VIDEOCHIOȘC: Arta Video Contemporană Ucrainiană 2004-2014 – proiecţie / VIDEOKIOSK: Contemporany Ukranian Video-Art 2004-2014 – screening, 20 august 2014, ora 21:00

arta-ucraineana_web
autor: RINDYI Mikola

- – – scroll down for English – – -

RO

- – – – -

Arta Video Contemporană Ucrainiană 2004-2014 – proiecţie
20 august, 2014, ora 21:00
APARTAMENT DESCHIS
str. Bucuresti 68/1, Chisinau

Situaţia artei contemporane ucrainene şi dezvoltarea ei poate fi asociată în parte cu practicile artistice de auto-organizare, iniţiative individuale sau colective ale artiştilor lansate în 2004-2005, în timpul Revoluţiei Portocalii. Unele din ele s-au format ca reacţie directă la mişcările portocalii, invadând străzile, mobilizând şi promovând cauzele văzute de artişti esenţiale pentru reînvierea culturii şi intelectualităţii ucrainene, ajustând şi de-construind limbajul protestelor, acţionând în acelaşi timp ca cetăţeni artişti, astfel încercând să se implice în viaţa publică…

citeste mai departe (text publicat in #19-20 / 2009 al Suplimentului Oberliht / SdU):
http://www.oberliht.com/wp-content/uploads/2012/02/200911_supliment_Oberliht_web.pdf

Maidanul şi evenimentele ce au urmat în 2013-2014 au impus o nouă viziune asupra rolului artei în societate şi în cadrul transformaărilor socio-politice. Putem afla un element de previziune în multe lucrări ale artiştilor ucraineni realizate cu câţiva ani înainte de evenimentele curente. Din momentul transformări Ucrainei într-o ”zonă fierbinte”, metodele artei cu reacţie rapidă au trecut pe deplin în planul activismului. Artişti care au participat la numeroase evenimente recente încearcă să se supună unei anume distanţări faţă de realitate. Ei doresc să prezinte analize şi reflecţii asupra artei opuse informaţiilor legate de războiul în desfăşurare.

R.E.P. (Spaţiu Revoluţionar Experimental) / SOSka / Art Raiders / MELNICIUK Ivan / NAKONECINA Lada / RIDNYI Mykola / POPOV Serhyi

lucrări:

R.E.P. (Spaţiu Revoluţionar Experimental)
Intervenţie. Te vom R.E.P.-i, Kiev 2005, 11’
Intervenţie. Partidul  R.E.P., Kiev 2006, 3’43’’
Intervenţie. Acţiune fără titlu, Kiev 2005, 3’12’’

Grupul SOSka
Au luat-o prin metrou, 2006, 1’28’’
Barter, documentarea acţiunii, 2007, 7’08’’

Art Raiders
Acţiuni în piaţa Starokonskii, documentarea acţiunii, Odesa 2007, 21’56’’

MELNICIUK Ivan
Locuri preferate, Kiev 2009, 17’33’’

NAKONECINA Lada
MODĂ în Ucraina, Kiev 2007, 10’15’’

RIDNYI Mykola
Cetate, 2013-2014, 14’03’’

POPOV Serhiy
Suvenir, 2013-2014, 5’21’’

RIDNYI Mykola
Adăpost, 2013, 6’03’’

Acest eveniment este parte a programului CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/

arta-ucraineana1_web
autor: RIDNYI Mykola

EN
- – – – -

Contemporany Ukranian Video-Art 2004-2014 – screening
August 20, 2014, 9 pm
FLAT SPACE
str. Bucuresti 68/1, Chisinau

Ukrainian contemporary art and its development can be partially associated with self organized art practices, collectives and artists initiatives formed around 2004/2005, in the time of the Orange Revolution. Some of them were created in direct reaction to the orange movements, taking the street, mobilizing and agitating in favor of the causes they found important for the recovery of Ukrainian cultural and intellectual life, appropriating and deconstructing the language of the protests, in the same time acting as artists citizens, trying to take part in the public life…

continue reading (text published in Oberliht Supplement / SoE, #19-20 / 2009):
http://www.oberliht.com/wp-content/uploads/2012/02/200911_supliment_Oberliht_web.pdf

Maydan and following events of 2013-2014 forced another look at the role of art in society and socio-political transformation. We can find the element of prevision in many works of Ukrainian artists made in a few years before the current events. From the moment of the transformation of Ukraine into a “hot spot” the methods of rapid respond art completely moved into the plane of activism. Artists who were participants of many recent events try to comply with a certain distance to reality. They wish to submit analytics and reflection of art to oppose the information war attending the conflict.

R.E.P. (Spaţiu Revoluţionar Experimental) / SOSka / Art Raiders / MELNYCHUK Ivan / NAKONECHNA Lada / RIDNYI Mykola / POPOV Serhyi

works:

R.E.P. (Revolutionary Experimental Space)
Intervention. We will R.E.P. you, Kiev 2005, 11’
Intervention. R.E.P. party, Kiev 2006, 3’43’’
Intervention. Untitled action, Kiev 2005, 3’12’’

SOSka group
They took to the subway, 2006, 1’28’’
Barter, documentation of action, 2007, 7’08’’

Art Raiders
Actions in the Starokonskii’s market, documentation of action, Odesa 2007, 21’56’’

MELNYCHUK Ivan
Favorite places, Kiev 2009, 17’33’’

NAKONECHNA Lada
FASHION Ukraine, Kiev 2007, 10’15’’

RIDNYI Mykola
Fortress, video, 14’03’’

POPOV Serhiy
Le Souvenir, 2013-2014, 5’21’’

RIDNYI Mykola
Shelter, 2013, 6’03’’

This event is part of CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park program: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/

Tags : , , , , , , ,