CHIOȘC AIR: Mă voi gîndi la asta deseară. O explorare artistică a Chișinăului în 7 zile / I’ll Think About It Tonight. An artistic exploration of Chisinau in 7 days, 25 martie 2016, ora 18:00

cosmos_web

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

“Mă voi gindi la asta deseară”. O explorare artistică a Chișinăului în 7 zile
25 martie 2016, ora 18:00-20:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Între 18 și 25 martie, un grup de studenți și lectori de la Univeristatea de Arte din Zurich, Departamentul Artă și Media, au explorat Chișinăul în colaborare cu studenții Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău și membrii Asociației Oberliht.

Expoziția prezintă rezultatele unei cercetări de o săptămînă și schimb prin medii, abordări și atitudini artistice diverse. Cu trecutul și prezentul său divers și complex, cîteodată confuz, cu poziția sa intermediară între Europa de Est și Vest și un aspect urban atît de bogat în detalii, Chișinăul în mod natural se oferă unei explorări multifocale și experimentale prin artă.

Unicul principiu de ghidare al proiectul a fost de a nu ezita de a concepe o idee și a o realiza în mod rapid, improvizat și spontan: reflecție în acțiune. Prin urmare, expresia „Mă voi gîndi la asta deseară” a fost des auzită fie că discuția era despre Chișinău sau alte lucruri, artă sau expoziția de la final – nici un moment de întrerupt, nu e timp de pierdut! Lucrările artistice care au fost produse în acest fel se preocupă printre altele de particularitățile arhitecturale, cazinou-uri și anunțuri publicitare comerciale, terenuri de joacă locale și viața din interiorul hotelului Cosmos.

lucrările au fost realizate de: Jeroen Bessems, August Blum, Annahita Brooks, Céline Brunko, Svetlana Buerki, Irma Hirsl, Naum Hirsl, Tina Reden, Mia Spindler, Bruno Stebler, Nina Tshomba, Sasha Tracenco, Andrea Zimmermann, Vera Zurbrügg, Alexandra Martîniuc

curatori: Jörg Scheller și Jyrgen Ueberschär

sfaturi și sprijin: Vladimir Us, Lilia Nenescu, Anastasia Palii, Vitalie Sprînceană, Philip Orlov și Alexandra Martîniuc, Liselotte van Vliet și Duszan Augustyn.

Expoziția a fost organizată cu sprijinul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, Universitatea de Arte din Zurich și Fundația Culturală Europeană, în cadrul programului
Aproprierea prin Artă a Spațiului Public.

– – –

CHIOȘC – program de rezidență pentru artiști
Programul CHIOȘC de rezidență pentru artiști încurajează crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul și realitățile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se referă la situația Moldovei în general și de a analiza procesele care modelează astăzi spațiul public al Chișinăului.

http://chiosc.oberliht.org/air

EN
– – – – -

“I’ll Think About It Tonight”. An artistic exploration of Chisinau in 7 days
March 25, 2016, 6pm-8pm
Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
Al. Sciusev St. 103, Chisinau

From March 18 to March 25, a group of students and lecturers from the Zurich University of the Arts, Department of Arts and Media, explored Chisinau in collaboration with the Academy of Music, Theatre and Fine Arts Chisinau and Oberliht Association.

This exhibition presents the results of the week-long research and exchange through various media, approaches, and artistic attitudes. With its diverse, complex, and sometimes confusing past and present, its intermediate position between western and eastern Europe, and its cityscape so rich in detail, Chisinau naturally lends itself to multifocal, experimental explorations through the arts.

The only guideline of the project was not to hesitate, to grasp an idea, and to realize it in a fast, if improvised and spontaneous way: reflection-in-action, as it were. Thus the sentence “I’ll think about it tonight” was often heard whenever talk was of other things than Chisinau, art, and the exhibition–no time to interrupt, no time to lose! The artworks that were produced in this way deal with, among others, architectural particularities, casino and commodity advertisements, local playgrounds, and the inner life of hotel Cosmos.

with works by: Jeroen Bessems, August Blum, Annahita Brooks, Céline Brunko, Svetlana Buerki, Irma Hirsl, Naum Hirsl, Tina Reden, Mia Spindler, Bruno Stebler, Nina Tshomba, Alexandra Martîniuc, Andrea Zimmermann, Vera Zurbrügg, Alexandra Martîniuc.

curated by Jörg Scheller & Jyrgen Ueberschär

advice and support by: Vladimir Us, Lilia Nenescu, Anastasia Palii, Vitalie Sprinceana, Philip Orlov and Sasha Tracenco, Liselotte van Vliet and Duszan Augustyn.

Exhibition organized with the support of the Academy of Music, Theatre and Fine Arts in Chisinau, Zurich University of the Arts and the European Cultural Foundation in the frame of the
Appropriation of public space through art project.

– – –

KIOSK AIR program
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in relation to the local context and reality. It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today.

http://chiosc.oberliht.org/air

Connected_action_logo_logo_black_small

Logo-FAP

zhdk_logo_DeutschEnglisch_edit

Tags : , , , , , , , , , , , , , , ,