CHIOȘC AIR – activism cultural în localități mici și zone rurale cu Natallia Holava [BY] / KIOSK AIR – cultural activism in small cities and rural areas with Natallia Holava [BY]


Untitled-1

foto: arhiva comunității culturale Барысаўская мыза (Barîsaiskaia mîza)

– scroll down for English –

RO

CHIOȘC AIR – activism cultural în localități mici și zone rurale cu Natallia Holava [BY]

Miercuri, 6 iulie 2022, ora 20:00-23:00
Gestul dansului tradițional idiș ca o căutare a identității mele bieloruse - o prezentare a cercetării autoetnografice și a atelierului de practici de dans evreiesc de Natallia Holava [BY]
Casa de Cultură (s. Hîrtop. r. Cimișlia)

Corpul nostru poartă memoria originii noastre, dar absoarbe și ritmurile și mișcările caracteristice timpului în care trăim. Ce ne poate spune dansul tradițional? Poți afla mai multe despre tine însuți din felul în care dansezi? De ce a dispărut complet dansul expresiv evreiesc din practica culturală a evreilor în secolul XX, dar s-a transformat într-o memă de scenă “dansând ca un evreu”?

Să încercăm să găsim lucruri similare și diferite în dansul evreiesc, belarus și moldovenesc. De asemenea, vom pregăti împreună mâncarea tradițională, simbolizând soarele, pe care belarușii o gătesc pentru sărbătoarea Kupalo. Pentru că întâlnirea noastră va avea loc în ajunul sărbătorii păgâne belaruse. În același timp, belarușii din toate țările vor începe să sărbătorească Ziua mondială a culturii belaruse. Калі ласка, далучайцеся! Vă așteptăm cu drag! Doar muzică live și comunicare live.


танцы на улице 2

fotografie din arhiva comunității culturale Барысаўская мыза (Barîsaiskaia mîza) 

Duminică, 10 iulie 2022, 15:00-18:00
Succesele și nereușitele comunității culturale Барысаўская мыза (Barîsaiskaia mîza) din Belarus – 8 ani de la fondare până la lichidare – un prânz al lucrătorilor culturali și prezentare de Natallia Holava [BY]
Casa de Cultură (s. Hîrtop. r. Cimișlia)

Istoria unei mici comunități de activiști culturali din Borisov a început în 2012. O retrospectivă film-fotografie a activității unei inițiative comunitare dintr-un oraș mic dezvăluie culisele proiectelor cu și fără buget, problemele legate de implicarea localnicilor, problemele legate de legalizarea activităților culturale independente într-un stat cu o dictatură post-sovietică menținută.

Întâlnirea se va desfășura sub forma unui prânz al lucrătorilor culturali, în limbile rusă și română.

L1008182-s
fotografie de Pavel Goncear

Natallia Holava [BY] s-a născut în 1977 la Borisov (Belarus), a absolvit școala în 1994 și Universitatea de Cultură din Belarus în 1999 în domeniul studiilor culturale (cu specializare ca director de festivități și spectacole). A început să lucreze la televiziunea locală din Borisov în 2002, apoi a lucrat la Minsk, într-o televiziune comercială, ca realizatoare de documentare și scurtmetraje de context social. În perioada 2007-2008 a lucrat la Riga (Letonia), colaborând cu mai multe companii de televiziune. Din 2008 și până în prezent lucrează ca regizor de film independent și organizator de activități culturale, în prezent locuiește în Belarus.

Această prezentare este organizată în cadrul programului public În solidaritate cu artiștii/ele și lucrătorii/oarele culturale din Belarus și Ucraina, și este găzduită de CHIOȘC AIR, în parteneriat cu CSCI din RM și Arta Azi, și e susținută în cadrul programului Fondul Noii Democrații.


IMG_4038

fotografie de Valera Pceolka

EN

KIOSK AIR – cultural activism in small cities and rural areas with Natallia Holava [BY]

Wednesday, 6 July 2022, 20:00-23:00
Yiddish traditional dance gesture as a search for my Belarusian identity – presentation of autoethnography research and workshop of Jewish dance practices by Natallia Holava [BY]
Casa de Cultură (s. Hîrtop. r. Cimișlia)

Our body carries the memory of our origin, but also absorbs the rhythms and movements characteristic of the time in which we live. What can traditional dance tell about? Can you learn more about yourself from the way you dance? Why did the expressive Jewish dance completely disappear from the cultural practice of the Jews during the 20th century, but turned into a stage meme of “dancing like a Jew”? 

Let’s try to find similar and different things in Jewish, Belarusian and Moldavian dance. We will also prepare traditional food together, symbolizing the sun, which Belarusians cook for the Kupalo holiday. Because our meeting will take place on the eve of the Belarusian pagan holiday. At the same time the Belarusians of all countries will start celebrating the World Day of Belarusian Culture. Калі ласка, далучайцеся! Welcome to join us! Only live music and live communication.

наполеон 2

photo from the archive of the cultural community Барысаўская мыза (Barîsaiskaia mîza) 

Sunday, 10 July 2022, 15:00-18:00
The successes and fails of the Belarusian cultural event-community Барысаўская мыза (Barysaiskaia myza) for 8 years from starting to liquidation - a lunch for culture workers and presentation by Natallia Holava [BY]
Casa de Cultură (Hirtop village, Cimislia raion)

The history of a small community of cultural activists in Borisov began in 2012. A retrospective film-photo-look at the activity of a grassroots initiative in a small town reveals the backstage of projects with and without a budget, problems with the involvement of the locals, issues of legalizing independent cultural activities in a state with a preserved post-Soviet dictatorship.

The meeting will take the form of a lunch for culture workers and will be in Romanian and Russian languages.

Natallia Holava [BY] was born in 1977 in Borisov (Belarus), graduated from school in 1994 and from the Belarusian University of Culture in 1999 in cultural studies (specializing as director of festivities and performances). She began working on local TV in Borisov in 2002, then worked in Minsk in a commercial TV company as a director of documentaries and social context shorts. Between 2007-2008 she worked in Riga (Latvia), collaborating with several TV companies. Since 2008 till present she has been working as an independent film director and organizer of cultural activities, currently lives in Belarus.

This event is organized in the frame of In solidarity with artists and cultural workers from Belarus and Ukraine public program, being hosted by KIOSK AIR program in partnership with CSCI din RM and Arta Azi, and is supported in the frame of the New Democracy Fund program.Tags : , , , , , ,