BLUE BOX / CHIOȘC AIR: Tăcerea Izvoarelor / Silence of Sources – performance, 21 septembrie 2016, ora 17:00

14362563_1853879398182613_9055690316631180753_o

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

21 septembrie 2016, ora 17:00 – 18:00
Tăcerea Izvoarelor – performance de Alicja ROGALSKA [PL]
locație: în fața Parlamentului Republicii Moldova 
(bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 105, Chișinău)

APA este un bun comun, însă noi o tratăm ca o marfă. Mai mult decât atât, nu toți oamenii din Chișinău au acces gratuit la APĂ. Cu toate acestea, noi nu vorbim despre această problemă. Este ca și cum am fi luat APĂ în gură.

Te interesează problema APEI? Vino și ia parte într-un acțiune artistică propusă de Alicja ROGALSKA din Polonia.
Tot ceea ce trebuie să faci este să iei APĂ în gură și s-o duci dintr-un loc în alt loc.
Acțiunea artistică va fi documentată cu mijloacele foto și video. Toți participanții vor primi o copie a materialelor, iar după eveniment vor fi invitați la o mică petrecere cu mâncare și băutură.

Performance-ul va fi urmat de o proiecție de lucrări de artă video ale Alicjei ROGALSKA la Apartamentul Deschis (str. București 68/1, Chișinău), începînd cu ora 20:00.

Alicja ROGALSKA este o artistă născută în Polonia și stabilită în Londra. Practicile ei artistice sunt interdisciplinare și cuprind atît cercetare cît și producere, cu un focus pe structurile sociale și subtextele politice ale cotidianului. În mod deosebit proiectele ei țin de un context care implică participare, creare de situații și colaborări cu alți oameni. Aceste evenimente și momente efemere acționează ca catalizatori pentru a pune la îndoială, a imagina, a reflecta și a testa în mod colectiv diferite căi de a fi împreună. Fiind adînc rădăcinate în context, lucrările ei au scopul de a ocupa spațiul dintre ceea ce există și ceea ce ar putea fi. Alicja a făcut studii de master în Arte la Colegiul Goldsmiths, Universitatea din Londra (2011) și un master în Studii Culturale, Universitatea din Varșovia (2006). Recent a fost în rezidență la MeetFactory în Praga și beneficiază de bursa Artsadmin 2016-17, destinată artiștilor care practică performance-ul contemporan.

Acest performance este organizat în cadrul proiectului Blue Box, drept parte a Zilelor Spațiului Public (ediția a 2-a) și a programului de rezidență pentru artiști CHIOȘC AIR susținute de Fundația Culturală Europeană în cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune. Eveniment co-finanțat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național al Republicii Polonia.

– – –

CHIOȘC – program de rezidență pentru artiști
Programul CHIOȘC AIR de rezidență pentru artiști încurajează crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul și realitățile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se referă la situația Moldovei în general și de a analiza procesele care modelează astăzi spațiul public al Chișinăului.

EN
– – – – -

September 21, 2016, 5 – 6 pm
Silence of Sources – performance by Alicja ROGALSKA [PL]
in the front of the Parliament of Republic of Moldova (105, Stefan cel Mare Boulevard, Chisinau)

WATER is a common good but we treat it as a commodity. Moreover not everyone in Chisinau has free access to WATER. Yet, we don’t speak about the issue. It’s as if we put WATER in our mouths.

Are you concerned about THE WATER problem? Come and take part in a group performance initiated by the Polish artist Alicja ROGALSKA.

All you will be asked to do is to take some WATER in your mouth and carry it from one place to another.

The action will be documented using photography and video. All participants will receive a copy of documentation and will be invited for food and drinks after the performance.

The performance will be followed by a screening of the video works of Alicja ROGALSKA at Flat Space (68/1 Bucuresti str., Chisinau) starting with 8 pm.

Alicja ROGALSKA is a Polish-born artist based in London. Her practice is interdisciplinary and encompasses both research and production with a focus on social structures and the political subtext of the everyday. She mostly works in context on projects that involve participation, creating situations and collaboration with others, brought to the project for their particular skill or expertise. These events and ephemeral moments act as catalysts for collective questioning, imagining, reflecting and testing different ways of being together. Being both rooted in a context and speculative, her projects aim to occupy the space between what already exists and what is possible. Alicja graduated with an MFA in Fine Art from Goldsmiths College, University of London (2011) and an MA in Cultural Studies from the University of Warsaw (2006). She was recently an artist in residence at MeetFactory in Prague and is a recipient of Artsadmin Bursary 2016-17 for artists working in contemporary performance.

This performance is organized in the frame of Blue Box project as part of Public Space Days program (2nd edition) and of the KIOSK AIR residency program that are supported by the European Cultural Foundation in the frame of the Connected Action for the Commons project. Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland.

- – -

KIOSK AIR program
KIOSK AIR artist in residency program encourages creation of new work in relation to the local context and reality. It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today.

Connected_action_logo_logo_black_small

mkidn_logoeng-mono

Tags : ,