Zea Mays – grădina de la Apartamentul Deschis / Flat Space has a new garden

- – – scroll down for English – – -

RO
- – – – -

Lanul de păpușoi. Apartamentul deschis s-a ales cu o nouă grădină

La începutul anului 2009, piața situată pe Strada București St. 68 a început să se transforme treptat într-o parcare neautorizată, dar tolerată de către autorități, fapt caracteristic pentru perioada de tranziție prin care a trecut Chișinăul în ultimele două decenii, timp în care a devenit un spațiu mai deschis pentru activități culturale și angajat sociale.

La început, Apartamentul deschis a fost instalat pe o parcelă disponibilă din terenul municipalității, chiar în fața Direcției Cultură a orașului. Ulterior, a fost construită o extensie (link) care are scopul de a găzdui un cinematograf în aer liber, un târg cultural și un teren de sport.

Pe lângă acestea, în apropierea Apartamentului deschis a fost amenajat un gazon cu iarbă verde și construită o parcare de biciclete DIY.

Toate aceste schimbări au fost realizate în colaborare cu diverse persoane, printre care arhitecți, artiști, voluntari.

În iunie 2013, datorită procesului constant de transformare a pieței, sub peretele care servește drept ecran de proiecție pentru filme a fost amenajată o mică grădină. Zona unde aceasta a fost amenajată a fost folosită timp de ani de zile ca parcare pentru o singură mașină aparținând angajaților și conducerii firmelor care închiriază spații de birouri în clădirea din apropiere, folosind-o pe post de parcare privată. Însă nu aceasta era destinația acestui spațiu, la fel ca și a restului pieței care a fost construită inițial ca zonă pietonală.
Privită din această perspectivă, grădina reprezintă un răspuns direct la problema distribuției inegale a spațiului în oraș. Funcționează atât ca instrument de reclamare a spațiului pentru activități care contribuie la dezvoltarea comunității și care pot oferi noi experiențe participanților implicați, cât și ca spațiu care ar putea fi utilizat pentru expunerea lucrărilor artiștilor.

Pentru a susține implementarea acestei idei, l-am invitat pe artistul Ghenadie POPESCU, a cărui propunere a fost plantarea lan de porumb, alături de comunitatea lucrătorilor agricoli din satul Bălțata care ne-au oferit pământ și ne-au împărtășit din expertiza lor.

Ca rezultat al acestei colaborări, a fost plantat lanul de porumb, numit și Mea Mais – un element caracteristic pentru peisajul rural local și introdus în interiorul contextului urban, ca referință la cultura tradițională și la o anumită dimensiune a identității acesteia. Porumbul este planta de bază care a fost cultivată în Moldova de-a lungul secolelor și care a fost utilizată pentru prepararea înlocuitorului local al pâinii, numită mămăligă, de asemenea, un element important în lucrările lui Ghenadie POPESCU prin care oferă un contrast mașinilor de lux importate din străinătate și care ocupă cea mai mare parte a trotuarelor din Chișinăul de astăzi.

Procesul de amenajare a grădinii a constat în câțiva pași importanți:
Înainte de toate, zona a fost curățată și s-a săpat o groapă de 30 cm care a fost umplută cu pietre și bucăți mai mici de sticlă rodată.

Apoi, au fost reciclate câteva sute de cărămizi de la un șantier din apropiere pentru construirea zidurilor grădinii. După colectare, cărămizile au fost aranjate în formă triunghiulară, prin care s-a marcat cadrul viitor al grădinii.

Câteva săptămâni mai târziu, în satul Bălțata, o cantitate de 1,5 tone de sol fertil a fost încărcată în saci și transportată la Chișinău. Am primit-o ca donație din partea comunității agricole din Bălțata (mulțumiri!).

Pe 10 iulie 2013, lucrările pentru grădină au fost finalizate – am umplut cadrul grădinii cu sol bun și negru, fiind consiliați de Eugen ILINSCHI cu privire la grădinărit și întreținere, iar semințele de porumb au fost plantate.

A durat mai puțin de o săptămâna pentru ca porumbul să răsară din pământ și să crească foarte repede – puteți vedea și singuri!

Orice persoană interesată de grădinăritul urban poate veni pe Strada București la nr. 68, pentru a vedea care sunt noile îmbunătățiri ale zonei din apropierea Apartamentului deschis. De asemenea, ne-a rămas o cantitate de sol fertil din grădina noastră și sunteți bineveniți să o luați acasă, pentru plantele dumneavoastră!

Future cornfield at the Flat Space

str. București 68/1, Chișinău

Lanul de Porumb. Apartamentul Deschis s-a ales cu o grădină nouă, un proiect realizat în colaborare cu Ghenadie POPESCU și comunitatea de agricultori din Bălțata.

EN

- – – – -

Beginning with 2009 the square situated on București St. 68 started to gradually change from an unauthorized, but tolerated by the local authorities, car parking, typical for the transition period that Chisinau was going through during the last two decades, towards a more open space for cultural and socially engaged activities.

The flat space: a cultural information point in a place used as a car parking:

First the Flat Space was installed on a piece of available municipal ground, just in front of the City Cultural Department. Then an extension (link) to it was built in order to host an open-air cinema program, a market space and a sport field.

A screening near the Flat Space, used as an open-air cinema:

Additionally a lawn was planted around Flat Space.

After that, a DIY bicycles parking (link) was installed in its proximity.

All these changes were done in collaboration with various people among them architects, artists, volunteers.

In June of 2013, giving continuity to the ongoing transformation processes on the square, a small garden was designed and built under the wall that serves as a screen for film projections.

The area where it was installed was for many years a one-single-car parking lot appropriated by the office workers and company managers that were renting office spaces inside the building nearby, using it as a private parking place.
However, this space was not supposed to be used this way as well as the rest of the square that was initially designed as a pedestrian zone.

Understood this way the garden represents a direct response to the problem of unequal distribution of space in the city. It serves both as a tool for reclaiming the space for activities that are contributing to the community development and that are able to offer a new experience to the involved participants, as well as a space that could be used for presentation of artists’ works.

In order to help implementing this idea we have invited the artist Ghenadie POPESCU who came with a proposal of a Corn Field and the community of agriculture workers from Baltata village who offered us soil and shared with us their expertise.

As a result of this collaboration the corn field, titled also Mea Mais, was planted – a typical element extracted from the local rural landscape and inserted inside of an urbanized context, a reference to the local culture and to a certain extend to its identity. Corn serves also as a basic crop that was cultivated in Moldova along the centuries and used to cook a type of local bread called mamaliga, an important in its turn element in Ghenadie POPESCU’s work that contrasts with the luxury cars imported from abroad that cover most of the sidewalks of Chisinau streets today.

The process of building the garden consisted of a few important steps. First of all the area was cleaned and a 30 cm deep pit was dug through the filled with stones and smaller pieces of glass ground.

Next, few hundreds of bricks were recycled from a nearby construction site for building the walls of the garden. Once collected the bricks were arranged into a triangular shape, making the future frame of the garden.

Here are some pictures of the construction of the garden’s frame:

Few weeks later, in Baltata village, a quantity of 1,5 tons of fertile soil was loaded in sacs and transported to Chisinau. We got it as a donation from the agriculture community from Baltata (thanks!).

The following pictures show the loading and transportation of the soil from Baltata:

On the 10th of July 2013 the garden was fully finished – we filled the frame of the garden with good, black soil and, while receiving pieces of advice from Eugen ILINSCHI about gardening and its maintenance, the corn seeds were planted.

Here is the making and the result of the garden :

Pictures of the corn

It took less than a week for the corn to appear over the ground and it is growing pretty fast.

Everybody who is interested in urban gardening can come to Bucuresti St. 68, to see the new improvements of the area around the Flat Space. Also, there is still some fertile soil left from our garden, so you are welcome to take it home for your own plants!

Tags : , , ,