CHIOȘC AIR: Ovidiu ANTON – Monumentul Nimănui / KIOSK AIR: Ovidiu ANTON – Monument for Nobody, 31 octombrie 2015, ora 12:00

ovi

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

Monumentul Nimănui – un proiect de Ovidiu ANTON [AT]
31 octombrie 2015, ora 12:00
Parcul Zaikin (intersecția str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin, Chișinău)

În contextul dezbaterii în desfășurare cu privire la transformările radicale pe care le-a suferit spațiul public din Chișinău (un element important al infrastructurii democratice, esențial pentru exercitarea drepturilor și libertăților), una din problemele actuale semnalată de comunitatea artistică din Chișinău este legată de Bulevardul Cantemir, proiectat în anii ’70 de către sovietici, dar neconstruit încă. La două decenii de cînd Republica Moldova și-a proclamat independența față de Uniunea Sovietică acesta rămîne încă înscris în Planul Urbanistic General al Chișinăului, amenințînd prin existența sa zeci de monumente din zona istorică a orașului, trama stradală veche, mii de locuitori care vor trebui relocați în urma construcției sale.

Pornind de la această premisă Asociația Oberliht și-a propus drept scop să dezvolte o rețea de spații publice de-a lungul axei imaginare ale Bd. Cantemir, regîndind acest proiect de planificare urbană. Între 2012-2015 a fost organizată o serie de evenimente participative, implicînd locuitorii Chișinăului, prin deschiderea unor noi spații publice pentru cultură și angajare civică în zona în care era planificată construirea Bulevardului Cantemir (Parcul Zaikin aflat la intersecția străzilor Sf. Andrei și Iv. Zaikin fiind unul din aceste spații).

Unul din puținele spații verzi din zona istorică, aflat la marginea centrului vechi (cîndva fiind cunoscut drept unul dintre cele mai periculoase cartiere) și caracterizat prin abandon și delăsare atît din partea autorităților cît și a locuitorilor, Parcul Zaikin riscă să dispară în umbra intereselor imobiliare. Odată reabilitat, Parcul ar putea răspunde unor nevoi vitale pe care le au locuitorii urbei, printre ei copii și părinți, tineri și oameni în vîrstă.

Asociația Oberliht l-a invitat pe Ovidiu Anton, un artist stabilit la Viena, să participe la acest proiect de lungă durată și să dezvolte o lucrare artistică prin implicarea comunității locale. El a decis să solicite localnicilor să contribuie cu materiale pentru monumentul pe care îl planifică să-l instaleze în parc.
Va fi un monument dedicat nimănui, referindu-se astfel la toate persoanele din oraș care încearcă să îmbunătățească calitatea vieții în mediul urban (de ex. locuitorii din preajma parcului Zaikin), care scriu petiții cu scopul de a schimba situația din interiorul parcului și împrejurimile lui, dar care nu sunt recunoscuți și a căror voci nu sunt luate în considerație de către reprezentanții puterii.

– – –

CHIOȘC – program de rezidență pentru artiști
Programul CHIOȘC de rezidență pentru artiști încurajează crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul și realitățile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se referă la situația Moldovei în general și de a analiza procesele care modelează astăzi spațiul public al Chișinăului.

http://chiosc.oberliht.org/air

Acest eveniment este parte a programului de rezidență artistică CHIOȘC organizat în cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune, susținut de Fundația Culturală Europeană: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/. Adițional proiectul este susținut de Forumul Cultural Austriac din București.

material

EN
– – – – -

KIOSK AIR: Monument for Nobody by Ovidiu ANTON [AT]
October 31, 2015, 12 am

Zaikin Park (intersection of Sf. Andrei & Iv. Zaikin streets, Chisinau)

In the context of various debates related to radical transformation of the public space in Chisinau (an important piece of democratic infrastructure, essential for freedom of epression, movement and other civic rights), one of the issues raised by the artistic community in Chisinau was the construction of Cantemir Boulevard. Designed in the 1970s by Soviet architects, the Boulevard, was only partially built. Remaining on the official Chisinau General Urban Plan two decades after the dissolution of the Soviet Union and Moldova’s independence, it threatens with demolition many important architectural monuments, the network of old streets and with relocation of thousands of inhabitants, in case it will be built.

Taking this as a starting point Oberliht Association decided to design a network of public spaces to be developed along the imaginary axis of Cantemir Boulevard, proposing some changes in the urban plan. Between 2012-2015 were organized a series of participatory art events, involving Chisinau inhabitants, aiming to open new public spaces for culture and civic engagement in the areas where Cantemir Boulevard had been planned to be built (Zaiking Park, situated at the intersection of Sf. Andrei and Iv. Zaikin streets being one of them).

One of the few green spaces from the historical area, The park is situated at the edge of the old center, once known as one of the most dangerous districts. Characterized by abandonment and decay, it has threatened to disappear into the shadow of real estate interests. Once rehabilitated, the park could fulfill some vital needs of the city’s residents, including children and parents, youth and elderly people.

Oberliht Association invited Ovidiu Anton, an artist based in Vienna, to be part of this long term project and to develop an artistic work with participation of the local community. He decided to ask the locals to contribute with materials for a monument, which he plans to install in the park.
It will be a monument for nobody refering to all those individuals in that city that are trying to improve the quality of their life in urban environment (for ex. the people living around Zaikin Park), who are writing petitions aiming to change the situation in and around the park, but who are not recognized and whose voices are not really taken into account by the representatives of power.

– – –

KIOSK AIR program
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in relation to the local context and reality. It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today.

http://chiosc.oberliht.org/air

This event is part of KIOSK AIR program and is organized in the frame of the Collective Action for the Commons project, supported by the European Cultural Foundation (ECF): http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/. Additionally, the project receves support from the Austrian Cultural Forum in Bucharest.

Connected_action_logo_logo_black_big_web

Tags : , , ,