CHIRIE SPAȚIU / FLAT for RENT

În cadrul proiectului CHIOȘC – punct de infromare cultural / platformă publică de manifestare / SPACES (zone publice durabile pentru cultură în țările din est), Asociația Oberliht invită organizațiile și inițiativele culturale și de tineret din Moldova să vină cu propuneri care să fie prezentate în APARTAMENT-ul DESCHIS. Sîntem dispuși să sprijinim proiectul și/sau activitatea voastră oferindu-vă acces la energie electrică și la echipamentul nostru. De asemenea vă putem ajuta cu organizarea evenimentului, dar îl puteți face și pe cont propriu.

APARTAMENT-ul DESCHIS este o replică funcţională a unui apartament de tip socialist, situat în centrul Chișinăului (str. București 68/1). Această structură deschisă poate servi ca o platformă pentru performance, piese de teatru, concerte, proiecți de film, expoziții sau orice alt fel de manifestări publice pe care vă doriți să le organizați. Acesta este, de asemenea, un loc de întîlnire și interacție între artiști și locuitorii din Chișinău. Spațiul de care vă puteți folosi constă în APARTAMENT-ul DESCHIS și spațiul din jurul său, adică, scuarul unde este amplasat (vedeți pozele).


Trebuie să țineți cont, și poate chiar să o luați ca provocare, faptul că spațiul din jurul APARTAMENT-ului DESCHIS se poate schimba imprevizibil: s-ar putea să găsiți mașini parcate peste zonele verzi, schimbări în platforma anexată, s-ar putea să plouă pe neașteptate sau întregul spațiu să fie acoperit cu zăpadă și gheață – acest loc este constant folosit de oameni și acest lucru nu poate fi controlat.
Noi vom sprijini proiecte și evenimente care:
- prezintă lucrări de artă și cultură contemporană
- oferă vizibilitate proiectelor realizate de tineri și pentru tineri
- reflectă probleme sociale și oferă modele noi de activism civic
- se adresează locuitorilor cartierului dat și poartă un caracter participativ
- nu urmăresc obținerea unui profit (proiecte și evenimente necomerciale)
Ce oferim
- conexiune la energia electrică
- proiector
- DVD player
- difuzoare de sunet, potrivite pentru o proiecțe de film (însă nu sînt suficient de puternice pentru un concert, de exemplu)
- panou informativ (90 x 160 cm), iluminat 24 ore
- suport pentru cărți poștale (70 x 140 cm)
- puteți utiliza pereții APARTAMENT-ului DESCHIS și scuarul unde este el amplasat

panou informativ
Prin acest intermediul acestui apel dorim să încurajăm utilizarea alternativă a spațiului public din Chișinău și aproprierea acestuia într-un mod creativ.
Exemple de evenimente organizate anterior la inițiativa Asociației Oberliht:
Tîrg Cultural de Vechituri – MÎNCARE, 11 septembrie 2010
Niste poezii, 25 septembrie 2010
B68: Putere Florilor, 10 mai 2011
Shaping the NEW – expoziție la APARTAMENT DESCHIS, 8 septembrie 2011
Evenimente organizate la inițiativa altor asociații:
Kompot și discoteca parkovka, vară 2012
Darmarka, 2 septembrie 2012

Vă rugăm să ne expediați propunerile voastre care ar putea fi realizate în spațiul APARTAMENT-ului DESCHIS la adresa: info(a)oberliht.org
Termen limită: în curs de defășurare

In the frame of KIOSK project / SPACES (sustainable public areas for culture in eastern countries), Oberliht Association invites culture and youth organizations from Moldova to submit proposals to be presented at FLAT SPACE. We are willing to support your project and/or activity by offering you access to the electricity and to our equipment. We are also willing to help you organizing the event, but you can also do it on your own.

FLAT SPACE is a functional replica of a socialist apartment, located at Bucuresti street 68/1, in the very center of Chisinau. This open structure can be used as a platform for performances, plays, concerts, screenings, exhibitions or any kind of public manifestation that you or your organization would like to organize. It is also a place of meeting and interaction between the artists and Chisinau inhabitants. The space that you can use consists of FLAT SPACE itself and its surroundings, ie, the square where it is situated (see the pictures).

You have to take into account, and may be even take as a challenge that the space where FLAT SPACE is located can unpredictably change: you can find cars parked on the green zones, observe changes in the platform that surrounds the structure, be prepared for unexpected rain, or for the fact that the whole space might get covered with ice and snow – it is constantly being used by people and this is out of our control.
We are willing to support projects and events that:
- are presenting works of contemporary art and culture
- are giving visibility to projects realized by youth and for youth
- are reflecting on social issues and are offering new models of civic activism
- are addressed to the people living in the neighborhood and have a participative character
- are having non-profit character (non-commercial projects and events)
What we offer
- electricity connection
- beamer
- DVD player
- loudspeakers suitable for film screening, but not loud enough for a concert for example
- Light box (90 x 160 cm), illuminated day and night
- Support for postcards (70 x 140 cm)
- you can use the walls of the FLAT SPACE and the square where it is situated

Through this open call, we want to encourage alternative ways of using the public space in Chisinau and its creative appropriation.
Examples of events previously organized by Oberliht Association:
Tîrg Cultural de Vechituri – MÎNCARE / FOOD Cultural Flea Market, 11 september 2010
Niste poezii / Some poems, 25 september 2010
B68: Putere Florilor / Power to flowers, 10 mai 2011

Shaping the NEW – exhibition at FLAT SPACE, 8 september 2011
Events organized by other associations:
Kompot, summer 2012
Darmarka, 2 september 2012

Please send your project proposals that can be realized at FLAT SPACE to: info@oberliht.org
If your proposal will fit our selection criteria, we will help you to organize your event.
deadline: ongoing