CHIOȘC AIR – activism cultural în localități mici și zone rurale cu Natallia Holava [BY] / KIOSK AIR – cultural activism in small cities and rural areas with Natallia Holava [BY]

Untitled-1
foto: arhiva comunității culturale Барысаўская мыза (Barîsaiskaia mîza)

– scroll down for English –

RO

CHIOȘC AIR – activism cultural în localități mici și zone rurale cu Natallia Holava [BY]

Miercuri, 6 iulie 2022, ora 20:00-23:00
Gestul dansului tradițional idiș ca o căutare a identității mele bieloruse - o prezentare a cercetării autoetnografice și a atelierului de practici de dans evreiesc de Natallia Holava [BY]
Casa de Cultură (s. Hîrtop. r. Cimișlia)

Corpul nostru poartă memoria originii noastre, dar absoarbe și ritmurile și mișcările caracteristice timpului în care trăim. Ce ne poate spune dansul tradițional? Poți afla mai multe despre tine însuți din felul în care dansezi? De ce a dispărut complet dansul expresiv evreiesc din practica culturală a evreilor în secolul XX, dar s-a transformat într-o memă de scenă “dansând ca un evreu”? 

Să încercăm să găsim lucruri similare și diferite în dansul evreiesc, belarus și moldovenesc. De asemenea, vom pregăti împreună mâncarea tradițională, simbolizând soarele, pe care belarușii o gătesc pentru sărbătoarea Kupalo. Pentru că întâlnirea noastră va avea loc în ajunul sărbătorii păgâne belaruse. În același timp, belarușii din toate țările vor începe să sărbătorească Ziua mondială a culturii belaruse. Калі ласка, далучайцеся! Vă așteptăm cu drag! Doar muzică live și comunicare live.


танцы на улице 2
fotografie din arhiva comunității culturale Барысаўская мыза (Barîsaiskaia mîza) 

Duminică, 10 iulie 2022, 15:00-18:00
Succesele și nereușitele comunității culturale Барысаўская мыза (Barîsaiskaia mîza) din Belarus – 8 ani de la fondare până la lichidare – un prânz al lucrătorilor culturali și prezentare de Natallia Holava [BY]
Casa de Cultură (s. Hîrtop. r. Cimișlia)

Istoria unei mici comunități de activiști culturali din Borisov a început în 2012. O retrospectivă film-fotografie a activității unei inițiative comunitare dintr-un oraș mic dezvăluie culisele proiectelor cu și fără buget, problemele legate de implicarea localnicilor, problemele legate de legalizarea activităților culturale independente într-un stat cu o dictatură post-sovietică menținută.

Întâlnirea se va desfășura sub forma unui prânz al lucrătorilor culturali, în limbile rusă și română.

L1008182-s
fotografie de Pavel Goncear

Natallia Holava [BY] s-a născut în 1977 la Borisov (Belarus), a absolvit școala în 1994 și Universitatea de Cultură din Belarus în 1999 în domeniul studiilor culturale (cu specializare ca director de festivități și spectacole). A început să lucreze la televiziunea locală din Borisov în 2002, apoi a lucrat la Minsk, într-o televiziune comercială, ca realizatoare de documentare și scurtmetraje de context social. În perioada 2007-2008 a lucrat la Riga (Letonia), colaborând cu mai multe companii de televiziune. Din 2008 și până în prezent lucrează ca regizor de film independent și organizator de activități culturale, în prezent locuiește în Belarus.

Această prezentare este organizată în cadrul programului public În solidaritate cu artiștii/ele și lucrătorii/oarele culturale din Belarus și Ucraina, și este găzduită de CHIOȘC AIR, în parteneriat cu CSCI din RM și Arta Azi, și e susținută în cadrul programului Fondul Noii Democrații.


IMG_4038fotografie de Valera Pceolka

EN

KIOSK AIR – cultural activism in small cities and rural areas with Natallia Holava [BY]

Wednesday, 6 July 2022, 20:00-23:00
Yiddish traditional dance gesture as a search for my Belarusian identity – presentation of autoethnography research and workshop of Jewish dance practices by Natallia Holava [BY]
Casa de Cultură (s. Hîrtop. r. Cimișlia)

Our body carries the memory of our origin, but also absorbs the rhythms and movements characteristic of the time in which we live. What can traditional dance tell about? Can you learn more about yourself from the way you dance? Why did the expressive Jewish dance completely disappear from the cultural practice of the Jews during the 20th century, but turned into a stage meme of “dancing like a Jew”? 

Let’s try to find similar and different things in Jewish, Belarusian and Moldavian dance. We will also prepare traditional food together, symbolizing the sun, which Belarusians cook for the Kupalo holiday. Because our meeting will take place on the eve of the Belarusian pagan holiday. At the same time the Belarusians of all countries will start celebrating the World Day of Belarusian Culture. Калі ласка, далучайцеся! Welcome to join us! Only live music and live communication.

наполеон 2photo from the archive of the cultural community Барысаўская мыза (Barîsaiskaia mîza) 

Sunday, 10 July 2022, 15:00-18:00
The successes and fails of the Belarusian cultural event-community Барысаўская мыза (Barysaiskaia myza) for 8 years from starting to liquidation - a lunch for culture workers and presentation by Natallia Holava [BY]
Casa de Cultură (Hirtop village, Cimislia raion)

The history of a small community of cultural activists in Borisov began in 2012. A retrospective film-photo-look at the activity of a grassroots initiative in a small town reveals the backstage of projects with and without a budget, problems with the involvement of the locals, issues of legalizing independent cultural activities in a state with a preserved post-Soviet dictatorship.

The meeting will take the form of a lunch for culture workers and will be in Romanian and Russian languages.

Natallia Holava [BY] was born in 1977 in Borisov (Belarus), graduated from school in 1994 and from the Belarusian University of Culture in 1999 in cultural studies (specializing as director of festivities and performances). She began working on local TV in Borisov in 2002, then worked in Minsk in a commercial TV company as a director of documentaries and social context shorts. Between 2007-2008 she worked in Riga (Latvia), collaborating with several TV companies. Since 2008 till present she has been working as an independent film director and organizer of cultural activities, currently lives in Belarus.

This event is organized in the frame of In solidarity with artists and cultural workers from Belarus and Ukraine public program, being hosted by KIOSK AIR program in partnership with CSCI din RM and Arta Azi, and is supported in the frame of the New Democracy Fund program.

În solidaritate cu artiștii/ele și lucrătorii/oarele culturale din Belarus și Ucraina – program public (iunie – august 2022) / In solidarity with artists and cultural workers from Belarus and Ukraine – public program (June – August 2022)

- scroll down for English -

RO

În solidaritate cu artistele și lucrătoarele culturale din Belarus și Ucraina – program public (iunie – iulie 2022)

Dragi prieteni/e, vă invităm să vă alăturați programului public „În solidaritate cu artiștii/ele și lucrătorii/oarele culturii” ce se va desfășura pe parcursul lunilor iunie și iulie curent.

Programul își propune să creeze spații culturale sigure pentru artiștii și activiștii din Ucraina, Belarus și alte țări, pentru a dezvolta noi legături profesionale cu colegii din Republica Moldova și pentru a împărtăși gânduri despre criza umanitară actuală din regiune prin crearea de noi lucrări de artă. Activitățile propuse vin să consolideze legăturile existente și să creeze altele noi între activiști culturali, refugiați, cetățeni și autorități publice, întărind rezistența și capacitatea scenei culturale independente de a face față unor transformări radicale de ordin urbanistic, demografic sau ecologic, dar și celor provocate de criza epidemiologică și de războiul din țara vecină – Ucraina. Artiști, curatori și lucrători culturali vor fi sprijiniți prin intermediul programului de rezidențe artistice CHIOȘC AIR ce va servi drept cadru de cercetare și lucru cu forme de artă critică și artă angajată social, arta în spații publice și lucrări de artă participativă direcționate către comunități locale. Teme precum drepturile culturale, autoorganizarea și autonomia lucrătorilor culturali, politicile memorării și decolonizare, politici culturale bazate pe mobilitate și descentralizarea vieții culturale se vor regăsi reflectate în programul său public de evenimente culturale, care va include prezentări și discuții, proiecții de film și expoziții de artă.

IUNIE 2022

Joi, 16 iunie 2022, 19:00-20:30
Mariupolis, un film documentar de Mantas Kvedaravicius  [LT] – proiecție
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/13/mariupolis/

Vineri, 17 iunie 2022, 19:00-20:30
Teatrul Queer în secolul XXI ca artă social-angajată: contextul ucrainean – o prezentare de Dmitry Ermolovich-Dashchynski [BY]
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/10/teatrul-queer/

Sâmbătă, 18 iunie 2022, 16:00-17:30
Pădurea Fermecată – atelier de creație pentru copiii din familiile refugiate din Ucraina și pentru cei din Chișinău, condus de Anna Bantiuc [MD]
Zpațiu
(Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/09/volshebnyiles/

Joi, 23 iunie 2022, 19:00-22:30
7 zile în Rai. Diferențe și similitudini între alegerile din 2006 și 2020 din Belarus – o proiecție de film urmată de o discuție cu Natallia Holava [BY]
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/20/natallia-holava/

Vineri, 24 iunie 2022, 16:00-17:30
Pădurea Fermecată – atelier de creație pentru copiii din familiile refugiate din Ucraina și pentru cei din Chișinău, condus de Iulia Pînzari [MD]
Zpațiu
(Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/09/volshebnyiles/

IULIE 2022

Vineri, 1, 8, 15, 22 și 29 iulie 2022, 16:00-17:30
Pădurea Fermecată – atelier de creație pentru copiii din familiile refugiate din Ucraina și pentru cei din Chișinău, condus de Iulia Pînzari [MD]
Atelier de Artă (Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/29/padurea-fermecata-3/

Miercuri, 6 iulie 2022, 20:00-23:00
Gestul dansului tradițional idiș ca o căutare a identității mele bieloruse - o prezentare a cercetării autoetnografice și a atelierului de practici de dans evreiesc de Natallia Holava [BY]
Casa de Cultură (s. Hîrtop. r. Cimișlia)
http://chiosc.oberliht.org/2022/06/29/natallia-holava2/

Duminică, 10 iulie 2022, 15:00-18:00
Succesele și nereușitele comunității culturale Барысаўская мыза (Barîsaiskaia mîza) din Belarus – 8 ani de la fondare până la lichidare - o prezentare de Natallia Holava [BY]
Casa de Cultură (s. Hîrtop. r. Cimișlia)
http://chiosc.oberliht.org/2022/06/29/natallia-holava2/

AUGUST 2022

Vineri, 5, 12, 19 și 26 august 2022, 16:00-17:30
Pădurea Fermecată – atelier de creație pentru copiii din familiile refugiate din Ucraina și pentru cei din Chișinău, condus de Iulia Pînzari [MD]
Atelier de Artă (Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/29/padurea-fermecata-3/

Programul este organizat de Asociația Oberliht în parteneriat cu Coaliția Sectorului Cultural Independent din RM și Arta Azi și este susținut de Direcția Culturii a Primăriei Municipiului Chișinău, Institutul Cultural Danez prin intermediul programului Fondul Noii Democrații, Fundația ERSTE și Fundația Culturală Europeană.

286780669_711071316791196_1712650498538320400_n

Casa Zemstvei, #SCA2022 / „Coridor” – expoziție curatoriată de Tatiana Fiodorova

EN

In solidarity with artists and cultural workers from Belarus and Ukraine – public program (June – July 2022)

Dear friends, we invite you to attend the “In solidarity with artists and cultural workers” public programme that will take place this June and July.

The programme aims to create safe cultural spaces for artists and activists from Ukraine, Belarus and other countries, to develop new professional links with colleagues from Moldova and to share thoughts on the current humanitarian crisis in the region through the creation of new artworks. The proposed activities aim to strengthen the existing links and create new ones between cultural activists, refugees, citizens and public authorities, strengthening the resilience and capacity of the independent cultural scene to cope with radical urban, demographic and ecological changes, as well as those caused by the epidemiological crisis and the war in the neighbouring Ukraine. Artists, curators and cultural workers will be supported through the KIOSK AIR artist-in-residency programme, which will serve as a framework for research and development of critical and socially engaged art forms, art in public spaces and participatory art works addressed to the local communities. Themes such as cultural rights, self-organisation and autonomy of cultural workers, the politics of memory and decolonisation, mobility-based cultural policies and the decentralisation of cultural life will be reflected in its public programme of cultural events, which will include presentations and discussions, film screenings and art exhibitions.

JUNE 2022

Thursday 16 June 2022, 19:00-20:30
Mariupolis, a documentary film by Mantas Kvedaravicius [LT] – screening
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103 Al. Șciusev Street, Chisinau)
https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/13/mariupolis/

Friday, 17 June 2022, 19:00-20:30
Queer theatre in the 21st century as socially engaged art: the Ukrainian context - a presentation by Dmitry Ermolovich-Dashchynski [BY]
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103 Al. Șciusev Street, Chisinau)
https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/10/teatrul-queer/

Saturday, 18 June 2022, 16:00-17:30
Enchanted Forest – creative workshop for children from refugee families from Ukraine and for children from Chisinau, led by Anna Bantiuc [MD]
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103 Al. Șciusev Street, Chisinau)
https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/09/volshebnyiles/

Thursday, 23 June 2022, 19:00-22:30
7 days in Heaven. Differences and similarities between the 2006 and 2020 elections in Belarus – a film screening followed by a discussion with Natallia Holava [BY]
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103 Al. Șciusev Street, Chisinau)
https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/20/natallia-holava/

Friday, 24 June 2022, 16:00-17:30
Enchanted Forest – creative workshop for children from refugee families from Ukraine and for those from Chisinau, led by Iulia Pînzari [MD]
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103 Al. Șciusev Street, Chisinau)
https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/09/volshebnyiles/

JULY 2022

Friday, 1, 8, 15, 22 & 29 July 2022, 16:00-17:30
Enchanted Forest – creative workshop for children from refugee families from Ukraine and for those from Chisinau, led by Iulia Pînzari [MD]
Art Studio (Zemstvei House, 103 Al. Șciusev Street, Chisinau)
https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/29/padurea-fermecata-3/

Wednesday, 6 July 2022, 20:00-23:00
Yiddish traditional dance gesture as a search for my Belarusian identity – a presentation of autoethnography research and workshop of Jewish dance practices by Natallia Holava [BY]
House of Culture (village of Hîrtop. r. Cimislia)
http://chiosc.oberliht.org/2022/06/29/natallia-holava2/

Sunday, 10 July 2022, 15:00-18:00
The successes and fails of the Belarusian cultural event-community Барысаўская мыза (Barysaiskaia myza) for 8 years from starting to liquidation - a lunch for culture workers and presentation by Natallia Holava [BY]
House of Culture (village of Hîrtop. r. Cimislia)
http://chiosc.oberliht.org/2022/06/29/natallia-holava2/

AUGUST 2022

Friday, 5, 12, 19 & 26 August 2022, 16:00-17:30
Enchanted Forest – creative workshop for children from refugee families from Ukraine and for those from Chisinau, led by Iulia Pînzari [MD]
Art Studio (Zemstvei House, 103 Al. Șciusev Street, Chisinau)
https://zpatiu.wordpress.com/2022/06/29/padurea-fermecata-3/

The program is organized by the Oberliht Association in partnership with the Coalition of the Independent Cultural Sector in the Republic of Moldova and Arta Azi is supported by the Cultural Department of Chisinau City Hall, the Danish Cultural Institute through the New Democracy Fund program, the ERSTE Foundation and the European Cultural Foundation.

Screen Shot 2022-06-15 at 23.41.54KIOSK AIR – солідарність з художниками та культурними працівниками з України /// солидарность с художниками и культурными работниками из Украины /// in solidarity with artists and culture workers from Ukraine /// în solidaritate cu artiștii și lucrătorii culturali din Ucraina

277109414_5111135798946817_1652263722188532474_n

– читайте ниже на русском –

UA

Відкритий прийом заявок для художників, художниць, кураторів, кураторок та інших культурних працівників і працівниць України, які працюють з публічним простором або в сфері сучасного мистецтва.

Детальний опис резиденцій

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ

Подати заявку можуть художники/-ці та куратори/-ки з України

Термін подачі заявок: до 10 квітня 2022 року

Read moreNDF Residency Program: open call for Belarusian artists and cultural workers

Screenshot 2022-03-08 at 18.00.10

– читайте ниже на русском –

EN

The residency appeared as a response to the socio-political crisis in Belarus which has been lasting for already more than 1,5 years.

NDF residency program offers placements to Belarusian art and cultural professionals regardless of their age or place of current residence and the preference will be given to those who:

– have suffered from political repressions;
– were forced to flee the country or unable to continue their activities staying in Belarus;
– whose human/ cultural rights are violated
– and freedom of artistic expression is restrained

Read moreZilele Artei Angajate Social / Socially Engaged Art Days, 14-16 octombrie 2019

zaas_fb_grayscale_100px_web

- – – scroll down for English – – -

RO

ZILELE ARTEI ANGAJATE SOCIAL
14 – 16 octombrie 2019
Chișinău / Tiraspol

Vă invităm la o serie de evenimente în cadrul programului Zilele Artei Angajate Social, care se va desfășura în perioada 14-16 octombrie 2019 la Chișinău și Tiraspol.

Read moreFAȚADE PUBLICE – PAILDCSCMD / TFIMCWCDMD – CHIOȘC AIR / ART PROSPECT – programe de rezidențe artistice, 14 iulie 2018, ora 17:00

event-cover-ro@2x-100

- – – scroll down for English – – -

RO

FAȚADE PUBLICE – PAILDCSCMD
CHIOȘC AIR / ART PROSPECT – programe de rezidențe artistice
Sâmbătă, 14 iulie 2018, ora 17:00
locație: Scuarul Teatrului Municipal de Păpuși „Guguță” (str. Maria Drăgan 2, sectorul Ciocana, Chișinău)

Începând cu anul 2009, Apartamentul Deschis (autor: Ștefan RUSU [MD]) a găzduit zeci de evenimente culturale în scuarul din str. Bucureşti 68 din Chișinău.
În mai 2017, în cadrul unui workshop de design, a fost elaborată o versiune nouă a Apartamentului Deschis, mai extinsă însă simplificată, care a fost instalată în curtea din str. Teilor 9 din Botanica și care a funcționat drept interfață de comunicare între artiști și locuitori, drept parte a primei ediții a proiectului Fațade Publice.
În 2018 continuăm dezvoltarea proiectului Fațade Publice în cartierul Maria Drăgan, din sectorul Ciocana.

Read moreFAȚADE PUBLICE / PUBLIC FACADES TANDEM / REFLECȚII: Pozitron / Botanica / ART PROSPECT / IN SITU – inaugurarea proiectelor artistice / inauguration of the artistic projects, 24 iunie 2017, ora 16:00-22:30

Sambata finala

- – – scroll down for English – – -

RO

FAȚADE PUBLICE
TANDEM / REFLECȚII: Pozitron / Botanica – inaugurarea proiectelor artistice
Sâmbătă, 24 iunie 2017, 16:00-22:30

locație: Botanica, @Teilor (str. Teilor 9/2) / @Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” (str. Independenței nr. 1)

Începând cu anul 2009, Apartamentul Deschis a găzduit zeci de evenimente culturale în scuarul din str. Bucureşti 68 din Chișinău.
În iunie 2017, am inaugurat o replică simplificată și extinsă a Apartamentului Deschis la Botanica, în curtea din str. Teilor 9/2.
Pe 24 iunie, între orele 16:00-22:30, vom activa pentru a treia sâmbătă consecutiv Apartamentul Deschis din str. Teilor.

Read moreFAȚADE PUBLICE: MALMZEIT – serviciul de livrare heavy me(n)tal / delivery service – concert, 24 iunie 2017, ora 20:00

19452824_1060816327384797_1826548876103714066_o

RO

FAȚADE PUBLICE
MALMZEIT: SERVICIUL DE LIVRARE HEAVY ME(N)TAL – concert
24 iunie 2017, ora 20:00
locaţie: Botanica, @Colegiul de Arte Plastice “Al. Plămădeală” (str. Independenței nr. 1, Chișinău)

MALMZEIT se pretinde a fi un duet heavy metal unicat. A fost fondat în 2003 în Stuttgart, Germania, de către EARL GREY (gâtlej, bas) și SUMATRA BOP (chitară, percuții de pe smartfon). EARL și SUMATRA își cântă muzica heavy metal brutală (fără glumă) întotdeauna numai șezând, îmbrăcați în mod adecvat și consumând un asortiment bine ales de ceai de plante. Textele pieselor lor acoperă doar cel mai important subiect din toate timpurile: STAREA VREMII. Începând din 2017, mottoul lor este FACEȚI MUZICA HEAVY METAL SĂ REDEVINĂ MICĂ.

Read moreAPEL/CALL: Platforma ART PROSPECT / Платформа АРТ ПРОСПЕКТ – program de rezidență artistică (28.03.2017)

IMG_9900_putere florilor_web

- – – читай ниже на русском – – -
– – – scroll down for English – – -

RO

Platforma ART PROSPECT

Programul de rezidențe artistice în cadrul proiectului Platforma ART PROSPECT oferă oportunități pentru artiști și curatori de a efectua cercetări, a crea noi lucrări, a colabora cu comunitatea artistică locală și a elabora proiecte speciale în parteneriat cu organizații artistice locale în Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Ucraina, Uzbekistan. Fiecare rezidență cu durata de două – șase săptămâni este planificată individual ca să permită artiștilor și curatorilor în rezidență să cunoască despre comunitatea artistică locală, să își dezvolte propriile proiecte și să distribuie informație despre lucrul și cultura lor unei audiențe locale.

Read moreBlue Box: Five Pieces on a Background, Kiev, 05.11.2016

five-pieces-on-a-background

- – – scroll down for English – – -

RO

La 5 noiembrie, 2016, IZOLYATSIA (Kiev, Ucraina) prezintă expoziția ‘’Five pieces on a Background’’. Rezumând proiectul de colaborare Blue Box, Common Places and Contemporary Artistic Practices,  între cinci instituții internaționale de artă, expoziția cu lucrări specifice apartinind artistilor din Polonia și Olanda. Piesele au fost produse în 2016, în Kiev, Chișinău, Minsk, Tbilisi, și Varșovia, în conformitate cu metodologia elaborată pentru proiectul Blue Box. Organizațiile partenere au fost reprezentate de către curatori, care au identificat probleme relevante la nivel local.  Apoi, artistii au fost invitați să răspundă la intrebari. Lucrările de artă  produse devenind parte a programelor gazde. Read more 
© Chiosc