FILMCHIOȘC: CINEMATOGRAFUL POLITIC – Democraţia provocînd lumea post-socialistă / POLITICAL CINEMA – Democracy challenging post-socialist world, 28 mai – 30 iunie 2015, ora 21:30

web_race_to_the_bottom_edit

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

CINEMATOGRAFUL POLITIC – Democraţia aducând provocări lumii post-socialiste

28 mai – 30 iunie 2015
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

Între 28 mai şi 23 iunie 2015, la Apartamentul Deschis, în cadrul Cinematografului Politic va fi oranizată o serie de proiecţii ce va aborda transformarea societăţii cehe şi slovace prin filmele lui Vit Janecek şi Zusana Piussi.

Filmele monitorizează societăţile cehă şi slovacă. Deşi ne place să ne definim ca un popor prietenos, atent, frumos şi muncitor, încă nu suntem în stare să îmblânzim rezultatele negative ale perioadei de tranziţie, precum acordarea de putere, privatizarea proprietăţii publice sau căutarea unei noi identităţi naţionale. Seria de filme contextualizează procesul de dezvoltare prin care trece orice societate în perioada democraţiei nou-obţinute şi în contextul unei structuri de stat nou-definite.

Filmele vor fi proiectate în limba originală cu subtitre în engleză.

‘intrare’ liberă

PROGRAM

28 mai, 2015, ora 21:30
Identitate fragilă
de Zuzana Piussi
2012, 73’

11 iunie 2015, ora 21:30
Cursă pînă la fund
de Vit Janecek
2011, 82’

18 iunie 2015, ora 21:30
Od Fica Do Fica
de Zuzana Piussi
2012, 80’

23 iunie 2015, ora 21:30
Maladia Puterii a Treia
de Zuzana Piussi
2011, 52’

30 iunie, 2015, ora 21:30
Abordând istoria
de Vit Janecek
2013, 79’

Vit Janecek s-a născut în 1970 şi lucrează ca cineast, regizor de teatru şi mentor. Este actualmente conducătorul FAMU International şi profesor asociat la FAMU. A absolvit Şcoala de Filosofie a Universităţii Charles din Praga (cu studii de film) şi FAMU (documentar). Interesul său creativ constă în abordarea aspectelor transversale ale realităţii – ştiinţă, politică, societate şi gândire. Contribuie cu articole la diverse publicaţii tipărite şi în mass-media web. Timp de câţiva ani a fost curatorul pentru programe de film în sălile de cinema Roxy şi Archa din Praga, precum şi pentru retrospective istorice la Festivalul Internaţional de Film Karlovy Vary. În 2003 a fost cofondatorul şi a condus timp de câţiva ani Centrul FAMU pentru Studii Audiovizuale. Din 2006, conduce programul educativ FAMU în Burma. De asemenea, lucrează în calitate de consultant de dezvoltare pentru Televiziunea Cehă şi ca tutore în diverse ateliere de creaţie internaţionale. În iunie 2012, a fost ales conducătorul FAMU International.

Zuzana Piussi s-a năcut în 1971 la Bratislava. Din 1992, Zusanna Piussi lucrează ca scenograf şi designer de costume pentru Teatrul Stoka din Bratislava, precum şi pentru alte companii de teatru. În 1999 a scris o piesă pentru propriul spectacol de teatru intitulat Modna prehliadka, în colaborare cu L. Burgr şi I. Hrubanicova. În 2000 a fondat asociaţia liberă pentru operă contemporană, împreună cu L. Burgr. A scris libretele pentru operele John King (2001) şi Tete-a-tete (2002), fiind de asemenea responsabilă de costumaţie şi scenografie. Din 2002 studiază la Academia de Muzică şi Arte Interpretative din Bratislava (VSM), Facultatea de Film şi Televiziune. Primul ei film documentar Vymet a câştigat în 2003 Marele Premiu la Festivalul Internaţional de Film din Beirut.

Acest ciclu de proiecții de film documentar este organizat în parteneriat cu Centrul Ceh din București drept parte a proiectului Centrul Civic al Chișinăului – cinema în aer liber: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema, și beneficiză de suținerea Fundației Culturale Europeane în cadrul programului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune.

IMG_9436_edit_web

EN
– – – – -

POLITICAL CINEMA: Democracy Challenging Post-Socialist World

May 28 – June 30, 2015
FLAT SPACE
str. București 68/1, Chișinău

In the frame of Political Cinema, from May 28 to June 23, 2015, at Flat Space, a series of screenings will be organized focusing on the transformation of the Czech and Slovac society through the films of Vít Janeček and Zuzana Piussi.

The films monitor the contemporary Czech and Slovak societies. Although we like to define ourselves as friendly, thoughtful, fair and hardworking people, we are still not able to tame the negative results of the transition period as the allotment of power, the privatization of public property or the search for a new national identity. The series of movies contextualize the development that every society goes through in the period of its newly achieved democracy and of a newly defined structure of the state.

The films will be screened in original language with English subtitles.

free “entrance”

PROGRAM

May 28, 2015, 9:30 pm
Fragile Identity
by Zuzana Piussi
2012, 73’

June 11, 2015, 9:30 pm
Race to the Bottom
by Vít Janeček
2011, 82’

June 18, 2015, 9:30 pm
Od Fica do Fica
by Zuzana Piussi
2012, 80’

June 23, 2015, 9:30 pm
Disease of the Third Power
by Zuzana Piussi
2011, 52’

June 30, 2015, 9:30 pm
Treating History
by Vít Janeček
2013, 79’

Vít Janeček was born in 1970 and works as a filmmaker, dramatist and mentor. He is currently the head of FAMU International and associate professor at FAMU. He graduated from the School of Philosophy of the Charles University in Prague (film studies) and from FAMU (documentary). His creative interest consists in considering transversal aspects of reality – science, politics, society and thought. He contributes to various papers and web media. For several years, he curated film programs in Roxy and Archa Theatre in Prague and historical retrospectives at the Karlovy Vary International Film Festival. In 2003, he co-founded and for several years led the FAMU Center for Audiovisual Studies. Since 2006, he leads FAMU´s educational program in Burma. He works also as a development consultant for Czech Television and as a tutor in various international workshops. In June 2012, he was appointed as head of FAMU International.

Zuzana Piussi was born 1971 in Bratislava. Since 1992, Zuzana Piussi works as stage and costume designer for, amongst others, the Stoka theater in Bratislava. In 1999 she wrote her own theatre show titled Modna prehliadka, enlisting the cooperation of L. Burgr and I. Hrubanicova. In 2000 she founded the Free Association for contemporary opera, together with L. Burgr. She wrote the libretti for the operas John King (2001) and Tete-a-tete (2002) and was also responsible for costumes and stage design. Since 2002 she has been studying at the Academy of Music and Performing Arts in Bratislava (VSMU), Faculty of Film and Television. Her first documentary film Výmet was awarded the Main Prize at the IFF Beirut in 2003.

This series of screening is organized in partnership with Czech Cultural Center in Bucharest as part of Chisinau Civic Center – open air cinema project: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema and is supported by the European Cultural Foundation  in the frame of the Connected Action for the Commons program.

Connected_action_logo_logo_black_big_web

logo-Centrul-Ceh-color_web

sigla-directiei-cultura_web

Tags : , , , , , ,