SZILVIA NAGY – prezentare publica / public presentation

- – – scroll down for English – – -

RO
- – – – -

CHIOŞC – program de reşedință pentru curatori şi artişti
21 – 30 noiembrie, 2010

Szilvia NAGY – prezentare publică urmată de o proiecție video
Centrul pentru Artă Contemporană, Chişinău [ksa:k]
str. Bănulescu Bodoni nr. 5. ap. 2, Chişinău

Joi, 25 noiembrie 2010, ora 18:00

http://chiosc.oberliht.com

Szilvia NAGY este antropolog și curator. Locuiește și lucrează în Miskolc, Ungaria. E curatoare la Institutul de Artă Contemporană din Miskolc (M.ICA). În 2010 intră la Universitatea ELTE, Facultate de Științe Umaniste, unde face doctoratul în Film, Media și Cultură Contemporană sub supravegherea Dr. Léna Pellandini-Simányi și Dr. Péter György. Tema sa de studiu este funcția socio-culturală a spațiului de artă. Studiu de caz: Institutul de Artă Contemporană din Miskolc (M.ICA). Este editor fondator al revistei PIK.

În 2008, ea a stabilit un centru artistic multidisciplinar: Institutul de Artă Contemporană din Miskolc (M.ICA) pe lîngă Muzeul de Artă – un spațiu dedicat expozițiilor, cercetărilor, programelor de reședință, practicilor artistice în rețea și celor sociale. Institutului îi este indispensabil să creeze o sinergie între artă și public iar organizarea proiectelor artistice publice, proiecțiilor, discuțiilor și evenimentelor educaționale, publicarea și formarea unei Arhive de Video Art reprezintă prioritățile institutului. Institutul încurajează publicul să participe la proiecte, promovează implicarea, organizarea lecturilor și workshop-urilor împreună cu artiștii.

Programul de reședință al Szilviei la Asociația Oberliht va fi dezvoltat în 3 etape:

– prezentare publică: să prezinte publicului din Chișinău activitatea Institutului combinată cu o proiecție video selectată din Biblioteca de Referințe Video a M.ICA;
– cercetare: să facă un studiu de caz despre Asociația Oberliht și rolul proiectelor realizate de acesta în formarea unei comunități artistice;
– colaborare: să stabilească o relație cu artiștii din Moldova pentru un program de reședință în Miskolc, Ungaria.

– – -

PROIECȚIE VIDEO: UTOPII POST-SOCIALISTE

Havanna |   2006   |   video, 15’, de Miklós ERHARDT

”În această lucrare, Miklós Erhardt exploarează potențialul artistic în termeni socio-politici și economici. Utilizând intervenționismul și metodele documentare, el creează situații sociale care devin punctul de plecare pentru observații ulterioare. Această documentare video, HAVANNA (2006) relaționează tematic cu diverse aspecte ale mobilității, statutului social și parametrilor socio-politici, la fel ca și supraveghere spațiului public de către stat și voyeurismul privat. Inițial, HAVANNA  a fost concepută de Miklós Erhardt ca un proiect de cercetare socială și în proces, s-a dezvoltat într-o serie de reflecții imediate despre potențialul și validitatea intervențiilor artistice. Havanna este un complex rezidențial construit în anii 1970, la periferia Budapestei, despre care proliferează mai multe mituri negative, inclusiv rasiste: este considerat un ghetto periculos, populat de persoane din pături social-vulnerabile, unde evoluează traficul de droguri și prostituția. Erhardt a închiriat și renovat, pentru câteva luni, unul dintre magazinele locale pustii. Astfel, a putut să se integreze în comunitatea locală și să numere clișeele abundente despre Havanna, cu o imagine mai clară în documentarele sale.” (http://www.secession.at/kunst/vitrine/erhardt_e.html)

Softies |   2009   |   video, 18’18’’,
de Csaba NEMES

”Tensiunea provocată de schimbările politice recente și influența ei în viața cotidiană poate fi văzută în ultimul film al lui Csaba NEMES, arătând complexitatea relațiilor publice și reprezentațiilor lor, actoriei și a mediei. Jocul și caracterele personajelor din ”Softies”  sunt  bazate pe clișeele romantice locale. Dar înafară de asta, unul dintre personaje își ia numele de la un erou al unui serial tv cândva faimos, “Tenkes kapitánya” (Căpitanul din Tenkes).  ”Actul lor eroic” este să învie în cadrul unui interviu, unde poate fi văzută atitudinea lor generală. Acțiunile lor – deși planificate – sunt de asemenea accidentale în sensul lipsei unei ideologii în spatele lor. Își realizează rolurile fără a ține cont de riscuri, nu le pasă de consecințele jocului. Totuși, deși în general doar pozează în fața camerei, jocul lor are victime reale. Jucătorii nu-și documentează acțiunile doar pentru a le publica pe internet, dar își ating și înregistrează actele  ”eroice” în dependență de ”cerințele” acestei forme de reprezentare.” (http://www.knollgalerie.at/nemes_csaba00.html?&L=1)

Rounding off |   2006-2007   |   video, 23’, de Zsolt KESERUE
cu sociologii  Levente Polyák, Ágnes Dénes

”Designul nu poate face mai mult decât se seteze cadrul în care poate fi plasată viața omului. Viața înmoaie formele dure, dă formă mediului înconjurător. Trebuie să-ți alegi atent spațiul pentru dezvoltarea instinctivă. Structura nu trebuie să fie atât de dură încât să reziste  mobilității constante și schimbărilor vieții, aceasta ar face-o inumană.” Tibor Weiner: Sztálinváros (Stalingrad)
In: Sztálinváros, Miskolc, Tatabánya, 1959, designerul primului bloc locativ prefabricat în anii construcției primelor blocuri. Unul dintre marele scopuri ale umanității este să relaționeze procesele sociale, și asta se manifestă cel mai distinctiv în organizarea spațiului. Deseori, spațiile, croite după idealul universal al individului, familia sau comunitatea funcționau diferit când au fost concepute de designeri, la începuturile lor. Instituționalizarea spațiului deseori raționalizat, neutru, omoge  este imediat urmată de fragmentarea sa. Apar strategii opoziționale, inspirate de practica zilnică  sau confort, lipsurile sunt umplute, trecerile sunt închise iar geamurile – acoperite cu draperii. Aceste strategii nu sunt îndreptate deloc împotriva ordinii, din contra: ele impun o versiune subiectivă a ordinii în schimbul celei obiective,punând astfel al îndoială omnipotența determinismului arhitectural, atât de caracteristic modernității. Cel mai evident exemplu de practică împotriva designului sunt blocurile prefabricate din beton. Scopul arhitecturii spațiului locativ în secolul 20 era să asigure oamenii cu un habitat ideal, modern. Totuși, acest spațiu, fiind definiția confortului, siguranței și a diferitor dispoziții, începe să poarte un număr tot mai mare de simboluri și semne personale, pierzându-și constant strictețea structurii și definirii. Apariția semnelor personale nu este limitată la spațiul privat, întrucât procesul subiectivizării spațiiilor obiective se răspândește în sferele semiprivate și publice, subminându-le, contractându-le sau extinzându-le limitele. Filetarea colectează și evidențiază spontaneitatea, schimbările folcloristice și instituționale având loc în detrimentul  și raționalizarea spațiului prefabricat al blocurilor. Pe parcursul proiectului am enumerat metode și instrumente prin care spațiul funcțional e domesticit prin utilizarea și schimbările cotidiene. Adaptări, infiltrări și conversii, deplasări, completări și separări, potriviri și resetări, toate intră în catalogul nostru. (http://www.ica-d.hu/keserue/keserue/lekerekites.htm)

Tincity |   2010   |   film documentar, 27’,
de László CSÁKI

Pe parcursul a 4 anotimpuri, acest documentar descoperă micorocosmosul vieții umane în casele-pivnițe de pe colinele Ava în centrul  Miskolcului. Istoriile personale  ale locuitorilor oferă o perspectivă intimă în trecutul și prezentul acestor locuințe speciale. Stilul arhitectural distinctiv al construcțiilor oferă un caracter special acestei părți a orașului.

– – -

Această prezentare este orgaizată în parteneriat cu M.ICA, Institutul pentru Artă Contenmporană din Miskolc: http://www.miskolcigaleria.hu

Parteneri media – Revista la PLIC http://plic.oberliht.com

—————————————————————————-

Proiectul CHIOŞC, punct de informare cultural şi platformă publică de manifestare a fost lansat în oraşul Chişinău. Este conceput într-un context social-politic complex al procesului de tranziţie, intenţionînd să promoveze arta contemporană şi cultura tinerilor în spaţiul public prin strierea şi contaminarea informaţională a teritoriului urban, să încurajeze participarea activă a diverselor categorii de persoane reprezentînd diferite domenii deseori marginalizate și oferindu-le o platformă de manifestare publică, să întărească rețelele locale și cele internaționale de operatori și profesioniști din domeniul culturii, să influențeze politicile publice în vederea extinderii accesului și utilizării mai puțin restricționate a spațiul public.

Proiectul intenţionează să prezinte diversitatea şi bogăţia unor practici artistice din majoritatea ţărilor care formează continentul european, astfel unul dintre obiective este de a invita artişti, teoreticieni, operatori culturali să participe în activităţile CHIOŞC-ului cu expoziţii, ateliere, proiecţii, prezentări, întâlniri ş. a.

APARTAMENT DESCHIS/FLAT SPACE este o replică funcţională a unui apartament de tip socialist, elaborat de artistul visual Stefan RUSU pentru a reprezenta identitatea proiectului CHIOŞC.

Punctul de plecare în elaborarea designului a fost preocuparea pentru a expune public spaţiul privat al unui apartament limitat de standardele societăţii socialiste. Fenomenul blocurilor sociale este unul caracteristic ţărilor post-comuniste din Estul Europei şi care încă domină peisajul urban şi definesc identitatea spaţiului public.

Structura deschisă a apartamentului sugerează idea unui modul extras dintr-un bloc de apartamente cu elementele de bază specifice societăţilor aflate în tranziţie: faţada principală cu un balcon împachetat în termopan, camera de zi, bucătăria şi un grup sanitar. Balconul este elementul cheie care va funcţiona ca punct de informare şi diseminare a informaţiei cu caracter cultural, în timp ce spaţiul efectiv al apartamentului expus publicului va avea un caracter multifuncţional şi va servi drept o platformă deschisă pentru prezentări publice şi evenimente culturale.

Proiectul CHIOȘC cuprinde și rezultatele proiectului INTERVENȚII3 realizat în 2008:

http://www.oberliht.org.md/interventii3.html

Proiectul CHIOȘC beneficiază de sprijinul Fundației Culturale Europene, Direcției Cultură al Municipiului Chișinău, Preturii sectorului Centru, Preturii sectoruluii Buiucani, Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Alianței Franceze din Moldova, Institutului Cultural Român prin Programul CANTEMIR (2008), Uniunii Latine (Biroul din Republica Moldova), Henkel România precum și a CEC ArtsLink și programului Gulliver Connect.

—————————————————————————-

Asociaţia Oberliht
Gh. Asachi Str., 53/1, lit. “A”
Chişinău 2028, Republia Moldova
+ (373 22) 286317

EN

- – – – -

CHIOSC – artist & curator in residency program
November 21 – 30, 2010
Banulescu-Bodoni str. nr. 5. apt. 2, Chisinau

Szilvia NAGY – public presentation followed by a video screening
Center for Contemporary Art, Chisinau [ksa:k]

Thursday, November 25, 2010, 6 pm

http://chiosc.oberliht.com

Szilvia NAGY is an anthropologist and curator. She lives and works in Miskolc, Hungary. She is a curator at the Miskolc Institute of Contemporary Art (M.ICA). She started her studies at ELTE University, Faculty of Humanities, Doctoral Program in Film, Media and Contemporary Culture, in 2010. Supervisors: Dr. Léna Pellandini-Simányi and Dr. Péter György. Her research topic is the Socio-cultural function in the art space. Case study: the Miskolci Institute of Contemporary Art (M.ICA). Founding editor of the magazine PIK.

In 2008, she established a multi-disciplinary art center: the Miskolc Institute of Contemporary Art (M.ICA) – a dedicated space for exhibitions, research, residency programs, networking and society-based art practice. It is crucial for the Institute to create synergy between art and the public: artist’s practice includes organizing public art projects, screenings, talks and educational events, publishing and building the Video Art Archive. The Institute encourages broader audiences to participate in their   projects, promoting involvement, organizing lectures and workshops together with artists.

Szilvia’s residential program at Oberliht Association would be developed in three levels:

- public presentation: to introduce to the audiences in Chisinau an outline of M.ICA and Hungarian video art, based on M.ICA’s Video Reference Library;
– research: to make a case study about Oberliht Association and the role its projects have in building the artistic community;
– networking: to build relationships with artists for M.ICA residency program in Miskolc, Hungary.

- – -

VIDEO SCREENING: POST-SOCIALIST UTOPIES

Havanna |   2006   |   video, 15’,
by Miklós ERHARDT

“In his work, Miklós Erhardt explores artistic potential in terms of socio-political and economic issues. Using interventionist and documentary methods he creates social situations that become the point of origin for further observations.The video documentation HAVANNA (2006)deal thematically with differing aspects of mobility, social status and socio-political parameters as well as with state-controlled surveillance of public space and of private voyeurism.HAVANNA was originally conceived by Miklós Erhardt as a social research project and developed during the process into a series of immediate reflections on the potential and validity of artistic interventions in sensitive social settings. Havanna is a housing complex from the 1970s on the periphery of Budapest, about which numerous negative as well as racist myths proliferate: it is considered to be a dangerous ghetto inhabited by the social underclass where drug trafficking and prostitution flourish. Erhardt rented and renovated one of the several empty local shops for a couple of months. In this way he could integrate himself into the local community and was able to counter the abounding clichés about Havanna with a more differentiated image in his documentation.” (http://www.secession.at/kunst/vitrine/erhardt_e.html)

Softies |   2009   |   video, 18’18’’,
by Csaba NEMES

“The tension coming from the recent political changes and its influence on everyday life can be seen in the latest works of Csaba Nemes, showing the complex relationship of public space and representation, roleplaying and media. The acts and beings of the characters of his video titled “Softies”, are also based on romantic media cliches. But beside that, one of them chooses the name of the main character out of the previously famous tv-series called “Tenkes kapitánya” (Captain of Tenkes), they wear costumes when carrying out their outlaw actions. Their “Heroic Act” is coming alive in the frame of an interview, where their general attitude can be detected. Their actions – although well-planned – are also incidental in the sense of missing an overall ideology behind them.  They realize their happens by riskless roleplays,  where they do not care about the consequences of these games. However, while they are mostly just posing for the camera, their roleplays have real victims. The players are not just documenting their acts for the public of the Internet, but also accomplishing and recording their “heroic” actions according to the “requirements” of this form of representation.” (http://www.knollgalerie.at/nemes_csaba00.html?&L=1)

Rounding off |   2006-2007   |   video, 23’, by Zsolt KESERUE
with Levente Polyák, Ágnes Dénes sociologists

“Design cannot do more than create the frame in which human life can settle. Life carves down the edges of the crystal, softens hard forms, shapes the environment. One has to provide space carefully for instictive development. The structure must not be so hard that it would resist the constant mobility and change in life, that would make it inhuman. “
Tibor Weiner: Sztálinváros (Stalin City)
In: Sztálinváros, Miskolc, Tatabánya, 1959.  The designer of the first prefabricated block house in the year of the first one’s construction.
One of the great collectivist goals of modernity aims at rationalising social processes, and this manifests itself most distinctively in the organisation of space. However, the spaces, often tailored to universal ideals about the individual, the family or the community function differently than they were concieved by designers from their very beginning. The institutionalisation of the rationalised, neutral, often homogenous spaces is immediately followed by their fragmentation. Oppositional strategies come to life, inspired by everyday practice or comfort, edges get filleted, gaps filled, trespasses closed and windows curtained. These strategies do not work against order at all, on the contrary: they superimpose a subjective order’s vision over that of an objective one, thus questioning the omnipotent architectural determinism so typical of modernism.
The most distinct example of practice going against design is the prefab block house. As the par excellence 20th century form of architectured space the housing estate is to provide its inhabitants with an ideal, modern habitat. And yet this space, being the imprint of the definitions of comfort, safety and various moods, starts to bear a growing number of personal signs and symbols, continuously losing the strictness of its structure and definintion. The appearance of personal signs is not restricted to private spaces, as the process of subjectifying objective space spreads out into semiprivate and public spheres, subverting them, contracting or expanding their borders.
Filleting collects and lines up the spontaneous, folkloristic and institutional changes happening in the determined and rational spaces of the prefab housing block. During the project we listed methods and tools by which functional space is domesticised through daily use and changes. Fittings, infills and conversions, displacements, completions and separations, appropriations and readjustments get into our catalogue. (http://www.ica-d.hu/keserue/keserue/lekerekites.htm)

Tincity |   2010   |   documentary film, 27’, by László CSÁKI

Spanning four seasons, this documentary uncovers the microcosm of people living in cellar houses on the hills of Ava in the centre of Miskolc. The personal stories of the inhabitants offer an intimate insight into the past and present of these special dwellings. The distinctive architectural style of the buildings gives a special character to this part of the town.

- – -

This presentation and screening is held in partnership with M.ICA, Miskolc Institute of Contemporary Art: http://www.miskolcigaleria.hu

Media partners – POSTBOX magazine http://plic.oberliht.com

—————————————————————————-

The CHIOŞC project, a cultural info-point and a public platform for participation is being launched in the city of Chisinau. It has been conceived in a complex social and political context that marks the period of transition, with the intention to promote contemporary art and youth culture in public space by contaminating the urban territory with relevant information. It is meant to encourage active participation of diverse social groups representing often marginalized or less visible domains by putting at their disposal a public platform for manifestation, to strengthen local and develop regional and international network of cultural operators and professionals, to influence the existing public policies and local authorities to extend the access to public space and allow it’s less restricted usage.

This project intends to present the diversity and richness of various art practices carried out in different parts of European continent, thus one of its objectives is to invite artists, theorists, cultural workers to participate in CHIOŞC’s activities with exhibitions, workshops, screenings, talks etc.

The FLAT SPACE/APARTAMENT DESCHIS project is a functional replica of a socialist apartment designed by Stefan RUSU commissioned to represent the identity of CHIOSC project.

The point of departure for the design of the FLAT SPACE/APARTAMENT DESCHIS project was to publically display the private space of a flat limited by the standards of the socialist society, which still is a strong visual element within the contemporary urban and social landscape of East European countries.

The transparency and the openness of the flat give the exposure to an architectural model extracted from the flat building that is composed from few basic elements characteristic to societies in transitions: the main façade with a balcony covered with plastic windows, dining room, kitchen and bathroom. The balcony is a key element, which will function as a cultural info point and will distribute information with cultural content. The rest of the space that is exposed to the public will bear a multifunctional character and will serve as an open platform for public presentations and cultural events.

The CHIOȘC project includes the results of the INTERVENTIONS3 project realized in 2008:

http://www.oberliht.org.md/interventii3.html

The CHIOȘC project receives support from the European Cultural Foundation, Cultural Department of the city of Chisinau, Center and Buiucani districts of city of Chisinau, Ministry of Culture of Republic of Moldova, Latin Union (Republic of Moldova office), Romanian Cultural Institute through CANTEMIR Program (2008), CEC ArtsLink, Gulliver Connect, French Alliance Moldova and Henkel Romania.

—————————————————————————-

Oberliht Association
Gh. Asachi Str., 53/1, lit. “A”
Chisinau 2028, Republica Moldova
+(373 22) 286317
email:
vladimir@oberliht.org.md
http://oberliht.com
http://www.facebook.com/oberliht
http://chiosc.oberliht.com
http://arthotel.oberliht.com

Tags : , , , , , , , ,