CHIOȘC AIR – artist talk cu Anton Tkachenko [UA]


– scroll down for English –

RO / CHIOȘC AIR – artist talk cu Anton Tkachenko [UA]
Joi, 21 septembrie 2023, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Prezentarea proiectului Weaving de catre garajul 127 Anton vă prezintă proiectul Weaving, dedicat auto-organizării în arta vizuală. Weaving este proiectul care reunește reprezentanții auto-organizarii în artă din întreaga Ucraine. În cadrul Weaving, conectăm organizații situate lângă linia frontului, astfel încât acestea să nu poată lucra în orașele lor din cauza războiului, cu organizații care continuă să funcționeze în locațiile lor. Fiecare pereche va crea o expoziție care reprezintă activitățile și comunitatea organizației „deplasate” în spațiul partener.
Scopul principal este de a oferi organizațiilor care au sediul mai aproape de prima linie și nu își pot continua munca pe deplin din cauza războiului o platformă în regiuni mai sigure, precum și o șansă de a se prezenta, de a se integra în mediul local și de a continua să muncă.

Anton Tkachenko (1994) este un artist ucrainean, curator și fondatorul garajului 127 un spațiu auto-organizat, galeria contextuală NULLA. A fost nominalizat la festivalurile MUHI și NonStopMedia. Tkachenko a participat la expoziții în Ucraina (Harkiv, Lviv, Kiev, Dnipro, Odesa, Poltava, Sumy), Polonia, Germania, Austria și Portugalia, precum și la simpozionul internațional de artă contemporană, Biryuchiy, festivalul GOGOLFEST, Odesa Bienala de Artă Contemporană și Documenta 15, născută la Harkov, Ucraina.

În prezent, practica artistică a lui Anton cuprinde diverse medii, inclusiv grafică, video, instalații și crearea de cărți de artă. Cu toate acestea, metoda sa creativă rămâne în principal consecventă, și anume folosind două sau mai multe obiecte (articole, tehnici, materiale sau orice are o semnificație semnificativă sau simbolică) la care Anton adaugă imagini grafice, rezultând un colaj senzorial. Prin acest colaj, artistul caută să reinterpreteze funcționalitatea obiectelor, să ofere noi semnificații și să creeze noi povești emoționale și simbolice pe care le transmite.

Acest eveniment este organizat de Asociația Oberliht, în cadrul programului CHIOȘC AIR și este susținut de CEC Arts Link în cadrul programului Rețeaua Art Prospect / Fondul Noii Democrații.

EN / CHIOȘC AIR – artist talk with Anton Tkachenko [UA]
Thursday, 21 September 2023, 19:00
Zpace (Casa Zemstvei, 103, Al. Șciusev str., Chisinau)

Presentation of the Weaving project by 127 garage Anton presents the Weaving project, dedicated to self-organization in visual art. Weaving is the project that unites representatives of self-organization in art throughout Ukraine.  In the framework of Weaving, we connect organizations placed next to the frontline, so they cannot work in their towns due to the war, with organizations that continue to operate in their locations. Each pair will create an exhibition that represents the activities and community of the “displaced” organization in the partner space.
The main goal is to provide organizations that are based closer to the front line and cannot continue their work in full because of the war a platform in safer regions, as well as a chance to introduce themselves, integrate into the local environment, and continue to work.

Anton Tkachenko (1994) is a Ukrainian artist, curator, and the founder of the self-organized space 127 garage, the contextual gallery NULLA. He has been nominated for the MUHI and NonStopMedia festivals. Tkachenko has participated in exhibitions in Ukraine (Kharkiv, Lviv, Kyiv, Dnipro, Odesa, Poltava, Sumy), Poland, Germany, Austria, and Portugal, as well as the international symposium of contemporary art, Biryuchiy, the GOGOLFEST festival, the Odesa Biennale of Contemporary Art, and Documenta fifteen, born in Kharkiv, Ukraine.

Currently, Anton`s artistic practice encompasses various media, including graphics, video, installations, and the creation of art books. However, his creative method remains consistent mainly, namely using two or more objects (items, techniques, materials, or anything carrying meaningful or symbolic significance) to which Anton adds graphic imagery, resulting in a sensory collage. Through this collage, the artist seeks to reinterpret the functionality of objects, impart new meanings, and create new emotional and symbolic storylines that he conveys.

Tags :