Apartament-ul Deschis – apel la proiecte / Flat Space – call for projects

Apartament-ul Deschis – apel la proiecte

În cadrul proiectului CHIOȘC Asociația Oberliht face apel către artiști să vină cu propuneri de proiecte și lucrări care să fie prezentate în Apartament-ul Deschis, ca o intervenție în spațiul acestuia.

Apartament-ul Deschis este o replică funcţională a unui apartament de tip socialist, elaborat pentru a reprezenta identitatea proiectului CHIOŞC. Punctul de plecare în elaborarea designului a fost preocuparea pentru a expune public spaţiul privat al unui apartament limitat de standardele societăţii socialiste. Structura deschisă a apartamentului sugerează idea unui modul extras dintr-un bloc de apartamente cu elementele de bază specifice societăţilor aflate în tranziţie: faţada principală cu un balcon împachetat în termopan, camera de zi, bucătăria şi un grup sanitar: http://chiosc.oberliht.org/apartament/
video: https://vimeo.com/16523660 (2009)
video: https://vimeo.com/81801968 (2013)

Vă rugăm să ne trimiteți toate propunerile voastre care ar putea fi realizate în spațiul Apartament-ului Deschis (vedeți planul). Puteți utiliza pereții, podeaua, geamurile, depozitul, spațiul din jurul Apartament-ului. La fel, vă puteți folosi și de panoul informativ iluminat și de suportul pentru cărți poștale și reviste, similare cu cele amplasate pe marginea drumurilor. Proiectele pot să acopere întregul spațiu, dar pot să se limiteze doar la panoul informativ, sau poate doriți să interveniți pe suprafața pereților. Lucrarea voastră va fi expusă timp de o lună maximum, dar poate fi și una temporară.

Vă rugăm să ne expediați propunerile voastre însoțite de un scurt CV la adresa: info(a)oberliht.org

Puteți trimite schițe, fotografii sau texte. În cazul în care proiectul propus va fi selectat noi vă vom oferi suportul necesar pentru prezentarea lui în spațiul Apartment-ului Deschis.

- – -

Proiectul CHIOŞC, punct de informare cultural şi platformă publică de manifestare a fost lansat în oraşul Chişinău în 2009. A fost conceput într-un context social-politic complex al procesului de tranziţie, cu intenția de a promova arta contemporană şi cultura tinerilor în spaţiul public.

mai multe detalii: http://chiosc.oberliht.org/chiosc/

Flat Space – call for project proposals

In the frame of KIOSK project Oberliht Association calls artists to submit project proposals to be presented at Flat Space, as an intervention into it.

Flat Space is a functional replica of a socialist apartment, commissioned to represent the identity of the KIOSK project. The point of departure for the design of the Flat Space was to publicly display the private space of a flat limited by the standards of the socialist society. The transparency and the openness of the flat give the exposure to an architectural model extracted from the flat building that is composed from few basic elements characteristic to societies in transitions: the main façade with a balcony covered with plastic windows, dining room, kitchen and bathroom: http://chiosc.oberliht.org/apartament/
video: https://vimeo.com/16523660 (2009)
video: https://vimeo.com/81801968 (2013)

We ask you to send all your project proposals that can be realized at Flat Space (see the plans). You can make use of the walls, floors, windows, storage, the ground or the square where Flat Space is situated. Also there is a light-box and postcards support installed, like the ones used for advertisements in the street, which is closed and can be illuminated during the night. Projects can cover the whole space, but also only the light-box or maybe you have a different idea for the walls of the space. Your work can stay 30 days maximum, but it can also be more ephemeral.

Please send your project proposals and a short CV to: info(a)oberliht.org

Feel free to send sketches, photographs and texts. If your project is selected we will offer you support with realizing your work at Flat Space.

- – – – -

The KIOSK project – a cultural info-point and a public platform for participation was launched in the city of Chisinau in 2009. It has been conceived in a complex social and political context that marks the period of transition, with the intention to promote contemporary art and youth culture in public space.

more information: http://chiosc.oberliht.org/chiosc/

dimensiuni / dimensions: