CHIOȘC AIR: Hajnalka TULISZ și Chiara DAZI în rezidență – prezentare proiectelor / KIOSK AIR – final presentation, 7 mai 2015, ora 19:00

gloria_web-2

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

CHIOȘC AIR: Hajnalka TULISZ și Chiara DAZI în rezidență – prezentarea rezultatelor finale
7 mai 2015, ora 19:00
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

Hajnalka TULISZ

“Casa Ecce”

De mult timp îmi doream să încerc o situație cînd și cele mai elementare nevoi cu greu pot fi satisfăcute. Cu cît mai tare mă deprind cu confortul, cu atît mai vulnerabilă devin.
Știu că acest experiment – a trăi într-o copie micșorată a unui apartament, cînd ești expusă ziua și noaptea – înseamnă totuși destul confort și siguranță. Poate că acesta e și motivul contradicțiilor care apar între acțiunile mele ca “artă de a produce deșeuri” și a locui ca “arte povera”.
La sfîrșitul perioadei voi prezenta o documentare foto și video sub forma unei “expoziții de apartament” și voi surprinde șoferii care își parchează mașinile în acel spațiu cu o amintire specială.

Chiara DAZI

Obiectul meu de studiu în Moldova ține de lumea fotbalului: cluburile, reprezentarea lor și funcțiile de a fi (sau a nu fi) un pol de aglomerare; suporterii, încrederea lor și sensul reflectat.
Experința mea de fotograf vizează noțiunea de apartenență la un loc sau grup, de împărtășire – a unei pasiuni, viziuni sau unui trecut, pe care le vizualizez concentrîndu-mă pe relațiile umane în și cu contextul lor.
Voi prezenta experiențele mele despre partidele de fotbal pe care le-am vizitat în orașele din Moldova și voi colecta într-un mod interactiv din partea publicului prezent istorii și informație despre tematica cluburilor, caracterele și legendele lor. Alăturăți-vă mie și intrați în joc!

– – –

CHIOȘC – program de rezidență pentru artiști
Programul CHIOȘC de rezidență pentru artiști încurajează crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul și realitățile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se referă la situația Moldovei în general și de a analiza procesele care modelează astăzi spațiul public al Chișinăului.

http://chiosc.oberliht.org/air

- – -

Acest eveniment este parte a programului de rezidență CHIOȘC organizat în cadrul proiectului Conectînd Cultura, Comunitățile și Democrația susținut de Fundația Culturală Europeană. Adițional proiectul este susținut de Studio Asociația Tinerilor Artiști din Budapesta și Ministerul Culturii al Republicii Moldova.

20150428dazic1004726_web
©Chiara Dazi

EN
– – – – -

KIOSK AIR: Hajnalka TULISZ & Chiara DAZI in residency – final presentation
May 7, 2015, 7 pm
FLAT SPACE
Bucuresti str. 68/1, Chisinau

Hajnalka TULISZ

“Ecce Home

For a long time I have wanted to try a situation when it is difficult to satisfy even the most elementary needs. The more I take the comfort for granted the more I am vulnerable.
I know that this experiment – to live in a tiny replica of an apartment and more or less to be visible day and night – means still high comfort and safety. Perhaps this is the reason for the contradictions, which appear between my actions as “art of wasting” and my living as “arte povera”.
At the end of this residency I will show photo and video documentation in a kind of “home exhibition” and surprise the parking drivers with a special souvenir.

Chiara DAZI

My research in Moldova focuses on the football world: the clubs, their representation and functioning -or not- as a gatherer; the supporters, their faith and reflected meaning.
My photographic practice is concerned with the notion of belonging -to a place or group, and of sharing -a passion, vision or past, which I visualise by concentrating on the human relationships in and with their context.
I will present my experiences around the football games in Moldovan cities I visited and will interactively collect stories and information on the topic of clubs, its caracters and legends from the attending public. Join me and be part of the game!

- – -

KIOSK AIR program
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in relation to the local context and reality. It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today.

http://chiosc.oberliht.org/air

- – -

This event is part of KIOSK artist in residency program organized in the frame of Connecting Culture, Communities and Democracy program supported by the European Cultural Foundation. Additionally, it receives support from the Studio Young Artists’ Association in Budapest and Ministry of Culture of Republic of Moldova.

mcrm_web

fkse

ecf_logo_screen_ECF_logo_small

Tags : , ,