Apartament Deschis – apel la proiecte / Flat Space – call for projects

IMG_0753 copy

Apartament Deschis – apel la proiecte

Ce?
În cadrul proiectului CHIOȘC,
Asociația Oberliht face apel către artiști să vină cu propuneri de proiecte și lucrări care să fie prezentate în Apartamentul Deschis, ca o intervenție în spațiul acestuia.

Ce este Apartamentul Deschis?
Apartamentul Deschis este o replică funcțională a unui apartament de tip socialist, proiectat de Ștefan Rusu și comandat pentru a reprezenta identitatea proiectului CHIOŞC. Punctul de plecare pentru proiectarea în elaborarea designului a fost preocuparea autorului pentru a expune public spaţiul privat al unui apartament limitat de standardele societăţii socialiste. Structura deschisă a Apartamentului sugerează ideea unui modul extras dintr-un bloc de apartamente cu elementele de bază specifice societăţilor aflate în tranziţie: faţada principală cu un balcon împachetat în termopan, camera de zi, bucătăria şi un grup sanitar.
Aflați mai multe despre acest spațiu în acest articol.
De asemenea, vedeți acest video (2013).
Pagina Facebook

Ce este proiectul CHIOŞC?
Proiectul CHIOŞC, punct de informare cultural şi platformă publică de manifestare a fost lansat în oraşul Chişinău în 2009. A fost conceput într-un context social-politic complex al procesului de tranziţie, cu intenția de a promova arta contemporană şi cultura tinerilor în spaţiul public.
Mai multe despre proiectul CHIOŞC.

Ce căutăm?
Vă rugăm să ne trimiteți propunerile voastre, care ar putea fi realizate în spațiul
Apartamentului Deschis (vedeți planul). Puteți utiliza pereții, podeaua și spațiul din jurul Apartamentului. Vă puteți folosi și de panoul informativ iluminat, similar cu cele amplasate pe marginea drumului. Proiectele pot să facă uz de întregul spațiu, dar pot să se limiteze doar la panoul informativ, sau poate doriți să interveniți pe suprafața pereților. În cazul selecției, lucrarea voastră va fi expusă pentru o perioadă limitată de timp.

Unde poți trimite propunerea ta?
Vă rugăm să completați acest formular google, și să ne anunțați prin expedierea unui e-mail la: info(a)oberliht.org
Puteți anexa schițe, fotografii sau texte în limita la 10 Mb. În cazul în care proiectul propus va fi selectat noi vă vom oferi suportul necesar pentru prezentarea lui în spațiul Apartamentului Deschis.

termen limită: în curs de desfășurare

IMG_0727 copy

Flat Space – call for project proposals

What?
As part of the
KIOSK project, Oberliht Association is calling on artists to come up with proposals for projects and works to be presented in the Flat Space as an intervention in its space.

What is Flat Space?
The
Flat Space is a functional replica of a socialist apartment designed by Stefan Rusu and commissioned to represent the identity of the KIOSK project. The starting point for the design in developing the design was the concern to publicly expose the private space of an apartment limited by the standards of socialist society. The open structure of the Flat Space suggests the idea of a module extracted from a block of flats with the basic elements specific to societies in transition: the main facade with a balcony wrapped in double glazing, the living room, the kitchen and a bathroom.
Learn more about this space in this article.
Also, see this video (2013).
Facebook page

What is the KIOSK project?
The
KIOSK project, a cultural information point and a platform for public events, was launched in Chisinau in 2009. It was conceived in a complex social-political context of the transition process, with the intention of promoting contemporary art and youth culture in the public space.
More about the KIOSK project.

What are we looking for?
Please send us your proposals, which could be realized in the
Flat Space space (see the plan). You can use the walls, floor and space around the Flat Space. You can also use the illuminated information board similar to the ones placed on the roadside. Projects can make use of the whole space, but can also be limited to just the information panel, or you may want to use the surface of the walls. If selected, your work will be displayed for a limited period of time.

Where can you send your proposal?
Please fill in this google form, and notify us by sending an email to: info(a)oberliht.org
You can attach sketches, photos or texts in the limit of 10 Mb. If your project proposal will be selected we will provide you with the necessary support to present it in the Flat Space.

deadline: ongoing

Tags : , , ,