Zilele Artei Angajate Social / Socially Engaged Art Days, 14-16 octombrie 2019

zaas_fb_grayscale_100px_web

- – – scroll down for English – – -

RO

ZILELE ARTEI ANGAJATE SOCIAL
14 – 16 octombrie 2019
Chișinău / Tiraspol

Vă invităm la o serie de evenimente în cadrul programului Zilele Artei Angajate Social, care se va desfășura în perioada 14-16 octombrie 2019 la Chișinău și Tirspol.

14 octombrie 2019
Apartament Deschis (str. București 68/1, Chișinău)
https://bucuresti68.wordpress.com/2019/10/10/zaas/

18:30 / Întîlnire cu artistul și curatorul Ștefan RUSU, autorul lucrării Apartamentul Deschis

19:00-22:00 / Ziua Orașului în ALTĂ PARTY
Vă invităm să petrecem Ziua Orașului cu băieții de la Altă Party.

15 octombrie 2019
Zpațiu (str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
https://zpatiu.wordpress.com/2019/10/10/zaas/

18:00-19:30 / ARTA ANGAJATĂ SOCIAL – masă rotundă

Ce este Arta Angajată Social? Vă invităm să cunoaștem studii de caz și de implicare a artiștilor, curatorilor și muncitorilor din sfera culturii în situații ce vizează transformările sociale de la noi și din regiune, să discutăm despre temele și modalitățile lor de lucru. Discuția va avea în calitate de participanți activiști, artiști, cercetători și arhitecți din Chișinău, și invitați din orașele Bișkek, Kiev, MInsk, Moscova și din alte orașe, participanți la programul Art Prospect Intensive în Arta Angajată Social.

Participanți:

Aliona CIOBANU [MD] – artist vizual, Constanța DOHOTARU [MD] – activist civic, Muratbek DJUMALIEV [KG] – artist vizual, Anna KARPENKO [BY] – curartor, Yuriy KRUCHAK [UA] – artist vizual, Petru NEGURĂ [MD] – sociolog, Anton POLSKY [RU] – artist de artă stradală, Ana POPA [MD] – activist civic, Ghenadie POPESCU [MD] – artist vizual, Oxana SAPIENS [MD] – manager cultural, Natalia SINITSINA [RU] – regizor, Stanislav TURINA [UA] – artist, Anna VASINA [MD] – artist vizual, Andrei VATAMANIUC [MD] – arhitect

20:00 / AUTOPCITY – un film de Ștefan RUSU [MD], proiecție
https://zpatiu.wordpress.com/2019/10/10/autopcity-2/

Filmul AUTOPCITY este un documentar investigativ ce exploră un oraș în derivă. Un grup de cercetători, teoreticieni, arhitecți, sociologi, activiști urbani și artiști vizuali au investigat procesele de transformare și planificare urbană, care au avut loc în oraș înainte și după proclamarea Independenței în 1991.
Filmul vorbește despre efectele negative suferite de partea de jos a orașului vechi în urma construcției bulevardului Cantemir, despre necesitatea revendicării spațiilor publice care sunt lăsate să degradeze pentru a fi scoase din domeniul public și ulterior privatizate, și despre riscul pentru nucleul vechiului oraș de a fi afectat de noul plan de dezvoltare urbană.

16 octombrie 2019
Club 19 (str. 25 Octombrie 104, Tiraspol)
fb.com/club19pmr

15:00-18:00 / APA CARE UNEȘTE – sesiune de lucru în grup

Vă invităm să participați la o sesiune de lucru în grup dedicată râului Nistru și temei Apa – Resursă Comună. Sunt invitați studenții de la facultățile de artă din Republica Moldova și activiștii civici preocupați de probleme ecologice. Doritorii se pot înregistra la acest link până la 15 octombrie 2019.

Despre Art Prospect Intensive în Artă Angajată Social

Art Prospect Intensive este un program educațional care încurajează schimbul de experiență și dezvoltarea metodelor inovative în sfera artei angajate social pentru a facilita colaborarea între artiști, organizații sociale și comunități în vederea soluționării unor probleme locale. Șaisprezece artiști și curatori din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova, Tadjikistan, Ucraina și Uzbekistan au fost aleși în baza unui apel de participare. Art Prospect Intensive include seminare cu artiști internaționali experimentați și curatori ce practică arta angajată social precum și workshop-uri practice rezultate din proiecte colaborative în parteneriat cu organizații sociale, inițiative și instituții culturale din Odesa și Chișinău.

Mai multe informații despre program găsiți aici: https://www.artprospect.org/artprospect-intensive-odesa

CEC ArtsLink în colaborare cu Open Place și Asociația Oberliht au inițiat programul educațional Art Prospect Intensive în Artă Angajată Social, care se va desfășura la Odesa, Chișinău și Tiraspol în perioada 7-27 octombrie 2019.

Asociația Oberliht
Fondată în anul 2000 și bazându-se pe o experiență îndelungată ca actor cultural independent, Asociația “Oberliht” are scopul de a interconecta scenele artistice dispersate și de a forma o comunitate artistică, utilizând spațiile publice. Asociația are ca scop să ofere suport tinerilor artiști și să contribuie la dezvoltarea lor personală. Ea dezvoltă și menține platforme interdisciplinare și proiecte ce vizează conectarea atât a inițiativelor locale de artă și cultură contemporană cît și a celor internaționale și pledează pentru un sector cultural puternic și independent în Republica Moldova și în regiune.

Open Place – se definește drept un agent social în spațiul public care pune la îndoială limitele cunoașterii și se luptă cu ignoranța manifestată față de proceselor sociale și creative din comunitate. Platforma încearcă să redefinească noțiunea de instituție, bazele acesteia, modelele de relații și interacțiuni între curatori, artiști și societate.

CEC ArtsLink
CEC ArtsLink de peste 50 ani susține și crează programe care încurajează mobilitatea artiștilor vizuali, al artei performance-ului și a managerilor culturali din 37 țări, considerând arta drept un instrument de implicare comunitară și dezvoltare urbană.

IMG_9911_web

EN

SOCIALLY ENGAGED ART DAYS
October 14-16, 2019
Chisinau / Tiraspol

We invite you to a series of events within the Socially Engaged Art Days program, which will take place between October 14-16, 2019 in Chisinau and Tiraspol.

October 14, 2019
Flat Space (68/1, Bucuresti str., Chisinau)
https://bucuresti68.wordpress.com/2019/10/10/zaas/

6:30 pm / Meeting with Ștefan RUSU, artist, curator and author of Flat Space project.

7-10 pm / City Day in ALTĂ PARTY
We invite you to spend the City Day with the boys from Altă Party.

October 15, 2019
Zpace (103, Al. Șciusev str., Chisinau)
https://zpatiu.wordpress.com/2019/10/10/zaas/

6-7:30 pm / SOCIALLY ENGAGED ART – round table
What is Socially Engaged Art? We invite you to discover several case studies dealing with social transformations in Moldova and in the post-soviet area. The discussion will be attended by artists, activists, researchers and cultural workers from Chisinau, Bishkek, Kiev, Minsk, Moscow and other cities, participants in the Art Prospect Intensive program in Socially Engaged Art, who will share their themes and ways of working.

Participants:

Aliona CIOBANU [MD] – visual artist, Constanta DOHOTARU [MD] – civic activist, Muratbek DJUMALIEV [KG] – visual artist, Anna KARPENKO [BY] – curator, Yuriy KRUCHAK [UA] – visual artist, Petru NEGURĂ [MD] – sociologist, Anton POLSKY [RU] – street art artist, Ana POPA [MD] – civic activist, Ghenadie POPESCU [MD] – visual artist, Oxana SAPIENS [MD] – cultural manager, Natalia SINITSINA [RU] – director, Stanislav TURINA [UA] – artist, Anna VASINA [MD] – visual artist, Andrei VATAMANIUC [MD] – architect

20:00 / AUTOPCITY – a film by Stefan RUSU [MD], screening
https://zpatiu.wordpress.com/2019/10/10/autopcity-2/

AUTOPCITY is an investigative documentary that explores a drifting city. A group of researchers, theorists, architects, sociologists, urban activists and visual artists investigated the processes of transformation and urban planning, which took place in the city before and after the proclamation of Independence in 1991.
The film talks about the negative effects suffered by the lower part of the old city after the construction of Cantemir Boulevard, about the need to claim public spaces that are left to degrade to be removed from the public domain and subsequently privatized, and about the risk to the old city core of being affected by the new urban development plan.

October 16, 2019
Club 19 (104, 25 October Str., Tiraspol)
fb.com/club19pmr

3-6 pm / WATER UNITING – group work session
We invite you to attend a group work session dedicated to the Dniester River and the “Water – a Common Resource” theme. Students from the art faculties of the Republic of Moldova and civic activists concerned with ecological problems are invited to attend. Please register here till October 15, 2019.

The Art Prospect Intensive supports the exchange of expertise and development of innovative methods to facilitate collaboration between artists, social organizations, and the community to address local problems and issues. The program includes intensive seminars by experienced international artists and curators in the field of social practice art as well as practical workshops resulting in collaborative projects in partnership with social organizations, initiatives and cultural institutions in Odessa and Chisinau.

More information about the program: https://www.artprospect.org/the-art-prospect-intensiveCEC ArtsLink, in collaboration with Open Place and Oberliht Association, initiated the Art Prospect Intensive educational program in Socially Engaged Art, which takes place in Odessa, Chisinau and Tiraspol from October 7 to 27, 2019.

Oberliht
Founded in 2000 and based on rather long working experience as an independent cultural actor, “Oberliht”; aims to interconnect dispersed artistic scenes and build an artistic community making use of public spaces. The Association aims to provide support to young artists and contribute to their professional development. It develops and maintains interdisciplinary platforms and projects aiming to connect the local and international contemporary art and culture initiatives, and advocates for a strong and independent cultural sector in Moldova and in the region.

Open Place – defines itself as a social agent in the public space that questions the limits of knowledge and struggles with the ignorance manifested in the social and creative processes in the community. The platform tries to redefine the notion of institution, its bases, the models of relationships and interactions between curators, artists and society.

CEC ArtsLink supports and creates programs that encourage the mobility of visual artists, performance art and cultural managers from 37 countries for over 50 years, considering art as a tool for community involvement and urban development.FAȚADE PUBLICE – PAILDCSCMD / TFIMCWCDMD – CHIOȘC AIR / ART PROSPECT – programe de rezidențe artistice, 14 iulie 2018, ora 17:00

event-cover-ro@2x-100

- – – scroll down for English – – -

RO

FAȚADE PUBLICE – PAILDCSCMD
CHIOȘC AIR / ART PROSPECT – programe de rezidențe artistice
Sâmbătă, 14 iulie 2018, ora 17:00
locație: Scuarul Teatrului Municipal de Păpuși „Guguță” (str. Maria Drăgan 2, sectorul Ciocana, Chișinău)

Începând cu anul 2009, Apartamentul Deschis (autor: Ștefan RUSU [MD]) a găzduit zeci de evenimente culturale în scuarul din str. Bucureşti 68 din Chișinău.
În mai 2017, în cadrul unui workshop de design, a fost elaborată o versiune nouă a Apartamentului Deschis, mai extinsă însă simplificată, care a fost instalată în curtea din str. Teilor 9 din Botanica și care a funcționat drept interfață de comunicare între artiști și locuitori, drept parte a primei ediții a proiectului Fațade Publice.
În 2018 continuăm dezvoltarea proiectului Fațade Publice în cartierul Maria Drăgan, din sectorul Ciocana.

Vă invităm la PAILDCSCMD – Prima Adunare Internațională a Lucrătorilor din Domeniul Culturii din Sectorul Ciocana cu numele Maria Drăgan.

Să aducem un pic de claritate: în lunile iunie-iulie 2018 la Chișinău s-au desfășurat programele de rezidență  CHIOȘC AIR / ART PROSPECT la care au participat Semion MOTOLIANEȚ [BY], Almaz ISAKOV [KG], Christoph VOGLBAUER [AT], Pavel HAILO [UA], Pola ROZEK [PL], Kiril SEMIONOV [MD] și Alexandra NOVAC [MD/regiunea Transnistriană]. Evenimentul constă dintr-o serie de intervenții și instalații în spațiul public, peformance-uri și prezentări organizate într-o promenadă cu un itinerar stabilit conform celor 9 locații alese de artiști și cercetători, participanți la programul de rezidență. Punctul de pornire este scuarul Teatrului Municipal pentru Copii „Guguță”, la ora 17:00, iar la final de zi vă va aștepta o cină în aer liber gătită de Christoph.

PAILDCSCMD face parte dintr-un șir de evenimente programate în acest an, care a demarat cu o cercetare pe marginea accesului la cultură în cartierele rezidențiale din Chișinău și Bender, urmată de un schimb de rezidențe artistice cu participarea artiștilor de pe ambele maluri ale Nistrului – rezultatele cărora s-au regăsit în cadrul celei de-a 3-a ediții a Zilelor Spațiului Public. În luna august în cartierul Maria Drăgan din Chișinău se va desfășura a 3-a ediție a Școlii Internaționale de Vară, iar în prima săptămână din octombrie 2018 vom inaugura cea de-a 2-a ediție a Fațadelor Publice.

CHIOȘC AIR – program de rezidenţă artistică
Spre deosebire de expoziţiile de artă şi proiectele finisate, care circulă prin rețeaua de galeri și muzee, programul de rezidențe artistice CHIOŞC AIR susține crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul şi realităţile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se referă la situaţia Moldovei în general şi de a analiza procesele care modelează astăzi spaţiul public al Chişinăului. Programul este structurat pe bază de colaborare, asociaţia Oberliht având rolul de gazdă pentru artişti, curatori, arhitecţi etc. invitaţi, iar oraşul ca întreg, înlocuind atelierul, serveşte ca loc de cercetare, de producere şi expunere. În afară de Apartamentul Deschis, care stă la dispoziţia noilor rezidenţi, invitându-i să-i „definitiveze” forma nefinisată, participanţii la rezidenţă, pe parcursul şederii lor, pot utiliza şi alte spaţii printre care pieţe, stadioane, parcuri, dar şi universităţi, şi alte instituţii şi locuri publice.

ART PROSPECT – e un program de rezidențe dezvoltat de către ArtsLink, care găzduiește artiști și curatori în rezidențe în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kârgâstan, Moldova, Tadjikistan, Ucraina și Uzbekistan, și care își propune să creeze oportunități pentru proiecte de cercetare, să faciliteze colaborarea cu comunitățile artistice locale, să creeze noi posibilități de muncă și posibilități de dezvoltare a parteneriatelor dintre artiștii și curatorii din rezidențe și organizațiile artistice locale. Prin acest program, Asociația Oberliht găzduiește în lunile iunie – iulie artiști din Belarus – Simion MOTOLIANEȚ, Kârgâzstan – Almaz ISAKOV și Ucraina – Pavel KHAILO. 

În parteneriat cu Forumul Cultural Austriac din București, Krytyka Polityczna din Varșovia și PNUD din Chișinău avem plăcerea să găzduim pe Christoph VOGLBAUER din Austria, pe Pola ROZEK din Polonia și pe Alexandra NOVAC din Rîbnița (Regiunea Transnistriană).

Acest eveniment este realizat în cadrul programului Fațade Publice aflat la a 2-a ediție (martie – octombrie 2018) – un program de conferințe, intervenții artistice în spațiul public, proiecții de film, o școală de vară, un grup de lectură, expoziții, ateliere și concerte ce se desfășoară în cartierul Maria Dragan din sectorul Ciocana din Chișinău și care este susținut de Ministerul Culturii al RM, CEC ArtsLink, Institutul Suedez și Forumul Cultural Austriac din București și Comisia Europeană.

event-cover-ru@2x-100

EN

PUBLIC FACADES
KIOSK AIR / ART PROSPECT -
 artist-in-residence programs
Saturday, July 14, 2018, 5 pm
location: The square of Guguta Municipal Puppet Theater (2 Maria Dragan str., Ciocana district, Chisinau)

Starting with 2009, the Flat Space (author: Stefan RUSU [MD]) hosted dozens of cultural events on Bucuresti 68 square.
In May 2017, in the frame of Public Facades project, a simplified but extended version of the Flat Space was created in the frame of a design workshop and installed in the courtyard situated on nr. 9 Teilor street in Botanica district. It became a communication interphase for the artists and the locals.
In 2o18 we have decided to continue with the Public Facades project in Maria Dragan neighborhood, in Ciocana district in Chisinau.

We invite you to TFIMCWCDMD – The First International Meeting of Cultural Workers from Ciocana District in the name of Maria Dragan.  Yes! This is the name, long and devious.

To make it easier: In June-July 2018, KIOSK AIR / ART PROSPECT – artist-in-residence programs took place in Chisinau, with the participation of Semion MOTOLIANEȚ [BY], Almaz ISAKOV [KG], Christoph VOGLBAUER [AT], Pavel HAILO [UA], Pola ROZEK [PL], Kiril SEMIONOV [MD] and Alexandra NOVAC [MD/Transnistrian region]. The event is an invitation to a promenade with a predetermined route according to the nine locations chosen by the artists and researchers. The starting point is the square of the Municipal Puppets Theater, starting with 5 pm. The promenade will end with an open air dinner made by Christoph.

TFIMCWCDMD is part of a series of events planned for this year that started with a research about access to culture in the residential areas in Chisinau and Bender, followed by an exchange of artists in residency programs with participants from both banks of River Dniester. Its results were presented in the frame of the 3rd edition of Public Space Days. In August 2018, the neighborhood of Maria Dragan will host the 3rd International Summer School and in the beginning of October we plan to inaugurate the 2nd edition of Public Facades project.

KIOSK AIR – artist-in-residency program
Unlike finished exhibition projects that circulate through worldwide network of galleries and museums, the KIOSK AIR program supports creation of new work in relation to local contexts and realities. It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today. The program is structured in a collaborative manner in which Oberliht association plays the role of local host for invited artists, curators, architects and other professionals, while the city as a whole, substituting for the studio, serves as place of research, for producing and exhibiting. Besides Flat Space, which remains at the disposal of new residents, inviting them to ‘finish’ its unfinished form, the residents use a series of other locations during their stay, ranging from market places, stadiums and parks through universities and other public institutions and places.

ART PROSPECT artist residencies – is a residency project developed by ArtsLink, which hosts artists and curators for residencies in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Moldova, Tajikistan, Ukraine, and Uzbekistan, and which aims to provide opportunities for artists and curators to conduct research, create new work, collaborate with local arts communities, and create special projects in partnership with local arts organizations. Through this programme, Oberliht Association is hosting during the months of June-July the participants  Semyon MOTOLIANETS (Belarus),  Almaz ISAKOV (Kyrgyzstan),  Pavel KHAILO (Ukraine).

We are also happy to host Christoph VOGLBAUER from Vienna (Austria), Pola ROZEK from Warsaw (Poland) and Alexandra NOVAC from Ribnitsa (Moldova / Transnistrian region) with the support offered by Austrian Cultural Forum in Bucharest, UNDP and Political Critique.

This event is organized in the frame of Public Facades program (2nd edition, March – October, 2018) – a program of public lectures, artistic interventions in public space, film screenings, a summer school, a reading group, exhibitions, workshops and music events that takes place in Maria Dragan neighborhood of Ciocana district in Chisinau, and that receives support from the Ministry of Culture of Republic of Moldova, CEC ArtsLink, Swedish Institute, Austrian Cultural Forum in Bucharest and the European Commission.FAȚADE PUBLICE / PUBLIC FACADES TANDEM / REFLECȚII: Pozitron / Botanica / ART PROSPECT / IN SITU – inaugurarea proiectelor artistice / inauguration of the artistic projects, 24 iunie 2017, ora 16:00-22:30

Sambata finala

- – – scroll down for English – – -

RO

FAȚADE PUBLICE
TANDEM / REFLECȚII: Pozitron / Botanica – inaugurarea proiectelor artistice
Sâmbătă, 24 iunie 2017, 16:00-22:30

locație: Botanica, @Teilor (str. Teilor 9/2) / @Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” (str. Independenței nr. 1)

Începând cu anul 2009, Apartamentul Deschis a găzduit zeci de evenimente culturale în scuarul din str. Bucureşti 68 din Chișinău.
În iunie 2017, am inaugurat o replică simplificată și extinsă a Apartamentului Deschis la Botanica, în curtea din str. Teilor 9/2.
Pe 24 iunie, între orele 16:00-22:30, vom activa pentru a treia sâmbătă consecutiv Apartamentul Deschis din str. Teilor.

PROGRAM / 16:00-22:30 @Teilor, Botanica

16:00 picnic comunitar
17:00 atelier de creație pentru copii
18:00-22:00 interfața de comunicare:
– Biroul de Inovație Urbană
– expoziții de artă și prezentări
19:00 atelier: Siguranța în trafic pentru cicliști
21:30 proiecții de filme animate

20:00-21:00 @Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”
MALMZEIT [CH/DE]: SERVICIUL DE LIVRARE HEAVY ME(N)TAL – concert

TANDEM / REFLECȚII: Pozitron / Botanicaeste un program de rezidențe ce își propune să stabilească sau să reînnoiască legăturile dintre artiști și activiștii sociali / urbani din Ivano-Frankivsk și Chișinău, precum și dintre locuitorii cartierelor. Proiectul promovează descentralizarea culturală a orașului (de la centru spre periferii), dezvoltarea unor forme noi de activitate culturală în cartierele rezidențiale ale ambelor orașe și conștientizarea valorii zonelor din afara centrelor istorice ale orașelor. Proiectul va pune în discuție și valoarea moștenirii post-socialiste – nu în ceea ce ține de numele străzilor sau de monumente, ci de însăși textura urbană.

ART PROSPECT: Rezidențe Artistice – e un program de rezidențe dezvoltat de către ArtsLink, care găzduiește artiști și curatori în rezidențe în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kârgâstan, Moldova, Tadjikistan, Ucraina și Uzbekistan, și care își propune să creeze oportunități pentru proiecte de cercetare, să faciliteze colaborarea cu comunitățile artistice locale, să creeze noi posibilități de muncă și posibilități de dezvoltare a parteneriatelor dintre artiștii și curatorii din rezidențe și organizațiile artistice locale. Prin acest program, Asociația Oberliht găzduiește în luna iunie un artist din Tadjikistan – Khurshed Rasulzade și o artistă din Kârgâzstan – Dinara Kanybek kyzy.

IN SITU este o rețea care aduce împreună programatori pasionați de noi forme ale artei și spațiului public, și care începând cu 2003 dezvoltă proiecte europene comune. Până în prezent IN SITU a susținut peste 180 de artiști, și a adunat 25 de parteneri cu experiențele practice și artistice diferite, venind din 17 țări.

Acest eveniment este realizat în cadrul programului Fațade Publice (28 mai – 1 iulie 2017) – un program de intervenții artistice, proiecții de film, radiou comunitar, expoziții, ateliere ce se desfășoară în cartierul Botanica al capitalei și este susținută de Ministerul Culturii al RM, Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, Pretura Botanica, CAP Al. Plămădeală, CEC ArtsLink, MitOst, Fundația Culturală Europeană și Uniunea Europeană prin programul Europa Creativă.

Print

EN

PUBLIC FACADES
TANDEM / REFLECTIONS: Pozitron / Botanica – inauguration of the artistic projects
Saturday, June 24, 2017, 4 pm – 10:30 pm

location: @Teilor str., 9/2 & @College of Fine Arts “Alexandru Plamadeala”

Starting with 2014, Flat Space hosted dozens of cultural events in the square on Bucharest 68.
In June 2017, a replica of the Flat Space had been inaugurated in the district of Botanica, on Teilor str., 9/2.
On June 24, between 16:00 – 22:00, we activate for the third Saturday this month the Flat Space on Teilor.

PROGRAM / 16:00-22:30 @Teilor, Botanica

4 pm – community picnic
5 pm – art workshops for kids
6-10 pm – communication interface:
– Office for Urban Innovations
– art exhibitions and presentations
7 pm – Security for cyclists workshop
9:30 pm – screening of animation films

20:00-21:00 @Art College “Alexandru Plamadeala”
MALMZEIT [CH/DE]: THE HEAVY ME(N)TAL DELIVERY SERVICE – concert

TANDEM / REFLECTIONS: Pozitron / Botanicais a residency programme which aims to establish or renew ties between artists and social/urban activists of Ivano-Frankivsk and Chisinau, as well as between residents of the districts. The project promotes cultural decentralization (from the city center to the outskirts), developing of new forms of cultural activity in blocks areas of both cities and understanding the value of the city parts beyond the historical downtowns. The project also will develop discussion about the value of postcommunist legacy – not in streets’ names or monuments but in the very urban fabric.

ART PROSPECT: Artist Residencies – is a residency project developed by ArtsLink, which hosts artists and curators for residencies in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Moldova, Tajikistan, Ukraine, and Uzbekistan, and which aims to provide opportunities for artists and curators to conduct research, create new work, collaborate with local arts communities, and create special projects in partnership with local arts organizations. Through this programme, Oberliht Association is hosting during the month of June the participants Khurshed Rasulzade (Tajikistan), Dinara Kanybek kyzy (Kyrgyzstan).

IN SITU brings together a group of programmers who are passionate about new forms of art and public space. They have been working together since 2003 to develop joint European projects.
The expertise and activities of IN SITU covers scouting and promotion of artists, organisation of project laboratories and incubators, co-productions and promotion of emerging creations, organisation of conferences and seminars, etc.
To date, IN SITU has supported over 180 European artists. It gathers 25 partners from 17 countries from as many practical and aesthetic backgrounds which all contribute something vital to the network. Whether members come from a sprawling metropolis or a rural area, whether they are seeking to rehabilitate industrial wasteland or redesign landscapes, the goal is always to serve artists working with, in and for public space.

This event is organized in the frame of Public Facades program (May 28 – July 1, 2017) – a program of artistic interventions, film screenings, community radio, exhibitions and workshops that takes place in the Botanica neighborhood of the capital, and is receiving support from Ministry of Culture of Republic of Moldova, Ministry of Youth and Sports of Republic of Moldova, Botanica local city hall, Al. Plamadeala College of Art and is co-financed by CEC ArtsLink, Mitost, European Cultural Foundation and the European Union through Creative Europe program.FAȚADE PUBLICE: MALMZEIT – serviciul de livrare heavy me(n)tal / delivery service – concert, 24 iunie 2017, ora 20:00

19452824_1060816327384797_1826548876103714066_o

RO

FAȚADE PUBLICE
MALMZEIT: SERVICIUL DE LIVRARE HEAVY ME(N)TAL – concert
24 iunie 2017, ora 20:00
locaţie: Botanica, @Colegiul de Arte Plastice “Al. Plămădeală” (str. Independenței nr. 1, Chișinău)

MALMZEIT se pretinde a fi un duet heavy metal unicat. A fost fondat în 2003 în Stuttgart, Germania, de către EARL GREY (gâtlej, bas) și SUMATRA BOP (chitară, percuții de pe smartfon). EARL și SUMATRA își cântă muzica heavy metal brutală (fără glumă) întotdeauna numai șezând, îmbrăcați în mod adecvat și consumând un asortiment bine ales de ceai de plante. Textele pieselor lor acoperă doar cel mai important subiect din toate timpurile: STAREA VREMII. Începând din 2017, mottoul lor este FACEȚI MUZICA HEAVY METAL SĂ REDEVINĂ MICĂ.

MALMZEIT își află rădăcinile în muzica de cameră, aproape că au o AMPRENTĂ DE PICIOR NET ZERO ÎN CARBON, nu lansează imprimări și se axează exclusiv pe apariții live, de preferință în locații dintre cele mai obscure, printre care ateliere, saloane, galerii de vară, baruri vegetariene, cluburi de tenis sau tabere de boyscouts.

Prin modelul lor de afaceri subversiv și inovator, până acum MALMZEIT au realizat 150 de concerte heavy mewtal în Germania, Elveția, Italia, Luxemburg, Belgia, incluzând printre altele o petrecere cu consumare de sparanghel, o convenție a fanilor benzilor desenate japoneze manga, o lansare a biografiei oficiale a formației Metallica într-o librărie de carte fantasy, o petrecere de Halloween a organizației Greenpeace, o participare la Bienala de Arhitectură de la Veneția, o serată intimă lângă un foc de tabără la Volksbuhne Berlon și un concert pe un teren pentru skateboarding într-un club ilegal. Următoarea destinaţie e Chişinău. Nu rata această oportunitate.

Acest eveniment este realizat în cadrul programului Fațade Publice (28 mai – 1 iulie 2017) – un program de intervenții artistice, proiecții de film, radiou comunitar, expoziții, ateliere ce se desfășoară în cartierul Botanica al capitalei și este susținut de Ministerul Culturii al RM, Ministerul Tineretului și Sportului al RM, Pretura Botanica, CAP Al. Plămădeală, CEC ArtsLink, MitOst, Fundația Culturală Europeană și Uniunea Europeană prin programul Europa Creativă.

MALMZEIT-Pressefoto

EN

PUBLIC FACADES
MALMZEIT: THE HEAVY ME(N)TAL DELIVERY SERVICE – concert
June 24, 2017, starting with 20:00
location: Botanica, @College of Fine Arts “Alexandru Plamadeala” (1, Independentei str., Chisinau)

MALMZEIT is a purportedly unique heavy metal duo. It was founded in 2003 in Stuttgart, Germany, by EARL GREY (throat/bass) and SUMATRA BOP (guitar/beats from smartphone). EARL & SUMATRA play their brutal TRASH METAL (no “h”!) only seated, neatly dressed, while drinking a fine choice of organic tea. Their lyrics cover only the most important issue of all time: the WEATHER. As of January 2017, their motto is MAKE METAL SMALL AGAIN!

MALMZEIT are rooted in the noble tradition of chamber music, almost have a NET ZERO CARBON FOOTPRINT, do not release any records and exclusively play live – preferably in the most obscure places such as parlors, salons, summer houses, art galleries, vegan bars, tennis clubs or boy scout camps.

Via their disruptive, cutting-edge business model, MALMZEIT have as yet successfully delivered more than 150 heavy metal concerts in Germany, Switzerland, Italy, Luxembourg, Belgium – among others to an asparagus eating party, to a manga convention, to a release party of the official Metallica biography in a fantasy book store, to a Greenpeace Halloween party, to the Venice Architecture Biennale, to a cozy open fire evening at the Volksbühne Berlin, to a half pipe concert in an illegal underground club. Chisinau is the next destination. Don’t miss the chance.

Local bands will also perform at the concert.

This event is organized in the frame of Public Facades program (May 28 – July 1, 2017) – a program of artistic interventions, film screenings, community radio, exhibitions and workshops that takes place in the Botanica neighborhood of the capital, and is receiving support from Ministry of Culture of Republic of Moldova, Ministry of Youth and Sports of Republic of Moldova, Botanica local city hall, Al. Plamadeala College of Art, CEC ArtsLink, MitOst, European Cultural Foundation and European Union through Creative Europe proramme.

 APEL/CALL: Platforma ART PROSPECT / Платформа АРТ ПРОСПЕКТ – program de rezidență artistică (28.03.2017)

IMG_9900_putere florilor_web

- – – читай ниже на русском – – -
– – – scroll down for English – – -

RO

Platforma ART PROSPECT

Programul de rezidențe artistice în cadrul proiectului Platforma ART PROSPECT oferă oportunități pentru artiști și curatori de a efectua cercetări, a crea noi lucrări, a colabora cu comunitatea artistică locală și a elabora proiecte speciale în parteneriat cu organizații artistice locale în Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Ucraina, Uzbekistan. Fiecare rezidență cu durata de două – șase săptămâni este planificată individual ca să permită artiștilor și curatorilor în rezidență să cunoască despre comunitatea artistică locală, să își dezvolte propriile proiecte și să distribuie informație despre lucrul și cultura lor unei audiențe locale.

data limită: 28 martie 2017

descarcă anunțul programului de rezidență (EN)
descarcă cererea de participare (EN)
descarcă descrierea programelor de rezidență (EN)

IMG_0597_web

RU

Платформа АРТ ПРОСПЕКТ

программа резиденций в рамках проекта Платформа АРТ ПРОСПЕКТ предоставляет художникам и кураторам возможность провести исследование, создать новое произведение, поработать совместно с локальным художественным сообществом и реализовать специальный проект в партнерстве с местными арт-организациями в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Узбекистане и Украине. Срок резиденций от 2 до 6 недель. Каждая из резиденций формируется исходя из интересов приезжающих художников и кураторов, чтобы дать им возможность узнать больше о местном художественном сообществе, развить их собственные проекты и поделиться информацией об их работе и родной культуре с местной аудиторией​

Срок подачи заявок для участия до 28 марта 2017 года

скачать описание программы
скачать заявку для участия
скачать информацию о резиденциях

IMG_5125_web

EN

Platform Art Prospect Residency program

the Platform Art Prospect Residency program provides opportunities for artists and curators to conduct research, create new work, collaborate with the local arts community, and create special projects in partnership with local arts organizations in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Ukraine, and Uzbekistan. Each two-six week residency is individually designed to enable visiting artists and curators to learn about the local arts community, develop their own work, and share information about their work and culture with local audiences​

deadline: March 28, 2017

download the announcement of the residency program
download the application
download the residency descriptionsBlue Box: Five Pieces on a Background, Kiev, 05.11.2016

five-pieces-on-a-background

- – – scroll down for English – – -

RO

La 5 noiembrie, 2016, IZOLYATSIA (Kiev, Ucraina) prezintă expoziția ‘’Five pieces on a Background’’. Rezumând proiectul de colaborare Blue Box, Common Places and Contemporary Artistic Practices,  între cinci instituții internaționale de artă, expoziția cu lucrări specifice apartinind artistilor din Polonia și Olanda. Piesele au fost produse în 2016, în Kiev, Chișinău, Minsk, Tbilisi, și Varșovia, în conformitate cu metodologia elaborată pentru proiectul Blue Box. Organizațiile partenere au fost reprezentate de către curatori, care au identificat probleme relevante la nivel local.  Apoi, artistii au fost invitați să răspundă la intrebari. Lucrările de artă  produse devenind parte a programelor gazde. Read moreBLUE BOX / CHIOȘC AIR: Tăcerea Izvoarelor / Silence of Sources – performance, 21 septembrie 2016, ora 17:00

14362563_1853879398182613_9055690316631180753_o

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

21 septembrie 2016, ora 17:00 – 18:00
Tăcerea Izvoarelor – performance de Alicja ROGALSKA [PL]
locație: în fața Parlamentului Republicii Moldova 
(bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 105, Chișinău)

APA este un bun comun, însă noi o tratăm ca o marfă. Mai mult decât atât, nu toți oamenii din Chișinău au acces gratuit la APĂ. Cu toate acestea, noi nu vorbim despre această problemă. Este ca și cum am fi luat APĂ în gură. Read moreCHIOȘC AIR: Turul Corupției – De la Zelionîi la Plahotniuc sau The Winner Takes It All ? 17 septembrie 2016, ora 10:00

gotiu-web

RO
– – – – -

17 septembrie 2016, ora 10:00 – 13:00
Turul Corupției – De la Zelionîi la Plahotniuc sau The Winner Takes It All?
Tur ghidat de Mihai GOȚIU [RO] prin Chișinău

punctul de întîlnire: Bulevardul Ștefan cel Mare, nr.4

”Câștigătorul ia totul! Evident, el și Doamna Thatcher aveau mai multe lucruri în comun decât faptul că, amândoi, nu arătau prea bine în treninguri”. Așa îl prezintă britanicul Tony Hawks pe Valeri Rotari ”Zelionîi”, în Tenis cu molodovenii. Pentru cei (foarte) tineri, Zelionîi e unul dintre celebrii hoți în lege ai Chișinăului. Asasinarea lui Zelionîi și scăderea influenței hoților în lege nu a schimbat, însă, și regula la Chișinău: The Winner Takes It All. Voronin (tatăl și fiul) au continuat-o, iar Plahotniuc pare să o desăvârșească. Read moreCHIOȘC AIR: Strada prin ochiul lui Barabancea / KIOSK AIR: The street through the eye of Barabancea, 1 septembrie 2016, ora 19:00

strada

- – – scroll down for English – – -

CHIOȘC AIR: Strada prin ochiul lui Barabancea

1 septembrie 2016, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Mihai BARABANCEA, artist visual român, ia parte la programul de rezidență artistică CHIOȘC urmînd să participe la expoziția „dreptul la PARCare”, care va fi vernisată pe 15 septembrie 2016 în cadrul Zilelor Spatiului Public (ediția a II-a) în Chișinău. Mihai va prezenta lucrările sale recente realizate în București și Chișinău, și va vorbi despre viitoarele sale proiecte. Read moreMonument pentru un Cîine Comunitar / Monument for a Community Dog, 5 mai 2016, ora 18:00

DSC_0558cut_edit_web

- – – читайте ниже на русском – – -
- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

Monument pentru un Cîine Comunitar de Martin ZET [CZ] și Laboratorul de arhitectură MIEZ (Ina BOROZAN și Andrei VATAMANIUC) [MD] – prezentare

5 mai 2016, ora 18:00
Colina Pușkin, Chișinău (intersecția străzilor Colina Pușkin și Bună Vestire)

În cadrul programului de rezidență artistică CHIOȘC, artistul ceh Martin ZET împreună cu Ina BOROZAN și Andrei VATAMANIUC (membrii Laboratorului de arhitectură MIEZ, au elaborat dintr-un material provizoriu o machetă 1:1 a Monumentului pentru un Cîine Comunitar, care urmează a fi instalată joi, 5 mai 2016, cu începere de la ora 18:00 în scuarul Colina Pușkin, care se află în Chișinău, la intersecția str. Colina Pușkin cu str. Bună Vestire. Read more 
© Chiosc