CHIOȘC AIR: Martin ZET – prezentare de artist & proiecție / KIOSK AIR – artist talk & screening, 26 aprilie 2016, ora 18:00 / 20:00

welome3_web

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

În cadrul programului de rezidență pentru artiști CHIOȘC, artistul ceh Martin ZET se va afla la Chișinău timp de 3 săptămîni pentru a produce o lucrare în spațul public al orașului. Cu această ocazie vă invităm să-i vedeți lucrările și să-l cunoașteți personal.

26 Aprillie 2016, ora 18:00
Shanghai – Martin ZET
[CZ] – prezentare de artist
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

„Prezentarea va fi bazată pe un interviu acordat unei reviste din Shanghai în 2015”.

26 aprilie 2016, ora 20:00
VIDEOCHIOȘC

Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Welcome (Bine ați venit)
2016 / 16:00 min

„Am aterizat în aeroportul din Praga cu o întîrziere de 14 ore. 28 martie, la amiază. Autobuzul s-a oprit peste 2 stații și după o pauză a deschis ușile lăsînd oamenii să iasă. Am juns abia la terminaul 3, unde aterizează doar avioanele private și politicienii. După ce am mers vreo 5o metri m-am pomenit în centrul unei intersecții de străzi înconjurată de steaguri, fapt care-mi reamintea de vremurile cînd am fost un școlar, care trebuia să meargă la școală și să salute sosirea lui Leonid Ilici Brenjnev.”

Neberys (Planul de cer)
2006 / 23:56 min

Neberbys sau planul de cer, este un scurt video care privește în sus spre cer, deasupra catedralei St. Vitus – într-o direcție opusă planului de sol.”

‘intrare’ liberă

– – –

Înregistrarea video a prezentării: https://vimeo.com/171581648

– – –

CHIOȘC – program de rezidență pentru artiști
Programul CHIOȘC de rezidență pentru artiști încurajează crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul și realitățile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se referă la situația Moldovei în general și de a analiza procesele care modelează astăzi spațiul public al Chișinăului. Programul CHIOȘC este susținut de Fundația Culturală Europeană în cadrul proiectului Conectînd Cultura, Comunitățile și Democrația, și de Ministerul Culturii.

http://chiosc.oberliht.org/air

Acest eveniment este parte a programului de rezidență artistică CHIOȘC organizat în cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune, susținut de Fundația Culturală Europeană: http://www.culturalfoundation.eu/connected-action. Adițional proiectul este susținut de Centrul Cultural Ceh din București: http://www.czech-it.ro/

neberys3_web

EN
– – – – -

In the frame of the KIOSK artist in residency program Martin ZET, a Czech artist, will spend 3 weeks in Chisinau working on project for public space. We invite you to discover his works and to get to know him personally on Tuesday, April 26, 2016, starting with 6 pm.

April 26, 2016, 6 pm
Shanghai – Martin ZET
[CZ] – artist talk
Zpace (The House of Gubernial Zemstva)
Al. Sciusev St. 103, Chisinau

“Presentation of my work based on the interview made by one Shanghai magazine.”

April 26, 2016, 8 pm
VIDEOKIOSK

Flat Space
Bucuresti str. 68/1, Chisinau

WELCOME
2016 / 16:00 min

“I landed in Prague with 14 hours delay. Noon, March 28. Shuttle bus took me some 2 stops and stopped, after while opened the doors and let the people go out. We got only to terminal 3, which is used only for private planes and politicians. I walked some 50 meters and got to the center of the crossroad surrounded by flags – so uch reminding me when as a pupil I had to go with my school and welcome arrival of Leonid Ilyich Brezhnev.”

NEBERYS (Bottom-view)
2006 / 23:56 min

“Ground plan of the Cathedral of St. Vitus recorded from the opposite direction.”

free “entrance”

- – -

Video recording of the presentation: https://vimeo.com/171581648

- – -

KIOSK AIR program
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in relation to the local context and reality. It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today. The KIOSK program is supported by the European Cultural Fundation in the frame of Connecting Culture, Communities and Democracy project and by the Ministry of Culture.

http://chiosc.oberliht.org/air

This event is part of KIOSK AIR program and is organized in the frame of the Collective Action for the Commons project, supported by the European Cultural Foundation (ECF): http://www.culturalfoundation.eu/connected-action. Additionally, the project receives support from the Czech Cultural Centre in Bucharest:  http://www.czech-it.ro/

mcrm_web

Connected_action_logo_logo_black_small

logo-Centrul-Ceh-color_web

Tags : , , ,