KIOSK AIR – солідарність з художниками та культурними працівниками з України /// солидарность с художниками и культурными работниками из Украины /// in solidarity with artists and culture workers from Ukraine /// în solidaritate cu artiștii și lucrătorii culturali din Ucraina

– читайте ниже на русском –

UA

Відкритий прийом заявок для художників, художниць, кураторів, кураторок та інших культурних працівників і працівниць України, які працюють з публічним простором або в сфері сучасного мистецтва.

Детальний опис резиденцій

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ

Подати заявку можуть художники/-ці та куратори/-ки з України
Термін подачі заявок: до 8 січня 2023 року
Можливий період резиденції: 1 березня – 2 квітня 2023 року; 5 червня – 3 липня 2023

Програма CHIOȘC AIR підтримує проживання тривалістю від одного тижня до кількох місяців для художниць/ків, кураторок/рів та інших культурних працівниць/ків, які працюють у публічному просторі чи в області сучасного мистецтва. Програма надає учасницям/кам можливість проводити дослідження, створювати нові роботи та співпрацювати з локальним художнім товариством у партнерствах з місцевими художніми організаціями.

У знак солідарності з артистами/ками та діячами/ками культури України, у 2023 році програма буде підтримувати резиденції художниць/ків і кураторок/ів, приділяя особливу увагу обміну та співробітництву в області сучасного критичного мистецтва, роботи з публічним простором, темами самоорганізації, пам’яті та культурної політики. Відібрані учасники/-ці будуть розміщені в місті Кишинев. Учасниці/ки зможуть представити свої роботи в рамках місцевої публічної програми. Створення кінцевого художнього продукту не є обов’язковою вимогою резиденцій. Резидентки/ти можуть використовувати простір і час для осмислення, роботи над своїми ідеями або планування майбутньої діяльності. Учасникам/-цям буде запропоновано взаємодіяти з приймаючою організацією, провести кілька зустрічей з місцевим співтовариством та поділитися своїми знаннями, навичками та досвідом.

Усі витрати, включаючи проживання, міжнародні поїздки та майстерню, а, також, добові будуть покриватися за рахунок організаторів.

Зацікавлені учасниці/ки можуть подати заявку, заповнивши онлайн-форму.
Заявки на участь у програмі резиденцій приймаються до 8 січня 2023 року. Відібрані учасниці/ки резиденцій будуть оголошені до 5 лютого 2023 року. Резиденції відбуватимуться у період з 1 березня – 2 квітня 2023 року; 5 червня – 3 липня 2023.

Усі витрати, включаючи проживання, міжнародні поїздки та майстерню, а, також, добові будуть покриватися за рахунок організаторів.

Заявки можна заповнити англійською чи російською мовою.

В доповнення до заявки просимо надіслати портфоліо з прикладами робіт, створених за останні 5 років на: info@oberliht.org

За додатковою інформацією звертайтесь за адресою: info@oberliht.org

Сайт програми CHIOȘC AIR: http://chiosc.oberliht.org/air/

 

РУ

Открытый прием заявок для художников, кураторов и других культурных работников из Украины, работающих с публичным пространством или в области современного искусства.

Подробное описание резиденций

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ

Подать заявку могут художники и кураторы из Украины
Срок подачи заявок: до 8 января 2023 года
Возможный период резиденции: 1 марта – 2 апреля 2023; 5 июня – 3 июля 2023

Программа CHIOȘC AIR поддерживает резиденции продолжительностью от одной недели до нескольких месяцев для художников, кураторов и других культурных работников, работающих с публичным пространством или в области современного искусства. Программа предоставляет участникам возможность проводить исследования, создавать новые работы и сотрудничать с локальным художественным сообществом в партнерстве с местными художественными организациями.

В знак солидарности с артистами и деятелями культуры из Украины, в 2023 году программа будет поддерживать резиденции художников и кураторов уделяя особое внимание обмену и сотрудничеству в области современного критического искусства, работе с публичным пространством, темами самоорганизации, памяти и культурной политики. Отобранные участники  будут размещены в городе Кишинёв. Участники будут иметь возможность представить свои работы в рамках местной публичной программы. Резиденты могут использовать пространство и время представленная в резиденции для осмысления, доработки своих идей или планирования будущей деятельности или создания конечного художественного продукта. Участникам будет предложено взаимодействовать с принимающей организацией, провести несколько встреч с местным сообществом и поделиться своими знаниями, навыками и опытом.

Все расходы, включая проживание, международные поездки и мастерскую, а также суточные будут покрываться за счет организаторов.

Заинтересованные участники могут подать заявку, заполнив online форму.
Заявки на участие в программе резиденций принимаются до 8 января 2023 года. Резиденции будут проводиться в период с 1 марта – 2 апреля и 5 июня – 3 июля.

Заявки можно заполнять на английском или русском языке.

В случае невозможности вы можете прислать ответы на украинском языке.

В дополнение к заявке просим отправить портфолио с примерами работ созданных за последние 5 лет на: info@oberliht.org

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: info@oberliht.org

Сайт программы CHIOȘC AIR: http://chiosc.oberliht.org/air/

Tags : , ,