Catalogul CHIOȘC, proaspăt de la tipografie / KIOSK catalogue, out of print

- – – scroll down for English version – – -

RO
– – – – –

Catalogul CHIOȘC

În urma seriei de proiecte cu titlul INTERVENȚII (2006-2008) Asociația Oberliht a lansat, în 2009, proiectul CHIOȘC, întruchipat în APARTAMENTUL DESCHIS – un punct de informare cultural şi o platformă publică pentru participare, care oferă continuitate acțiunilor realizate anterior și se prezintă drept alternativă instituțiilor de cultură moștenite din perioada comunistă. Instalat pe un mic segment al teritoriului municipal, strecurat printre maşinile care ocupă în mod agresiv trotuarele, APARTAMENTUL DESCHIS joacă rolul unui agent activ caracterizat prin implicare civică conform unui model »de jos în sus«, interpretând angajamentul cultural ca acţiune socială şi generând, astfel, cultură critică. Activităţile desfăşurate în cadrul acestuia ţin de cele mai importante aspecte ale relaţiei cu spaţiul care îl înconjoară, una dintre preocupările majore fiind problema spaţiului public. Într-un sens mai larg, proiectul oferă premisele pentru o analiză a realităţilor culturale, sociale şi politice ale uneia dintre suburbiile Europei.

EN
– – – – –

KIOSK catalogue

Following the series of projects titled INTERVENTIONS (2006-2008) Oberliht association launched the KIOSK project in 2009. Embodied in FLAT SPACE – a cultural information point and a platform for public participation, it aims to provide continuity to the previously organized activities and offer an alternative within a cultural sector dominated by institutions inherited from the Communist period. Installed on a tiny segment of municipal ground, squeezed in between cars aggressively taking over the sidewalks, FLAT SPACE plays the role of an active agent of bottom-up civic involvement, understanding cultural engagement as social action capable of producing a critical culture. The activities built around it address, in its immediate surroundings, the urgent question of public space. In a broader way the project offers the basis for the analysis of the cultural, social and political realities of one of Europe’s suburbs.

Tags : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,