CHIOȘC AIR/SPACES: #direnGezi – prezentare de Ștefan TIRON, 08.09.2013, ora 18:00- – – scroll down for English – – -

RO
- – – – -

Stefan TIRON – prezentare publică
8 septembrie 2013, ora 18:00
locaţie: Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Șciusev 103, Chișinău

#direnGezi
Occupy Gezi:  dinamica gazelor lacrimogene, proximitate radicală, roiuri umane, circulația imaginilor cu protestatari


intrare gratuită

Acest eveniment face parte din proiectul SPACES: Centrul Civic al Chișinăului – dincolo de liniile roșii: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii

CHIOȘC – program de rezidență pentru artiști
Programul de rezidență pentru artiști CHIOȘC încurajează crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul și realitățile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se referă la situația Moldovei în general și de a analiza procesele care modelează astăzi spațiul public al Chișinăului.

http://chiosc.oberliht.com/air

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din aceste țări.
http://www.spacesproject.net

Acest eveniment este parte a programului de rezidență CHIOȘC organizat în cadrul proiectului SPACES. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic.


EN
- – – – -

Stefan TIRONpublic presentation
September 8 2013, 6 pm

location: Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
Sciusev St. 103, Chisinau

#direnGezi
Occupy Gezi: the dynamics of tear gas, radical proximity, human swarms and the circulation of protest images in the media

Links
https://www.youtube.com/watch?v=cjGanqrCdmQ&feature=youtube_gdata_player
https://www.youtube.com/watch?v=EHLwzgWC5G4&feature=youtube_gdata_player

free entrance

imagini de la prezentare / images from the presentation

This event is part of SPACES: Chisinau Civic Center – beyond the red lines program: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii

KIOSK AIR program
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in relation to the local context and reality. It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today.

http://chiosc.oberliht.com/air

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.
http://www.spacesproject.net

This event is part of KIOSK artist in residency program organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme.

Tags : ,