În solidaritate cu artiștii/ele și lucrătorii/oarele culturale din Belarus și Ucraina – program public (iunie – august 2022) / In solidarity with artists and cultural workers from Belarus and Ukraine – public program (June – August 2022)

- scroll down for English -

RO

În solidaritate cu artistele și lucrătoarele culturale din Belarus și Ucraina – program public (iunie – iulie 2022)

Dragi prieteni/e, vă invităm să vă alăturați programului public „În solidaritate cu artiștii/ele și lucrătorii/oarele culturii” ce se va desfășura pe parcursul lunilor iunie și iulie curent.

Programul își propune să creeze spații culturale sigure pentru artiștii și activiștii din Ucraina, Belarus și alte țări, pentru a dezvolta noi legături profesionale cu colegii din Republica Moldova și pentru a împărtăși gânduri despre criza umanitară actuală din regiune prin crearea de noi lucrări de artă. Activitățile propuse vin să consolideze legăturile existente și să creeze altele noi între activiști culturali, refugiați, cetățeni și autorități publice, întărind rezistența și capacitatea scenei culturale independente de a face față unor transformări radicale de ordin urbanistic, demografic sau ecologic, dar și celor provocate de criza epidemiologică și de războiul din țara vecină – Ucraina. Artiști, curatori și lucrători culturali vor fi sprijiniți prin intermediul programului de rezidențe artistice CHIOȘC AIR ce va servi drept cadru de cercetare și lucru cu forme de artă critică și artă angajată social, arta în spații publice și lucrări de artă participativă direcționate către comunități locale. Teme precum drepturile culturale, autoorganizarea și autonomia lucrătorilor culturali, politicile memorării și decolonizare, politici culturale bazate pe mobilitate și descentralizarea vieții culturale se vor regăsi reflectate în programul său public de evenimente culturale, care va include prezentări și discuții, proiecții de film și expoziții de artă.

IUNIE 2022

Joi, 16 iunie 2022, 19:00-20:30
Mariupolis, un film documentar de Mantas Kvedaravicius  [LT] – proiecție
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/13/mariupolis/

Vineri, 17 iunie 2022, 19:00-20:30
Teatrul Queer în secolul XXI ca artă social-angajată: contextul ucrainean – o prezentare de Dmitry Ermolovich-Dashchynski [BY]
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/10/teatrul-queer/

Sâmbătă, 18 iunie 2022, 16:00-17:30
Pădurea Fermecată – atelier de creație pentru copiii din familiile refugiate din Ucraina și pentru cei din Chișinău, condus de Anna Bantiuc [MD]
Zpațiu
(Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/09/volshebnyiles/

Joi, 23 iunie 2022, 19:00-22:30
7 zile în Rai. Diferențe și similitudini între alegerile din 2006 și 2020 din Belarus – o proiecție de film urmată de o discuție cu Natallia Holava [BY]
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/20/natallia-holava/

Vineri, 24 iunie 2022, 16:00-17:30
Pădurea Fermecată – atelier de creație pentru copiii din familiile refugiate din Ucraina și pentru cei din Chișinău, condus de Iulia Pînzari [MD]
Zpațiu
(Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/09/volshebnyiles/

IULIE 2022

Vineri, 1, 8, 15, 22 și 29 iulie 2022, 16:00-17:30
Pădurea Fermecată – atelier de creație pentru copiii din familiile refugiate din Ucraina și pentru cei din Chișinău, condus de Iulia Pînzari [MD]
Atelier de Artă (Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/29/padurea-fermecata-3/

Miercuri, 6 iulie 2022, 20:00-23:00
Gestul dansului tradițional idiș ca o căutare a identității mele bieloruse - o prezentare a cercetării autoetnografice și a atelierului de practici de dans evreiesc de Natallia Holava [BY]
Casa de Cultură (s. Hîrtop. r. Cimișlia)
http://chiosc.oberliht.org/2022/06/29/natallia-holava2/

Duminică, 10 iulie 2022, 15:00-18:00
Succesele și nereușitele comunității culturale Барысаўская мыза (Barîsaiskaia mîza) din Belarus – 8 ani de la fondare până la lichidare - o prezentare de Natallia Holava [BY]
Casa de Cultură (s. Hîrtop. r. Cimișlia)
http://chiosc.oberliht.org/2022/06/29/natallia-holava2/

AUGUST 2022

Vineri, 5, 12, 19 și 26 august 2022, 16:00-17:30
Pădurea Fermecată – atelier de creație pentru copiii din familiile refugiate din Ucraina și pentru cei din Chișinău, condus de Iulia Pînzari [MD]
Atelier de Artă (Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/29/padurea-fermecata-3/

Programul este organizat de Asociația Oberliht în parteneriat cu Coaliția Sectorului Cultural Independent din RM și Arta Azi și este susținut de Direcția Culturii a Primăriei Municipiului Chișinău, Institutul Cultural Danez prin intermediul programului Fondul Noii Democrații, Fundația ERSTE și Fundația Culturală Europeană.

286780669_711071316791196_1712650498538320400_n

Casa Zemstvei, #SCA2022 / „Coridor” – expoziție curatoriată de Tatiana Fiodorova

EN

In solidarity with artists and cultural workers from Belarus and Ukraine – public program (June – July 2022)

Dear friends, we invite you to attend the “In solidarity with artists and cultural workers” public programme that will take place this June and July.

The programme aims to create safe cultural spaces for artists and activists from Ukraine, Belarus and other countries, to develop new professional links with colleagues from Moldova and to share thoughts on the current humanitarian crisis in the region through the creation of new artworks. The proposed activities aim to strengthen the existing links and create new ones between cultural activists, refugees, citizens and public authorities, strengthening the resilience and capacity of the independent cultural scene to cope with radical urban, demographic and ecological changes, as well as those caused by the epidemiological crisis and the war in the neighbouring Ukraine. Artists, curators and cultural workers will be supported through the KIOSK AIR artist-in-residency programme, which will serve as a framework for research and development of critical and socially engaged art forms, art in public spaces and participatory art works addressed to the local communities. Themes such as cultural rights, self-organisation and autonomy of cultural workers, the politics of memory and decolonisation, mobility-based cultural policies and the decentralisation of cultural life will be reflected in its public programme of cultural events, which will include presentations and discussions, film screenings and art exhibitions.

JUNE 2022

Thursday 16 June 2022, 19:00-20:30
Mariupolis, a documentary film by Mantas Kvedaravicius [LT] – screening
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103 Al. Șciusev Street, Chisinau)
https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/13/mariupolis/

Friday, 17 June 2022, 19:00-20:30
Queer theatre in the 21st century as socially engaged art: the Ukrainian context - a presentation by Dmitry Ermolovich-Dashchynski [BY]
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103 Al. Șciusev Street, Chisinau)
https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/10/teatrul-queer/

Saturday, 18 June 2022, 16:00-17:30
Enchanted Forest – creative workshop for children from refugee families from Ukraine and for children from Chisinau, led by Anna Bantiuc [MD]
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103 Al. Șciusev Street, Chisinau)
https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/09/volshebnyiles/

Thursday, 23 June 2022, 19:00-22:30
7 days in Heaven. Differences and similarities between the 2006 and 2020 elections in Belarus – a film screening followed by a discussion with Natallia Holava [BY]
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103 Al. Șciusev Street, Chisinau)
https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/20/natallia-holava/

Friday, 24 June 2022, 16:00-17:30
Enchanted Forest – creative workshop for children from refugee families from Ukraine and for those from Chisinau, led by Iulia Pînzari [MD]
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103 Al. Șciusev Street, Chisinau)
https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/09/volshebnyiles/

JULY 2022

Friday, 1, 8, 15, 22 & 29 July 2022, 16:00-17:30
Enchanted Forest – creative workshop for children from refugee families from Ukraine and for those from Chisinau, led by Iulia Pînzari [MD]
Art Studio (Zemstvei House, 103 Al. Șciusev Street, Chisinau)
https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/29/padurea-fermecata-3/

Wednesday, 6 July 2022, 20:00-23:00
Yiddish traditional dance gesture as a search for my Belarusian identity – a presentation of autoethnography research and workshop of Jewish dance practices by Natallia Holava [BY]
House of Culture (village of Hîrtop. r. Cimislia)
http://chiosc.oberliht.org/2022/06/29/natallia-holava2/

Sunday, 10 July 2022, 15:00-18:00
The successes and fails of the Belarusian cultural event-community Барысаўская мыза (Barysaiskaia myza) for 8 years from starting to liquidation - a lunch for culture workers and presentation by Natallia Holava [BY]
House of Culture (village of Hîrtop. r. Cimislia)
http://chiosc.oberliht.org/2022/06/29/natallia-holava2/

AUGUST 2022

Friday, 5, 12, 19 & 26 August 2022, 16:00-17:30
Enchanted Forest – creative workshop for children from refugee families from Ukraine and for those from Chisinau, led by Iulia Pînzari [MD]
Art Studio (Zemstvei House, 103 Al. Șciusev Street, Chisinau)
https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/29/padurea-fermecata-3/

The program is organized by the Oberliht Association in partnership with the Coalition of the Independent Cultural Sector in the Republic of Moldova and Arta Azi is supported by the Cultural Department of Chisinau City Hall, the Danish Cultural Institute through the New Democracy Fund program, the ERSTE Foundation and the European Cultural Foundation.

Screen Shot 2022-06-15 at 23.41.54

Tags : , , , , ,