîntărească rețelele locale și cele internaționale de operatori și profesioniști din domeniul culturii, să influențeze politicile publice învederea extinderii accesului și utilizării mai puțin restricționate a spațiul public.

Proiectul CHIOȘC oferă continuitate seriei de proiecte cu titlul INTERVENȚII organizate între 2006-2008:
http://www.oberliht.org.md/interventii2.html
http://www.oberliht.org.md/interventii3.html

director de proiect, curator: Vladimir US
co-curator: Nataša BODROŽIĆ

EN
– – – – –

KIOSK project
cultural information point / public platform for participation
http://chiosc.oberliht.org

The
KIOSK project aims to establish the premises for future collaboration in Europe and worldwide taking the social, cultural and historical but also political and economic character of Republic of Moldova (European neighborhood) as starting point, also the need to match art organizations and individuals from eastern and western Europe.
KIOSK intends to present the diversity and richness of different art practices carried out in most parts of European continent by:

  • Inviting art professionals participate in KIOSK’s activities (exhibitions, workshops, screenings, talks etc.)
  • Distributing cultural and artistic products
  • Collecting information and letting it circulate through local and international networks (cultural portals, mailing lists etc.)
  • Documenting changes taking place in city’s cultural tissue

By establishing an “art bureau” (interdisciplinary platform for manifestation, meeting, sharing, exchange) we wish to promote contemporary art and youth culture in public space, to state its importance in the process of transition by strengthening the local and developing the regional and European/international network of cultural operators and professionals.

The KIOSK project, a cultural info-point and a public platform for participation is being launched in the city of Chisinau. It has been conceived in a complex social and political context that marks the period of transition, with the intention to promote contemporary art and youth culture in public space by contaminating the urban territory with relevant information. It is meant to encourage active participation of diverse social groups representing often marginalized or less visible domains by putting at their disposal a public platform for manifestation, to strengthen local and develop regional and international network of cultural operators and professionals, to influence the existing public policies and local authorities to extend the access to public space and allow it’s less restricted usage.

The KIOSK project gives continuity to a series of projects titled INTERVENTIONS realized between 2006-2008:
http://www.oberliht.org.md/interventii2.html
http://www.oberliht.org.md/interventii3.html

project director, curator: Vladimir US
co-curator: Nataša BODROŽIĆ

PARTENERI / PARTNERS

Vizura Aperta, Zagreb http://www.rhiz.eu/institution-12943-en.html
Slobodne veze/ Loose Associations, Zagreb http://slobodneveze.wordpress.com
Фундація Центр Сучасного Мистецтва, Київ http://cca.kiev.ua
Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület, Budapest http://studio.c3.hu
UNAgaleria, București http://unagaleria.blogspot.com
Banlieues d’Europe, Lyon http://www.banlieues-europe.com
Čitaonica i Galerija VN, Zagreb link
AREA Chicago
http://www.areachicago.org
Fundația AltArt, Cluj http://www.altart.org
Färgfabriken – Centre for art and architecture, Stockholm http://fargfabriken.se
Biro za kulturu i komunikaciju, Belgrad
http://www.birobeograd.info
Institut für Auslandsbeziehungen, Berlin http://www.ifa.de
Галерэя сучаснага мастацтва Ў, Мінск
http://ygallery.by
M.ICA – Institutul pentru Artă Contemporană din Miskolc / Miskolc Institute of Contemporary Art http://www.miskolcigaleria.hu
Akademia Szuk Pięknych w Kawoticach http://www.asp.katowice.pl
SUPERMARKET, the international artist-run art fair, Stockholm
http://supermarketartfair.com
Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 http://www.kosice2013.sk
Asociația culturală Solitude Project, București http://www.subrahova.blogspot.com
Centrul de Introspecție Vizuală, București http://www.studiobasar.ro

4AM Fórum pro architekturu a média, Brno http://www.forum4am.cz
Kalmar Konstmuseum http://www.kalmarkonstmuseum.se
Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău [ksa:k] http://www.art.md
Universitatea Tehnică a Moldovei, Catedra Arhitectură http://www.utm.md
Muzel Național de Etnografie și Istorie Naturală, Chișinău http://www.muzeu.md
Uniunea Artiștilor Plastici, Chișinău http://www.arta.md

PARTENERI MEDIA / MEDIA PARTNERS

Revista la PLIC / POSTBOX magazine: http://plic.oberliht.com
Revista SdU
/ SoE magazine: http://staredeurgenta.blogspot.com

FINANȚATORI / FINANCIAL SUPPORT

European Cultural Foundation http://www.eurocult.org
Programul Gulliver Connect http://www.gulliverconnect.org
CEC Arts Link http://www.cecartslink.org
Institutul Polonez http://www.culturapoloneza.ro
Svenska Institutet http://si.se
Institutul Cultural Român http://www.icr.ro
Institutul Cultural Român din Stockholm http://www.icr.ro/stockholm
Uniunea Latină (Biroul din Republica Moldova) http://www.unilat.org
Serviciul European de Voluntariat (EVS) link
Ministerul Culturii al Republicii Moldova
http://www.mc.gov.md
Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova http://www.sport.gov.md
Direcția Cultură a Municipiului Chișinău link
Compania Lafarge
http://www.lafarge.com