SPACES: JOCUL ETERN/ETERNAL PLAY de/by Paula DURINOVA, 28 iunie 2012, ora 18:00

- – -scroll down for English – – -

RO
- – – – -

JOCUL ETERN

un proiect documentar de Paula DURINOVA

CHIOSC – program de rezidenta pentru artisti
curator – Vladimir US

Muzeul Zemstvei
28 iunie 2012, ora 18:00
str. Al. Sciusev 103, Chisinau
program: 28 iunie – 11 iulie 2012
luni-vineri, 14:00-18:00 (simbata/duminica – inchis)
harta

intrare libera

- – -

Preocuparea principala a Paulei Durinova, participant la programul de rezidente artistice CHIOSC, este filmul documentar. Pe parcursul rezidentei sale, artista si-a propus sa exploreze citeva spatii din Chisinau pe care le-am discutat si am incercat sa le analizam impreuna, si care ar fi putut sa ne explice mai bine pulsul vietii din acest oras, conflictele existente si politicile publice care determina dezvoltarea spatiilor de uz comun in ultimii douazeci de ani.

In filmul documentar JOCUL ETERN sint prezentate doua spatii cu o pondere diferita: Memorialul “Eternitatea”, un spatiu exagerat de mare si monumental, care insa este umplut o singura data pe an cu ocazia zilei de 9 mai, si scuarul jucatorilor de sah de pe str. Mateevici, care este activ constant.

In contrast cu Memorialul, care a fost inaugurat in 1975 de catre autoritatile sovieticie si purta numele “Biruinta”, pentru a oferi tribut celor cazuti in “marele razboi pentru apararea patriei”, fapt care da curs diverselor intepretari si ii ofera un rol de “tribuna” de pe care sa se poata manifesta politicul, in contextul in care actualul teritoriu al Republicii Moldova este si o consecinta a multiplelor anexari si experimente geo-politice, scuarul jucatorilor de sah nu este altceva decit un segment din strada transformat intr-un club de sah in aer liber la initiativa unui grup de cetateni. In urma privatizarilor obscure din anii ’90 si formarii capitalului, vechiul club de sah care se afla la intrarea in parcul Valea Morilor (denumirea veche Lacul Comsomolistilor) a fost demolat iar in locul acestuia a aparut un local de elita privat. Necatind la faptul ca scuarul jucatorilor de sah duce lipsa de amenajare, acesta este un loc care atrage jucatori chiar si in prioada rece a anului.
In acest film Paula explica caracterul celor doua spatii prin vocile oamenilor aflati intr-un raport cu ele, iar discursul din film articuleaza notiunea de conflict si lupta, si multiplele situatii in care acestea pot sa existe.
Ambele situatii, odata suprapuse, demonstreaza masura in care politicul priveaza cetatenii acestui stat de spatii publice bine amenajate, care sa raspunda necesitatilor curente ale diverselor comunitati.

In conexiune cu filmul JOCUL ETERN, artista realizeaza si o serie de fotografii in care este prezentata situatia unui numar de femei pe care ea le surprinde in diverse situatii si le reprezinta ca pe niste “statui vii”. Sint femei care lucreaza, isi exprima atitudinea si lupta pentru o viata mai buna.

Vladimir Us

* * *

Paula Durinova (1987) este un regizor independent de filme documentare stabilita in Bratislava, Slovacia. Ea si-a facut studiile la Academia de Arte in Banska Bystrica, Slovacia si la Academia de Teatru, Radio, Film si Televiziune din Ljubljana, Slovenia. Este fondatoarea Asociatiei Living documentary.
“Realizarea unor filme documentare ma ajuta sa-mi exprim gindurile si sa analizez subiecte in care sint interesata. Oamenii si locurile din jur, spatiile post-sovietice, subiecte de ordin social si religia se regasesc in lucrarile mele de creatie. In fiecare film incerc sa-mi exprim dorintele si sentimentele personale.”
http://vimeo.com/pauladurinova

– – –

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultura în Tarile din Est) aduna la un loc artisti si lucratori din domeniul culturii din patru tari ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupa de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spatiile publice din orasele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de arta si cultura din aceste tari.
Cuvintul cheie este dezvoltarea capacitatii – de la dezvoltarea unor pozitii ferme de pe care de lansat un proces de negociere cu agentii guvernamentali pina la procese de autoinstruire, imbunatatire a contactului cu societatea civila si publicul, si identificarea unor noi spatii unde arta si cultura pot avea loc. Intrebarea principala este: Cum prin arta si cultura sa recistigam noi spatii pentru cetateni, in special pentru tineri? In cadrul proiectului SPACES vor fi organizate si desfasurate evenimente artistice participative in spatiul public din cele patru tari. Procese de lucru in retea, cercetare sociologica si dezbateri pe marginea policiticilor culturale vor acompania aceste evenimente. O intelegere mai buna a rolului pe care il poate avea arta si cultura vizavi de spatiul public in spatiile post-comuniste, un sprijin mai puternic acordat scenei independente, noi concepte de guvernare culturala in regiune vor fi citeva din rezultatele proiectului SPACES.
http://www.spacesproject.net

K.A.I.R. Program de Rezidenta pentru Artisti in Kosice
K.A.I.R. este un program de rezidenta organizat de Kosice 2013 – Capitala Culturala Europeana prin intermediul caruia artisti din diferite tari pot petrece 3 luni lucrind si locuind in Kosice, iar artistii din Slovacia de Est pot calatori in alte tari.

http://www.kair.sk

CHIOSC – program de rezidenta pentru artisti si curatori
Programul CHIOSC de rezidenta pentru artisti incurajeaza crearea unor lucrari noi, produse in raport cu contextul si realitatile locale. El ofera posibilitatea de a explora diferite probleme ce se refera la situatia Moldovei in general si de a analiza procesele care modeleaza astazi spatiul public al Chisinaului.

http://chiosc.oberliht.org/air

EN
- – – – -

ETERNAL PLAY

a documentary project by Paula DURINOVA

KIOSK – artist in residency program
curator – Vladimir US

Zemstvei Museum
June 28, 2012, 6 pm
Al. Sciusev str. 103, Chisinau
program: June 28 – July 11, 2012
Monday-Friday, 2 pm – 6 pm (Saturday/Sunday – closed)
map

free entrance

- – -

Paula Durinova is mainly working with documentary film. In the frame of the KIOSK artist in residency program she proposed herself to explore several spaces in Chisinau that we have been discussing about and tried to analyze together, which could explain better the rhythm of the city life, the existing conflicts and public policies that were determining the development of places of common use during the last two decades.

In ETERNAL PLAY documentary film there are two different spaces presented: “Eternity” Memorial, a huge and monumental space that is filled one single time a year, during the 9th of May celebrations, and the chess players’ square situated on Mateevici str. that is constantly full and active.
The Memorial was inaugurated in 1975 by Soviet authorities. At that time it was bearing the name of “Victory” Memorial as a tribute to those who died for the “Great war for the homeland defense”, which fact gives birth to various interpretations and transforms this place into a “tribune” for political manifestations, in the context in which the actual territory of Republic of Moldova was a subject to consequent annexations and geo-political experiments. In contrast to it, the chess players’ square is nothing more than a segment of a street transformed into an open-air chess club by a group of citizens. As a follow up of the obscure privatization processes from 90s and formation of the capital, the old chess club that was situated at the entrance of Valea Morilor Lake (old name Comsomolist Lake) was demolished and a luxury private space was built instead of it. Despite the fact that the chess players’ square is lacking any infrastructure this place attracts players even throughout the cold period of the year.
In her film Paula explains the character of those two spaces through the voice of the people who feel related to them. In the same time the film articulates the notions of conflict and struggle and places them in various contexts.
Both situations, once compared, explain better to which extend the politics is able to deprive the local community of public spaces that would respond to citizens’ current needs.

In connection to the film ETERNAL PLAY the artist made a photo series of women she has met in various situations and that she presents as “living statues”. These are women that work, express their attitudes and struggle for a better life.

Vladimir Us.

* * *

Paula Durinova (1987) is an independent documentary filmmaker based in Bratislava, Slovakia. She has been studying at the Academy of Arts in Banská Bystrica, Slovakia and at the Academy for Theatre, Radio, Film and Television in Ljubljana, Slovenia. She is founder of the Living documentary association.
“Making documentary films helps me to express my thoughts and reflect on the topics that I’m curious about. The people and places that surround me, post-soviet spaces, social issues and religion influence my artistic creation. In each film I try to express my appeal and personal feelings.”

http://vimeo.com/pauladurinova

- – -

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.
The key word is capacity building – from developing a better standing in negotiations with governmental agencies, to processes of self-learning, increasing contact with civil society audiences, and finding new spaces where art and culture can take place. The core question of the project: How can art and culture regain public space(s) for citizens, especially for young people? SPACES will curate and carry out participatory art events in public spaces in the four countries. Processes of networking, social research and policy debates will accompany the in situ events. A better understanding of the role culture and art can play with regard to public space in post communist spaces, a stronger lobby for the independent scenes, new concepts for cultural governance in the region: these are some of the SPACES results.

http://www.spacesproject.net

K.A.I.R. Kosice Artist in Residence
K.A.I.R. is a residency programme in the frame of Kosice 2013 – European Capital of Culture to invite international artists to work and live for three month in Kosice as well as to send Eastern Slovak artists to international residencies.

http://www.kair.sk

KIOSK AIR program
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in relation to the local context and reality. It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today.

http://chiosc.oberliht.org/air

vernisajul expoziției / opening

imagini de la expoziție / Images from the exhibition

This event is part of K.A.I.R./KIOSK artist in residency program organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. This residency is in cooperation with Kosice 2013 – European Capital of Culture and further supported by the Slovak Ministry of Culture.

Tags : , ,