INSTRUCȚIUNI. Cum să ajungi noaptea acasă la Durlești de Ludmila BOUROȘ / INSTRUCTIONS. How to get home in Durlești during nighttime by Ludmila BOUROS, 1 noiembrie 2013 – 31 martie 2014

INSTRUCȚIUNI. Cum să ajungi noaptea acasă la Durlești / INSTRUCTIONS. How to get home in Durlești during nighttime
Expoziție / Exhibition de Ludmila BOUROȘ
1 noiembrie 2013 – 31 martie 2014

APARTAMENT DESCHIS / FLAT SPACE
str. București 68/1, Chișinău

- – – scroll down for English – – -

RO
- – – – -

Ce faci cînd ești urmărit de o persoană străina în drum spre casă? O iei la fugă sau numeri batăile inimii sub presiunea unor halucinații?

Cițiva ani în urmă am fost victima unui abuz public, consecințele căruia m-au influențat psihologic.

Durlești este un orășel situat în sectorul Buiucani din Chișinău, care găzduiește o populație de 18.400 de locuitori. Accesul în acest cartier este asigurat prin intermediul mai multor maxi-taxi, ruta de autobus nr. 11 și ruta de troleibuz nr. 28, dar, din păcate existența acestei infrastucturi nu garantează securitatea localnicilor. Din cauza iluminării foarte slabe a străzilor seara și în timpul nopții apare pericolul de a fi agresat de hoți sau persoane cu intenții criminale. De fiecare data, cînd trec seara tîrziu prin acest orășel, mă înspăimîntă, iar atmosfera nocturnă îmi creează senzația unui eventuale agresiuni. Am devenit victimă a unor naluciri. Din experiența mea și a altor persoane, îmi dau seama că astfel de situații nu pot asigura siguranța familiilor din Durlești.

Părerea mea este că în condițiile acestor împrejurimi, nevoia de siguranță (situată la scara a doua în ierarhia trebuințelor umane, conform piramidei lui A. Maslow) este una primordială pentru asigurarea integrității fizice, securitatea casei și a familiei. Un mediu instabil în care ești lipsit de sprijin nu este unul caracteristic pentru o societate democratică, construită prin prisma valorilor general-umane, care tinde spre o dezvoltare durabilă. Cînd vom reuși oare să educăm societatea într-un spirit al egalității? Cine ar trebui să intervină în acest caz, asigurînd localnicii cu un spațiu public bine protejat?

Transmit un mesaj în atenția autorităților locale: străzile ar trebui să fie iluminate mai bine, trupele de carabinieri să circule regulat, iar serviciul de taxi sa fie mai receptiv la apelurile din acest cartier. Consider că intervenția administrației publice este esențială pentru spațiu public mai bun, dar cel mai important este să conștientizăm fiecare din noi această problemă și să ne mobilizăm, asigurîndu-ne un mod de viață mai sigur.

Ludmila BOUROȘ

Publicată în #9 al Revistei la PLIC
Lucrarea a fost inițial prezentată în cadrul Festivalului: TANDEM

EN
- – – – -

What do you do when you are being followed by a strange person on the way home ? Do you run away, or do you count your heartbeats under the pressure of hallucinations?

Few years ago I was assaulted on the street and this affected my psychologically.

Durlesti is a city situated in Buiucani sector of Chisinau, that has around 15,000 inhabitants. This neightbourdhood can be reached by Maxi-taxi, autobus n°11 and n°28, but, unfortunately, the existence of this infrastrcture does not guarantee the security of locals. The streets being poorly lighted, the chances of being assaulted by a burglar or a person with criminal intentions raise at night. Everytime when I walk late in the evening in this city, it frightens me, and the dark atmosphere makes me feel unsecure. I became a victim of dreamlike visions. From my experience and others, I realize that this kind of situations can not ensure the safety of Durleşti families.

My point of view is that in the conditions of these surroundings, the need for security (situated at the second stage in the hierarchy of human needs, according to A. Maslow pyramid) is essential to ensure the physical integrity, the security of the house and family. An unstable environment in which you lack support is not a characteristic of a democratic society built through the prism of human values, that aims at sustainable development. When will we manage to educate society in a spirit of equality? Who should intervene in this case, to provide locals with a well protected public space?

I send a message to local authorities: streets should be better lighted, troops of “carabinieri” should patroll more regurlarly, and taxi service should be more receptive to the calls made in this neightbourhood. I consider that the intervention of public administration is essential for a better public space, but the most important is for all of us to be aware of this issue, and to mobilize toward a safer way of life.

Ludmila BOUROS

Published in #9 POSTBOX magazine
This work was initially presented in the frame of TANDEM festival.

Tags : , , ,