Întîlnire cu arhitectul Eugen PĂNESCU, Planwerk, Cluj în cadrul atelierului de cartografiere a spațiului public din Chișinău, 3 iulie 2012, ora 18:00

- – -scroll down for English – – -

RO
- – – – -

SPACES – zone publice durabile pentru cultură în țările din est

Eugen PĂNESCU
prezentare în cadrul atelierului de cartografiere a spațiului public din Chișinău

Casa Zemstvei
3 iulie 2012, ora 18:00
str. Al. Sciusev 103, Chisinau

harta

intrare libera

- – -

Asociația Oberliht din Chișinău în colaborare cu biroul Planwerk din Cluj (http://www.planwerkcluj.org) vă invită la o întîlnire cu architectul Eugen PĂNESCU.

Vom face cunoștință cu înființarea și activitatea biroului PLANWERK, Cluj, România – în prezent nucleul rețelei de arhitecți și urbaniști români și germani. Biroul apare ca o continuitate firească a schimbului de studenți și a scolii de vară româno-germane înființate în 1998.

Printre proiectele biroului enumerăm:
– CONCEPT DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ Cluj, 2001-2003
– STUDIU PRELIMINAR PUG Sibiu/2004, Satu Mare/2005, Miercurea Ciuc/2006, analize multicriteriale
– PLAN URBANISTIC GENERAL Sibiu/2010, Miercurea Ciuc/2011
– REABILITAREA ZONEI CENTRALE Dej/2009, Turnu Severin/2011
– OTPIMIZAREA CIRCULAȚIEI ÎN ZONA CENTRALĂ Cluj/2009
– PIAȚA UNIRII Brașov/2011, PIAȚA TEATRULUI Tîrgu Mureș/2011, PIAȚA UNIRII Cluj/2009, PIAȚA AMZEI București/2007

Vă invităm la o discuție despre arhitectură și urbanism, despre negocierile cu administrația publică, investitori, rolul societății civile și specificul spațiului public românesc.

Prezentarea are loc în cadrul ATELIERULUI DE CARTOGRAFIERE A SPAȚIULUI PUBLIC DIN CHIȘINĂU,
parte a proiectului SPACES.

- – -

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultura în Tarile din Est) aduna la un loc artisti si lucratori din domeniul culturii din patru tari ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupa de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spatiile publice din orasele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de arta si cultura din aceste tari.
Cuvintul cheie este dezvoltarea capacitatii – de la dezvoltarea unor pozitii ferme de pe care de lansat un proces de negociere cu agentii guvernamentali pina la procese de autoinstruire, imbunatatire a contactului cu societatea civila si publicul, si identificarea unor noi spatii unde arta si cultura pot avea loc. Intrebarea principala este: Cum prin arta si cultura sa recistigam noi spatii pentru cetateni, in special pentru tineri? In cadrul proiectului SPACES vor fi organizate si desfasurate evenimente artistice participative in spatiul public din cele patru tari. Procese de lucru in retea, cercetare sociologica si dezbateri pe marginea policiticilor culturale vor acompania aceste evenimente. O intelegere mai buna a rolului pe care il poate avea arta si cultura vizavi de spatiul public in spatiile post-comuniste, un sprijin mai puternic acordat scenei independente, noi concepte de guvernare culturala in regiune vor fi citeva din rezultatele proiectului SPACES.

http://www.spacesproject.net

EN
- – – – -

SPACES – sustainable public areas for culture in Eastern countries

Eugen PANESCU
presentation in the frame of the mapping public spaces in Chisinau workshop

Zemstvei Museum
July 3, 2012, 6 pm
Al. Sciusev str. 103, Chisinau
map

free entrance

- – -

Oberliht Association in collaboration with Planwerk architecture office from Cluj (http://www.planwerkcluj.org) invite you for a meeting with the architect Eugen PANESCU. You will get to know how the office was founded and will learn about its activity, today serving as a hub for many architects and urbanists from Romania and Germany. The office was formed as a continuation of the student exchange during the Romanian-German summer school organized in 1998.

Most its clients are cities in Transilvania, for whom planwerk generated in the last 10 years city-scale masteplans, urban development concepts, public space strategies and implemented projects for rehabilitation of public spaces. Main projects in Cluj, Timisoara, Brasov, Tirgu Mures, Arad, Oradea, Sibiu, Miercurea Ciuc, Borsec, Satu Mare.

You are invited for a discussion about architecture and urbanism, processes of negotiation with public administration, the role of civil society and specificities of public space in Romania.

This presentation is organized in the frame of the mapping public spaces in Chisinau workshop.

- – -

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.
The key word is capacity building – from developing a better standing in negotiations with governmental agencies, to processes of self-learning, increasing contact with civil society audiences, and finding new spaces where art and culture can take place. The core question of the project: How can art and culture regain public space(s) for citizens, especially for young people? SPACES will curate and carry out participatory art events in public spaces in the four countries. Processes of networking, social research and policy debates will accompany the in situ events. A better understanding of the role culture and art can play with regard to public space in post communist spaces, a stronger lobby for the independent scenes, new concepts for cultural governance in the region: these are some of the SPACES results.

http://www.spacesproject.net

This event is organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme.

Tags : , , ,