Lansarea catalogului CHIOȘC urmată de proiecție de film / Launch of KIOSK catalogue followed by a film screening

- – – scroll down for English version – – -

RO
– – – – -

Catalogul CHIOȘC – lansare
Holul Direcției Cultură a Municipiului Chișinău (în spatele Teatrului Licurici)
str. București 68, Chișinău
Joi, 26 aprilie 2012, ora 17:00

Vă invităm la lansarea catalogului CHIOȘC, care cuprinde acțiunile organizate între anii 2007-2010 în cadrul proiectului CHIOȘC – punct de informare cultural / platformă publică de participare. În calitate de învitați îi vom avea pe Ștefan Rusu, artist și curator, autorul “APARTAMENT-ului DESCHIS”, Ovidiu Țichindeleanu, filosof şi teoretician al culturii, co-fondator al platformei CRITICATAC, Ina Borozan și Andrei Vatamaniuc, arhitecți.

În discuție vom prelua drept punct de plecare activitățile întreprinse în cadrul proeictului CHIOȘC ca ulterior să ne axăm asupra proceselor de transformare urbană din Chișinău înregistrate pe parcursul ultimelor două decenii, efectelor produse de aceste transformări asupra vieții publice, și conotațiilor lor ideologice.

Catalogul CHIOȘC cuprinde texte publicate de paticipanți la proiect, printre care artiști, curatori, teoreticieni, poeți, voluntari, care prin lucrările și textele lor abordează recentele transformări prin care trece spațiul public Chișinăuian: Aliona Balan și Alexandru Lozinschi [MD] / Nataša Bodrožić [HR] / Maxim Cuzmenco [MD] / Elena Hall [UA] / Tonka Maleković [HR] / Szilvia Nagy [HU] / Roman Petruniak [US] / Maud Revol [FR] / Ștefan Rusu [MD] / Tokmag (Tamás Kovács și András Tábori) / Daniel Tucker [US] / Vadim Ţîganaș  [MD] / Răzvan Ţupa  [RO]/ Vladimir Us [MD] / Raluca Voinea [RO] / Tamara Zlobina [UA]

Catalogul are 136 pagini / limbile română-engleză / design de Georg Waldman [DE] http://chiosc.oberliht.org/2012/03/31/catalogul-chiosc

Lansarea catalogului CHIOȘC încheie oficial ciclul de activități sprijinite de Fundația Culturală Europeană. Totodată, pe această cale dorim să mulțumim tuturor celor care au sprijinit realizarea acestui proiect, partenerilor și participanților.

Ochiul care veghează Praga – proiecție
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău
Joi, 26 aprilie 2012, ora 20:00

Lansarea catalogului CHIOȘC va fi urmată de proiecția filmului OCHIUL CARE VEGHEAZĂ PRAGA (OKO NAD PRAHOU), dir. Olga Špátová, 2009 / Cehia / 78 min.

O poveste extraordinară despre Jan Kaplicky – un arhitect elegant și foarte pasionat, cu o viziune clară asupra viitorului, care are de înfruntat o luptă crîncenă în Praga. Filmat timp de 3 ani în Marea Britanie, Cehia și Italia filmul ne transmite o istorie impunătoare despre una dintre cele mai emoționante personalități din lumea arhitecturii. Cel mai mare proiect al său nerealizat, noua Bibliotecă Națională din Praga înseamnă totul pentru el.

Ochiul care veghează Praga este un proiect radical, pasionant și cu mult înaintea timpului său pentru a provoca reacții contraversate. El prezintă reîntoarcerea în propria țară a unui emigrant de origine cehă, vindicarea filosofiei sale directe și de necompromis, și un final tragico-poetic al carierei sale remarcabile.

- – -

Proiectul CHIOȘC: http://chiosc.oberliht.org

În urma seriei de proiecte cu titlul INTERVENȚII (2006-2008) Asociația Oberliht a lansat, în 2009, proiectul CHIOȘC, întruchipat în APARTAMENTUL DESCHIS – un punct de informare cultural şi o platformă publică pentru participare, care oferă continuitate acțiunilor realizate anterior și se prezintă drept alternativă instituțiilor de cultură moștenite din perioada comunistă. Instalat pe un mic segment al teritoriului municipal, strecurat printre maşinile care ocupă în mod agresiv trotuarele, APARTAMENTUL DESCHIS joacă rolul unui agent activ caracterizat prin implicare civică conform unui model »de jos în sus«, interpretând angajamentul cultural ca acţiune socială şi generând, astfel, cultură critică. Activităţile desfăşurate în cadrul acestuia ţin de cele mai importante aspecte ale relaţiei cu spaţiul care îl înconjoară, una dintre preocupările majore fiind problema spaţiului public. Într-un sens mai larg, proiectul oferă premisele pentru o analiză a realităţilor culturale, sociale şi politice ale uneia dintre suburbiile Europei.

EN
– – – – -

KIOSK catalogue – launch
The entrance hall of Cultural Department of Chisinau (behind Licurici Theatre)
68 str. Bucuresti, Chisinau
Thursday, April 26, 2012, 5 pm

You are invited to the lauch of the KIOSK catalogue that comprises the actions organized between 2007-2010 in the frame of KIOSC project – cultural information point / public platform for participation. The invited guests are Stefan Rusu, artist and curator, the author of FLAT SPACE, Ovidiu Tichindeleanu, philosopher and cultural theoretician, co-founder of CRITICATAC platform, Ina Borozan and Andrei Vatamaniuc, architects.

The discussion will have as reference the activities undertaken in the frame of KIOSK project after which the emphasis will be put on the urban transformations taking place in Chisinau during the last two decades, its outcomes and ideological connotations.

KIOSK catalogue includes contributions offered by artists, curators, theoreticians, poets, volunteers who took part in the project and whose works and texts reflect the recent transformations that Chisinau public space was going through: Aliona Balan și Alexandru Lozinschi [MD] / Nataša Bodrožić [HR] / Maxim Cuzmenco [MD] / Elena Hall [UA] / Tonka Maleković [HR] / Szilvia Nagy [HU] / Roman Petruniak [US] / Maud Revol [FR] / Ștefan Rusu [MD] / Tokmag (Tamás Kovács și András Tábori) / Daniel Tucker [US] / Vadim Ţîganaș  [MD] / Răzvan Ţupa  [RO]/ Vladimir Us [MD] / Raluca Voinea [RO] / Tamara Zlobina [UA]

The catalogue has 136 pages / in Romanian-English languages / design by Georg Waldman [DE] http://chiosc.oberliht.org/2012/03/31/catalogul-chiosc

The launch of KIOSK catalogue brings officially to end the cycle of activities supported by the European Cultural Foundation. We would also like to express our gratefulness to everybody who contributed to this project, partners and participants.

EYE OVER PRAGUE – screening
FLAT SPACE
68/1 str. Bucuresti
, Chisinau
Thursday, April 26, 2012, 8 pm

The launch of KIOSK catalogue will be followed by a screening of the film EYE OVER PRAGUE (OKO NAD PRAHOU), dir. Olga Spatova, 2009 / Czech Republic / 78 min.

An extraordinary tale about strongly passionate and elegant architect Jan Kaplicky with a clear vision of the future who has the biggest fight on his hands in Prague again. Shot over three years in the UK, Czech and Italy tells the powerful story of Jan Kaplicky, one of the most emotional figures in the world of architecture. His greatest unrealized architectural achievement, the new National library in Prague means the world to him.

The project called the Eye over Prague is radical, exciting and far enough ahead of its time to provoke a fair degree of controversy. It represents a triumphant return to his homeland for the Czech-born émigré, a vindication of his uncompromisingly forward-looking philosophy and a tragically poetic ending to his remarkable career.

- – -

KIOSK project: http://chiosc.oberliht.org

Following the series of projects titled INTERVENTIONS (2006-2008) Oberliht association launched the KIOSK project in 2009. Embodied in FLAT SPACE – a cultural information point and a platform for public participation, it aims to provide continuity to the previously organized activities and offer an alternative within a cultural sector dominated by institutions inherited from the Communist period. Installed on a tiny segment of municipal ground, squeezed in between cars aggressively taking over the sidewalks, FLAT SPACE plays the role of an active agent of bottom-up civic involvement, understanding cultural engagement as social action capable of producing a critical culture. The activities built around it address, in its immediate surroundings, the urgent question of public space. In a broader way the project offers the basis for the analysis of the cultural, social and political realities of one of Europe’s suburbs.

Imagini de la eveniment

Tags : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,