APEL la PROIECTE pentru APARTAMENT-ul DESCHIS / CALL for PROJECT PROPOSALS for FLAT SPACE (2014)

APEL la PROIECTE pentru APARTAMENT-ul DESCHIS (2014) / CALL for PROJECT PROPOSALS for FLAT SPACE (2014)

APARTAMENT DESCHIS / FLAT SPACE
str. București 68/1, Chișinău

- – – scroll down for English – – -

RO
- – – – -

În cadrul proiectului CHIOȘC – punct de informare cultural / platformă publică de manifestare / SPACES (zone publice durabile pentru cultură în țările din est), Asociația Oberliht invită organizațiile și inițiativele culturale și de tineret și artiști din Moldova să vină cu propuneri de proiecte de artă / lucrări /mesaje care să fie prezentate/afișate în APARTAMENT-ul DESCHIS.

Sîntem dispuși să sprijinim proiectul, intervenția și/sau activitatea voastră oferindu-vă acces la energie electrică și la echipamentul nostru. De asemenea vă putem ajuta cu organizarea evenimentului, dar îl puteți face și pe cont propriu.
Noi vom sprijini proiecte și evenimente care:
– prezintă lucrări de artă și cultură contemporană
– oferă vizibilitate proiectelor realizate de tineri și pentru tineri
– reflectă probleme sociale și oferă modele noi de activism civic
– se adresează locuitorilor cartierului dat și poartă un caracter participativ
– nu urmăresc obținerea unui profit (proiecte și evenimente necomerciale)

Ce oferim
– conexiune la energia electrică
– proiector
– DVD player
– difuzoare de sunet, potrivite pentru o proiecțe de film (însă nu sînt suficient de puternice pentru un concert, de exemplu)
– panou informativ (90 x 160 cm), iluminat 24 ore
– suport pentru cărți poștale (70 x 140 cm)
– puteți utiliza pereții APARTAMENT-ului DESCHIS și scuarul unde este el amplasat și spațiul pentru Protest în Vînt.

Mai multe informatii despre apeluri:
pentru organizațiile și inițiativele culturale și de tineret;
pentru artiști;
despre Protest în Vînt

EN
- – – – -

In the frame of KIOSK project / SPACES (sustainable public areas for culture in eastern countries), Oberliht Association invites culture, youth organizations and artists from Moldova to submit proposals for art projects / works / messages to be presented/hang out at FLAT SPACE.

We are willing to support your project, intervention and/or activity by offering you access to the electricity and to our equipment. We are also willing to help you organizing the event, but you can also do it on your own.
We are willing to support projects and events that:
– are presenting works of contemporary art and culture
– are giving visibility to projects realized by youth and for youth
– are reflecting on social issues and are offering new models of civic activism
– are addressed to the people living in the neighborhood and have a participative character
– are having non-profit character (non-commercial projects and events)

What we offer
– electricity connection
– beamer
– DVD player
– loudspeakers suitable for film screening, but not loud enough for a concert for example
– Light box (90 x 160 cm), illuminated day and night
– Support for postcards (70 x 140 cm)
– you can use the walls of the FLAT SPACE and the square where it is situated and Wind Protest banner

More informations about the calls:
for culture and youth organizations;
for artists;
about Wind Protest

Tags : , , ,