VIDEOCHIOȘC – o selecție de lucrări video de Igor SCERBINA (Fazya) / ВИДЕОКИОСК – отобранное видео / VIDEOKIOSK – a selection of videoworks, 30 aprilie 2015, ora 20:00

1_web

– – – читайте ниже на русском – – –
- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

VIDEOCHIOȘC – o selecție de lucrări video de Igor SCERBINA (Fazya)

30 aprilie 2015, ora 20:00
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

Scopul meu este de a prezenta lucrările mele video recente. Abordarea mea constă în realizarea de lucrări video trucate, utilizînd materiale fotografice și video documentare. De asemenea îmi doresc să prezint și lucrările autorilor care îmi sunt apropiați: Vladislav HÎNCU și Vadim KLEIMAN.

lucrări video trucate

Vladislav HÎNCU
“VDNH” 00:37

Vadim KLEIMAN
“In-Deitzi” 01:55

Igor SCERBINA (Fazya)
“Lenin-Buddha-and-Shaman” 00:02:50
“Nina în pădure” 03:50

artiști:

Vladislav Hîncu sau Vadic. Operator, fotograf. Locuiește în Moscova, originar din Chișinău.
Vadim Kleiman sau Koțman. Pictor. Locuiește în Israel. A studiat și locuit în Chișinău.
Igor Scerbina sau Fazea. Pictor. Locuiește în Moscova. A studiat și locuit în Chișinău.

‘intrare’ liberă

2_web

РУ
– – – – -

ВИДЕОКИОСК – отобранное видео Игорем ЩЕРБИНА (Фазя)

30 апреля 2015, 20:00
Открытая Квартира
ул. Букурешть 68/1, Кишинэу

Для себя я определил задачу: представить сегодняшнее направление собственных видео работ. Направление можно условно характеризовать как трюковое видео на документальном фото и видео материале. Хочу также продемонстрировать работы близких мне авторов: Владислава ХЫНКУ и Вадима КЛЕЙМАНА.

трюковое видео

Владислав ХЫНКУ
“ВДНХ” 00:37

Вадим КЛЕЙМАН
“In-Deitzi” 01:55

Игорь ЩЕРБИНА (Фазя)
“Ленин-Будда-и-Шаман” 02:50
“Нина в лесу” 03:50

художники:

Владислав ХЫНКУ. Он же Вадик. Оператор, фотограф. Живет в Москве. Сам из Кишинева.
Вадим КЛЕЙМАН. Он же Коцман. Художник. Живет в Израиле. Учился и жил в Кишиневе
Игорь ЩЕРБИНА. Он же Фазя. Художник. Живет в Москве. Учился и жил в Кишиневе

вход ‘свободный’

3_web

EN
– – – – -

VIDEOKIOSK – a selection of videoworks by Igor SCERBINA (Fazya)

April 30, 2015, 8 pm
FLAT SPACE
str. București 68/1, Chișinău

My goal is to present my most recent video works. My approach is to make tricked video works, using documentary photo and video materials. I would also like to present the works of the authors, whose works are close to me: Vladislav HÎNCU și Vadim KLEIMAN.

tricked video works

Vladislav HÎNCU
“VDNH” 00:00:37

Vadim KLEIMAN
“In-Deitzi” 00:01:55

Igor SCERBINA (Fazya)
“Lenin-Buddha-and-Shaman” 00:02:50
“Nina in the forest” 00:03:50

artists:

Vladislav HÎNCU aka Vadic. Cameraman, photographer. Lives in Moscow, but was born in Chisinau.
Vadim KLEIMAN aka Kotzman. Artist. Lives in Israel. He lived and studied in Chisinau.
Igor SCERBINA aka Fazya. Artist. Lives in Moscow. He lived and studied in Chisinau.

free “entrance”

mcrm_web

ecf_logo_screen_ECF_logo_small

Tags : , , , ,