VIDEOCHIOȘC cu Anna Witt și Hannes Zebedin, 19.06.2014, ora 21:30

- – – scroll down for English – – -

RO

APARTAMENT DESCHIS – proiecție de lucrări video
str. București 68/1, Chișinău
Joi, 19 iunie 2014, ora 21:30

‘intrare’ liberă
harta

Anna Witt este un artist născut în Germania, cu școala făcută la Viena. Lucrările sale video sunt în mare parte intervenții performative în spații publice. Cîteodată artista singură joacă; uneori sunt oameni străini, deseori trecători, rugați și invitați e Witt să participe. Cu interes imparțial față de omologul său, Anna Witt creeză situații jucăușe și face posibile interacțiunile comunale. Witt își descrie metoda ei de bază ca “oferirea oamenilor a unui spațiu de acțiune pe care-l pot proiecta ei înșiși”. Adesea există limbaj adăugat acestor acțiuni fizice. Articulațiile verbale și non verbale ne oferă șansa să medităm asupra unei definiții fundamental noi a vieței noastre comunale împreună.

http://www.annawitt.net

Hannes Zebedin, un călător experimentat, este deseori invitat la spații și instituții internaționale pentru a crea intervenții temporare care răspund la un anumit context politic, redefinite și interpretate prin ochiul pătrunzător a unui “străin” sau “necunoscut”.

Programul proiecției:
Dammbruch (executat împreună cu Hannes Zebedin)
The Right of the Pavement
The Eyewitness
Money to Find Moscow

EN

Anna Witt is a German artist that has completed her studies in Vienna. Her video works are based on actions and they confront the viewer with pictures. They mostly show performative interventions in public spaces. It is sometimes the artist herself who is acting; there are sometimes strangers, often passers-by, asked and invited by Witt to participate. With impartial interest towards her counterpart, Anna Witt creates playful situations and makes communal interaction possible. Witt describes her basic method as “offering people a space to act which they can design by themselves.” There is often language added to these physical actions. Non-verbal and verbal articulation opens space to think about a fundamental new definition of our communal living together.

http://www.annawitt.net

Hannes Zebedin, a seasoned traveler, is often invited to international spaces and institutions to create temporary interventions that respond to particular political contexts, redefined and interpreted through the discerning eye of the ‘foreigner’ or ‘stranger.’

Program of the screening:
Dammbruch (made together with Hannes Zebedin)
The Right of the Pavement
The Eyewitness
Money to Find Moscow

Tags : ,