CHIOȘC AIR: HOTEL CHARLEROI – o școală de iarnă / KIOSK AIR: HOTEL CHARLEROI – a winter school, 14-16 noiembrie, 2014

Area_web

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

14-16 noiembrie 2014
HOTEL CHARLEROI- o școală de iarnă
14-16 noiembrie 2014
Ville Basse

HOTEL CHARLEROI 2014 va avea loc pe data de 14-16 noiembrie în Ville Basse, partea de jos a centrului orașului Charleroi. Această zonă trece prin transformări radicale de cîțiva ani datorită executării planificate a proiectelor de reînnoire ale orașului, Phénix si Rive Gauche. În timp ce Phénix, cel mai mult finanțat din fondurile UE, s-a axat pe crearea unei infrastructuri publice și culturale, aproximativ o cincime din zonă a fost achiziționată de un investitor privat și este în prezent demolată pentru a se construi un centru comercial. Dincolo de deziluzie și speranță, starea actuală în partea de jos a orașului reprezintă o suprafață de moloz.

Văzute de la distanță, proiectele Phénix și Rive Gauche se regăsesc între dinamica capitalismului în distrugere / reconstrucție a orașului în secolul XX. Centrul comercial răspunde unei nevoi imediate și pragmatice: se pare să nu există o altă cale pentru a aduce înapoi activitatea comercială în centrul orașului. Ținînd cont de un proiect atît de agresiv noi dorim să ne concentrăm pe ceea ce credem că e cel mai important pentru oameni: promisiunea schimbării și orientarea mai degrabă spre un viitor decît spre un trecut.

În acest context, ne vom folosi de locația fizică a șantierului de construcție în calitate de un declanșator gândindu-ne la un viitorul pe termen lung pentru Charleroi în schimbul unei reacții directe asupra acestuia. Noi vedem orașul schimbîndu-se din moment ce am dat start în 2010 pentru hotelul CHARLEROI, însă oamenii rămîn la fel. Planuri mărețe sînt făcute pentru cultură fără a se ține cont de populație și nevoile ei culturale. Fără o universitate și școli de creație, Charleroi este nevoit să identifice căi noi de transmitere a cunoștințelor, și să propună noi politici culturale ce ar rezona cu gîndurile locuitorilor. Este evident că schimbările sunt indispensabile unui oraș, noi însă ne întrebăm mai curînd “cum” decît “ce”.

Răspunzînd la aceste întrebări și ținînd cont de natura experimentală a structurii noastre, ne imaginăm un sfirșit de săptămînă în care publicul alături de oaspeții nostrii să joace un rol activ. Inspirati fiind de inițiative cum sînt academiile gratuite, provocînd conceptul academic al cunoașterii, hotelul CHARLEROI se va prezenta pe sine însuși ca o școală de iarnă în spațiul public, cu un program artistic dens conceput pentru și de oameni interesanți din Charleroi, într-un dialog cu noi. Avem drept scop să creem un eveniment în care lumea artei și locuitorii din Charleroi să se întîlnească și să învețe unul de la altul, într-un schimb de idei și timp plăcut petrecut împreună, dar în același timp printr-un posibil conflict.

program: http://hotelcharleroi.com/2014-2/a-winter-school/

a-winter-school

EN
– – – – -

November 14-16, 2014
HOTEL CHARLEROI- a winter school
Ville Basse

HOTEL CHARLEROI 2014 will take place November 14 – 16 in Ville Basse, the lower part of Charleroi’s city centre. This area experiences heavy transformations since a couple of years through the planned execution of the city’s latter renewal projects, Phénix and Rive Gauche. While Phénix, mostly financed through EU-fundings, focused on creating public and cultural infrastructure, approximately a fifth of the area was acquired by a private investor and is currently demolished to give way to a shopping mall. Between desillusion and hope, the present state of Ville Basse is a field of rubble.

Seen with a bit of distance, the Phenix and Rive Gauche projects fall within the capitalist dynamic of destruction / reconstruction that Charleroi followed throughout the 20th century. The shopping mall responds to an immediate and pragmatic need: there seem to be no other way to bring back commercial activity in the city centre. As aggressive as this project is, we want to focus on what we believe is the most important for the people: the promise of a change, and the gaze towards the future rather than the past.

In this perspective, we will take the physical location of the construction site as a trigger to think about longer-term futures for Charleroi instead of reacting directly on it. We see the city changing since we started HOTEL CHARLEROI in 2010, but the people stay the same. Big plans for culture are made with little account of the population, its own idea of culture and its own needs. With neither university nor creative high schools, Charleroi has to find new ways to transmit knowledge, and define exciting cultural politics that can also match the actual concerns of the people. It is obvious that changes are indispensable in the city; we wonder about the “how” more than the “what”.

Responding to these questions and to the experimental nature of our structure, we imagine a weekend in which the public as well as our guests can play an active role. Inspired by initiatives like free academies, challenging the academic conception of knowledge, HOTEL CHARLEROI 2014 will present itself as a Winter School in public space, with a dense artistic program conceived by interesting people for and from Charleroi in dialog with us. We aim to create an event in which the art world and people from Charleroi can meet and learn from each other, through exchange and fun but also possibly through conflict.

à;GRUMH // Anna Witt // Annabel Lange // Astrid Seme // [bæk’steɪdʒ] // Baptiste Elbaz // Benoit Félix // Dan Perjovschi // Emmanuel Van der Auwera // Eva Seiler // InterfacultyGROUP // Jean-Philippe De Visscher //Johanna Tinzl // Jozef Wouters // Ha Za Vu Zu // Joep Van Lieshout // Kit Hammonds // Klasse Skulptur und Raum (Hans Schabus) // Konrad Kager // Lia Perjovschi // Manfred Hubmann // The Mental Masonry Lab // Montegnet Street Quintet // Nicolas Belayew // NO FUTURE Komplex // Oberliht // Paul Hendrikse // The Public School for Architecture // Raumte (Pieter Jennes & Maxime Peeters) // Renzo Martens // Robin Vanbesien // Sandrine Verstraete & Jean de Lacoste // Serge Stephan // Simona Denicolai & Ivo Provoost // Sophie Thun & Maria Giovanna Drago // Stijn Van Dorpe with Romain Ladrière, Guillaume Theys, Filka Sekulova, Florence Scialom a.o. // Thomas Geiger & Pierre Silverberg // …

program: http://hotelcharleroi.com/2014-2/a-winter-school/

Tags : , , , ,