CHIOȘC AIR: Atelierul video FaVU VUT14 / KIOSK AIR: Video workshop FaVU VUT14, 20 noiembrie 2014

1_IMG_1821_web

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

Atelierul video, FaVU VUT14
20 noiembrie 2014, ora 13:30

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
Blocul 3 / atelierul 101
str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău

Șase studenți de la Atelierul video, FaVU VUT din Brno, Cehia

Nikola Benčová
Renáta Pinterová
Lucia Sádecká
Barbora Benčiková
Branislav Rariga
Jakub Svoboda

s-au aflat în Chișinău timp de o săptămînă în cadrul programului de rezidență CHIOȘC, plimbîndu-se prin centrul orașului, gîndindu-se la relațiile create în interiorul acestuia. Ei și-au adus profesorul și o scurtă compilație de materiale video, realizate în cadrul atelierului, pe care ar dori să le prezinte și posibil să le discute împreună cu studenții și profesorii AMTAP.

Martin Zet, conducătorul acestui atelier, va fi prezent timp de o săptămînă și deasemenea pe parcursul prezentării. El va încerca să-și sprijine studenții răspunzînd la întrebări și adresînd la rîndul lui alte întrebări.

Această întîlnire se încadrează în Proiectul Pilot – MA Teoria și Critica în Artă, Practici Curatoriale ce presupune un curs de formare/pilot care ar anticipa și ar pregăti terenul pentru lansarea în viitor a unui program de masterat ce s-ar axa pe procesele teoretice și critice în arta contemporană, de asemenea pe practicile curatoriale.

parteneri:
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău

2_IMG_4192_web

APARTAMENTUL DESCHIS
20 noiembrie 2014, ora 18:00
str. București 68/1, Chișinău

Șase studenți din Brno au petrecut șase zile în Chișinău.
Vino să vezi un raport vizual despre ce au facut ei în această perioadă.

3_IMG_4241_web

EN
– – – – -

Video workshop, FaVU VUT14
November 20, 2014, 1:30 pm

Academy of Music, Theatre and Fine Arts
Block 3 / studio 101

str. 31 August 1989, nr. 137, Chisinau

Six students from Atelier video from FaVU VUT in Brno:

Nikola Benčová
Renáta Pinterová
Lucia Sádecká
Barbora Benčiková
Branislav Rariga
Jakub Svoboda

will come to Chisinau for 1 week in the frame of KIOSK artist in residency program, to walk through the city center and think about the city and its inner relations. They brought with them their teacher and short compilation of videos by students from the atelier (ca 1 hour), which they would like to show and possibly discuss together with the results from this workshop.

Martin Zet, the head of the Atelier video, will be present during the week and also during the presentation. He will try to back the students and also answer the questions or ask another ones, if he knows how.

This meeting is organized in the frame of a Pilot Project – MA Theory and Art Criticism, Curatorial Practices, aiming to offer a training course that would anticipate and prepare the grounds for a future master program. The program aims to focus on theoretical and critical processes in contemporary art as well as curatorial practices.

partners:
Academy of Music, Theatre and Fins Arts
Centre for Contemporany Art, Chișinău [ksa:k]

4_IMG_4775_web

FLAT APACE
November 20, 2014, 6 pm
str. București 68/1, Chișinău

Six students from Brno spent six days in Chisinau.
Come and have a look at the visual report about what they made here.

Tags : , , , , , , , ,