CHIOȘC AIR: Chiara DAZI [IT/DE] în rezidență / KIOSK AIR: artist in residency participant, 20 aprilie – 10 mai 2015

Into the Blue

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

CHIOȘC AIR: Chiara DAZI [IT/DE] în rezidență
20 aprilie – 10 mai 2015

Între 20 aprilie și 10 mai 2015, Chiara Dazi va participa la programul de rezidență artistică CHIOȘC la Chișinău, unde va face o cercetare despre pasiunea comună pentru sport, în special despre puterea fotbalului în construirea unei comunități locale, regionale și nationale. Proiectul ei de cercetare din Moldova va completa proiectele sale anterioare, care analizează legăturile dintre indentitatea personală și cea colectivă pe care ea o vizualizează concentrîndu-se pe relațiile umane existente într-un context anume.

În aceste zile vă invităm să participați la următorul program public:

22 aprilie 2015, 0ra 18:00
Zpațiu (str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
– prezentarea publică de Chiara Dazi

– proiecția filmului “Tenis cu Moldoveni”, detalii aici

7 mai 2015, ora 18:00
Apartamentul Deschis (str. București 68/1, Chișinău)
– prezentarea finală a rezultatelor programului de rezidență artistică

Chiara DAZI s-a născut în Italia, unde a studiat limbile și a primit un grad în Științe ale comunicării la Universitatea din Bologna, cu o teză despre Ostalgie Germană [nostalgie pentru fostul GDR]. După o perioadă de lucru la arhiva agenției VU din Paris, ea s-a stabilit în Berlin și acum se ocupă de fotografie documentară. Chiara a fost licențiată la Ostkreuzschule für Fotografie în Berlin cu proiectul ei numit Wandertage despre traditia germană Wanderschaft și muncitorii care călătoresc. Ea se preocupă de problemele Europei punînd accent pe memoriile collective, identitățile și istoriile marginale.

– – –

CHIOȘC – program de rezidență pentru artiști
Programul CHIOȘC de rezidență pentru artiști încurajează crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul și realitățile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se referă la situația Moldovei în general și de a analiza procesele care modelează astăzi spațiul public al Chișinăului.

http://chiosc.oberliht.com/air

- – -

Acest eveniment este parte a programului de rezidență CHIOȘC organizat în cadrul proiectului Conectînd Cultura, Comunitățile și Democrația susținut de Fundația Culturală Europeană. Adițional proiectul este susținut de Ministerul Culturii al Republicii Moldova.

Wandertage

EN
– – – – -

KIOSK AIR: Chiara DAZI [IT/DE] in residency
April 19 – May 10, 2015

From the 19th of April to the 10th of May 2015, Chiara Dazi will take part in KIOSK residency program in Chisinau, where she will intend to research on the shared passion of sport, especially on the power of football for bulding a national, regional and local community. Her investigation in Moldova will complement her previous projects on questioning the bridges between the identity of the singular and the collectivity, which she visualises by concentrating on the human relationships in their context.

During these days we invite you to attend the following program:

April 22, 2015, 6 pm
Zpace (str. Al. Sciusev 103, Chisinau)
– artist talk by Chiara DAZI

– screening of the film Playing the Moldovans at Tennis, more details

May 7, 2015, 6 pm
Flat Space (str. Bucuresti 68/1, Chisinau)
– public presentation of the final results of the artist in residency programme

Chiara DAZI was born in Italy. She got a degree in Communication Sciences at the University of Bologna, with a thesis on the German Ostalgie [nostalgia for the former GDR]. After working at the archive of the agency VU’ in Paris, she is now a documentary photographer based in Berlin. Chiara graduated at the Berlin Ostkreuzschule für Fotografie with her project Wandertage about the German tradition of the Wanderschaft and the traveling journeymen. She is interested in European issues, focusing on collective memories, identities and border stories.

- – -

KIOSK AIR program
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in relation to the local context and reality. It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today.

http://chiosc.oberliht.com/air

- – -

This event is part of KIOSK artist in residency program organized in the frame of Connecting Culture, Communities and Democracy program supported by the European Cultural Foundation. Additionally, it receives support from the Ministry of Culture of Republic of Moldova.

mcrm_web

ecf_logo_screen_ECF_logo_small

Tags : , , , ,