FAȚADE PUBLICE / PUBLIC FACADES TANDEM / REFLECȚII: Pozitron / Botanica / ART PROSPECT / IN SITU – inaugurarea proiectelor artistice / inauguration of the artistic projects, 24 iunie 2017, ora 16:00-22:30

Sambata finala

- – – scroll down for English – – -

RO

FAȚADE PUBLICE
TANDEM / REFLECȚII: Pozitron / Botanica – inaugurarea proiectelor artistice
Sâmbătă, 24 iunie 2017, 16:00-22:30

locație: Botanica, @Teilor (str. Teilor 9/2) / @Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” (str. Independenței nr. 1)

Începând cu anul 2009, Apartamentul Deschis a găzduit zeci de evenimente culturale în scuarul din str. Bucureşti 68 din Chișinău.
În iunie 2017, am inaugurat o replică simplificată și extinsă a Apartamentului Deschis la Botanica, în curtea din str. Teilor 9/2.
Pe 24 iunie, între orele 16:00-22:30, vom activa pentru a treia sâmbătă consecutiv Apartamentul Deschis din str. Teilor.

PROGRAM / 16:00-22:30 @Teilor, Botanica

16:00 picnic comunitar
17:00 atelier de creație pentru copii
18:00-22:00 interfața de comunicare:
– Biroul de Inovație Urbană
– expoziții de artă și prezentări
19:00 atelier: Siguranța în trafic pentru cicliști
21:30 proiecții de filme animate

20:00-21:00 @Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”
MALMZEIT [CH/DE]: SERVICIUL DE LIVRARE HEAVY ME(N)TAL – concert

TANDEM / REFLECȚII: Pozitron / Botanicaeste un program de rezidențe ce își propune să stabilească sau să reînnoiască legăturile dintre artiști și activiștii sociali / urbani din Ivano-Frankivsk și Chișinău, precum și dintre locuitorii cartierelor. Proiectul promovează descentralizarea culturală a orașului (de la centru spre periferii), dezvoltarea unor forme noi de activitate culturală în cartierele rezidențiale ale ambelor orașe și conștientizarea valorii zonelor din afara centrelor istorice ale orașelor. Proiectul va pune în discuție și valoarea moștenirii post-socialiste – nu în ceea ce ține de numele străzilor sau de monumente, ci de însăși textura urbană.

ART PROSPECT: Rezidențe Artistice – e un program de rezidențe dezvoltat de către ArtsLink, care găzduiește artiști și curatori în rezidențe în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kârgâstan, Moldova, Tadjikistan, Ucraina și Uzbekistan, și care își propune să creeze oportunități pentru proiecte de cercetare, să faciliteze colaborarea cu comunitățile artistice locale, să creeze noi posibilități de muncă și posibilități de dezvoltare a parteneriatelor dintre artiștii și curatorii din rezidențe și organizațiile artistice locale. Prin acest program, Asociația Oberliht găzduiește în luna iunie un artist din Tadjikistan – Khurshed Rasulzade și o artistă din Kârgâzstan – Dinara Kanybek kyzy.

IN SITU este o rețea care aduce împreună programatori pasionați de noi forme ale artei și spațiului public, și care începând cu 2003 dezvoltă proiecte europene comune. Până în prezent IN SITU a susținut peste 180 de artiști, și a adunat 25 de parteneri cu experiențele practice și artistice diferite, venind din 17 țări.

Acest eveniment este realizat în cadrul programului Fațade Publice (28 mai – 1 iulie 2017) – un program de intervenții artistice, proiecții de film, radiou comunitar, expoziții, ateliere ce se desfășoară în cartierul Botanica al capitalei și este susținută de Ministerul Culturii al RM, Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, Pretura Botanica, CAP Al. Plămădeală, CEC ArtsLink, MitOst, Fundația Culturală Europeană și Uniunea Europeană prin programul Europa Creativă.

Print

EN

PUBLIC FACADES
TANDEM / REFLECTIONS: Pozitron / Botanica – inauguration of the artistic projects
Saturday, June 24, 2017, 4 pm – 10:30 pm

location: @Teilor str., 9/2 & @College of Fine Arts “Alexandru Plamadeala”

Starting with 2014, Flat Space hosted dozens of cultural events in the square on Bucharest 68.
In June 2017, a replica of the Flat Space had been inaugurated in the district of Botanica, on Teilor str., 9/2.
On June 24, between 16:00 – 22:00, we activate for the third Saturday this month the Flat Space on Teilor.

PROGRAM / 16:00-22:30 @Teilor, Botanica

4 pm – community picnic
5 pm – art workshops for kids
6-10 pm – communication interface:
– Office for Urban Innovations
– art exhibitions and presentations
7 pm – Security for cyclists workshop
9:30 pm – screening of animation films

20:00-21:00 @Art College “Alexandru Plamadeala”
MALMZEIT [CH/DE]: THE HEAVY ME(N)TAL DELIVERY SERVICE – concert

TANDEM / REFLECTIONS: Pozitron / Botanicais a residency programme which aims to establish or renew ties between artists and social/urban activists of Ivano-Frankivsk and Chisinau, as well as between residents of the districts. The project promotes cultural decentralization (from the city center to the outskirts), developing of new forms of cultural activity in blocks areas of both cities and understanding the value of the city parts beyond the historical downtowns. The project also will develop discussion about the value of postcommunist legacy – not in streets’ names or monuments but in the very urban fabric.

ART PROSPECT: Artist Residencies – is a residency project developed by ArtsLink, which hosts artists and curators for residencies in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Moldova, Tajikistan, Ukraine, and Uzbekistan, and which aims to provide opportunities for artists and curators to conduct research, create new work, collaborate with local arts communities, and create special projects in partnership with local arts organizations. Through this programme, Oberliht Association is hosting during the month of June the participants Khurshed Rasulzade (Tajikistan), Dinara Kanybek kyzy (Kyrgyzstan).

IN SITU brings together a group of programmers who are passionate about new forms of art and public space. They have been working together since 2003 to develop joint European projects.
The expertise and activities of IN SITU covers scouting and promotion of artists, organisation of project laboratories and incubators, co-productions and promotion of emerging creations, organisation of conferences and seminars, etc.
To date, IN SITU has supported over 180 European artists. It gathers 25 partners from 17 countries from as many practical and aesthetic backgrounds which all contribute something vital to the network. Whether members come from a sprawling metropolis or a rural area, whether they are seeking to rehabilitate industrial wasteland or redesign landscapes, the goal is always to serve artists working with, in and for public space.

This event is organized in the frame of Public Facades program (May 28 – July 1, 2017) – a program of artistic interventions, film screenings, community radio, exhibitions and workshops that takes place in the Botanica neighborhood of the capital, and is receiving support from Ministry of Culture of Republic of Moldova, Ministry of Youth and Sports of Republic of Moldova, Botanica local city hall, Al. Plamadeala College of Art and is co-financed by CEC ArtsLink, Mitost, European Cultural Foundation and the European Union through Creative Europe program.

Tags : , ,