CHIOȘC AIR: Dan Perjovschi în rezidență / KIOSK AIR: Dan Perjovschi in residency, 27-31 mai 2014

- – – scroll down for English – – -

RO
- – – – -

CHIOȘC AIR: Dan Perjovschi în rezidență
27-31 mai 2014

Între 27-31 mai 2014, Dan Perjovschi va participa la programul de rezidență CHIOȘC la Chișinău, unde alături de artiștii de pe loc va explora prin desenele sale subiecte locale (cum ar fi cele legate de transformările urbane din Chișinău, în particular fiind vorba de proiectul Bulevardului Cantemir și efectele ce le-ar putea produce asupra spațiului public dacă ar fi construit) precum și alte teme globale, care vizează atît cetățenii Republicii Moldova cît și cetățenii altor state.

În aceste zile vă invităm să participați la următorul program:
– atelier de stencil și aplicarea lor pe un perete în oraș pe 28 mai, ora 10:00; mai multe informații aici.
– presentare publică cu Dan Perjovschi pe 28 mai, ora 18:00; mai multe informații aici.
– proiecția filmului Out of the Present de Andrei Ujică pe 29 mai, ora 21:00; mai multe informații aici.

Dan Perjovschi este un artist vizual ce îmbina desenul, banda desenată şi graffiti în lucrări artistice prezentate direct pe pereţii muzeelor şi a spaţiilor de artă contemporană din întreaga lume. Desenele sale se referă la problemele politice, sociale şi culturale. El a jucat un rol activ în dezvoltarea societăţii civile din România prin intermediul activităţilor editoriale la Revista 22, o publicaţie culturală din Bucureşti, stimulînd schimbul dintre scena artistică contemporană internaţională şi cea din România.
http://perjovschi.ro/

– – –

CHIOȘC – program de rezidență pentru artiști
Programul de rezidență pentru artiști CHIOȘC încurajează crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul și realitățile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se referă la situația Moldovei în general și de a analiza procesele care modelează astăzi spațiul public al Chișinăului.

http://chiosc.oberliht.org/air

- – -

Acest eveniment este parte a programului de rezidență CHIOȘC organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic. Adițional proiectul este susținut de Fundația Culturală Europeană.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din aceste țări.
http://www.spacesproject.net

<

EN
- – – – -

KIOSK AIR: Dan Perjovschi in residency
May 27-31, 2014

From the 27th to the 31st of May 2014, Dan Perjovschi will take part in KIOSK residency program in Chisinau, where next to local artists, he will explore, through his drawings, various issues related to the local context (those linked to urban transformations in Chisinau, particularly to the project of Cantemir Boulevard and the consequences that it might produce on public space once it would be built) along with other global issues that are important both for citizens of Republic of Moldova and of other states.
During these days we invite you to attend the following program:
– stencil workshop and printing them on the wall in the city on the 28th of May, 10 am; more information here.
– public presentation by Dan Perjovschi on the 28th of May, 6 pm; more information here.
– screening of Out of Present film by Andrei Ujica, on the 29th of May, 9 pm; more information here.

Dan Perjovschi is a visual artist mixing drawing, cartoon and graffiti in artistic pieces drawn directly on the walls of museums and contemporary art spaces all over the world. His drawings comment on current political, social or cultural issues. He has played an active role in the development of the civil society in Romania, through his editorial activity with Revista 22 cultural magazine in Bucharest, and has stimulated exchange between the Romanian and international contemporary artistic scenes.
http://perjovschi.ro/

- – -

KIOSK AIR program
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in relation to the local context and reality. It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today.

http://chiosc.oberliht.org/air

- – -

This event is part of KIOSK artist in residency program organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. Additionally, it receives support from European Cultural Foundation.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.
http://www.spacesproject.net

Tags : , ,