Eu Văd … – expoziţie la Apartament Deschis / I see … – exhibition, 6 – 27 martie 2013

- – – scroll down for English – – -

EU VĂD… / I SEE…
Expoziție / Exhibition
Oberliht în colaborare cu Amnesty International Moldova

APARTAMENT DESCHIS / FLAT SPACE
Inaugurare / Opening: 6 martie 2013, ora 16:00
str. București 68/1, Chișinău
program: 6-27 martie 2013

RO
- – – – -

În ajunul Zilei Internaționale a Femeii Asociația Oberliht în colaborare cu Amnesty International Moldova organizează o expoziție și vă invită la o discuție despre problema violenței în bază de gen.

Vitalie Sprînceană și Gheorghe Zugravu (Amnesty International Moldova) vor face o introducere în subiectul expoziției, care va fi urmată de o discuție publică.

Am avea cel puțin două motive de a vorbi despre violența gender (avem în vedere violența la care sînt supuse femeile). Primul motiv – aceasta este foarte răspîndită – ea reprezintă cea mai frecventă formă de încălcare a drepturilor omului. Al doilea motiv ține de faptul că această formă de violență este atît de aproape: ea are loc în spațiile cele mai intime, în principal în cadrul familiei între soți și soții, tați și fiice, feciori și mame, nepoți și bunici. Aceste motive, dar și altele, fac ca identificarea și combaterea violenței împotriva femeilor să fie un proces deosebit de dificil. Aceste motive fac ca violența împotriva femeilor să lase urme adînci și traume în sufletele și inimile femeilor din jurul nostru.

Expoziția prezintă desene și picturi realizate de copii și tineri între 7 şi 24 ani, în baza unui apel lansat de Amnesty International Moldova în 2010, și opiniile lor despre problema violenței în bază de gen. Lucrările prezentate urmează să explice ce este violenţă în bază de gen sau să exprime viziunea autorilor asupra aceastei probleme, care să ajute la identificarea cazurilor de violenţă cînd acestea au loc.
În urma concursului, Amnesty International Moldova a selectat 16 lucrări care au fost multiplicate sub forma unor cărți poștale. Aceste cărți poștale sunt utilizate în cadrul campaniilor de informare şi mobilizare desfăşurate de către Amnesty International Moldova şi partenerii săi, locali şi internaţionali, în acţiunile de solidaritate a victimelor supuse violenţei în bază de gen, şi prevenirii a fenomenului dat.
Pentru trei săptămâni aceste cărți poștale în combinație cu unele dintre desenele originale vor fi prezentate la Apartament Deschis. În momentul inaugurării expoziției veți avea ocazia să luați unele cărți poștale cu voi.

Amnesty International este o mișcare mondială a apărătorilor Drepturilor Omului, cu mai mult de 3 mln. de membri și acitiviști la nivel global și prezentă în peste 160 de state și teritorii. Amnesty International militează la nivel global pentru drepturile omului pentru toți.

Autori / ilustratori:
Zadoinov Vera, Cernega Victor, Bulat Diana, Manoli Ioana, Durnea Cristina, Foca Olga, Pietraru Cătălina, Ivanov Elena, Misac Călin, Plugaru Victoria, Dulea Anișoara, Siminel Elena, Lungu Violeta, Chihai Marin, Mocan Ludmila, Osiesvskaia Kristina.


EN
- – – – -
With International Woman Day in the back of our minds Oberliht Association in collaboration with Amnesty International Moldova organizes an exhibition and a discussion about the issue of gender based violence.

In relation to the exhibition there will be an introduction to the topic presented by Vitalie Sprinceana and Georghe Zugravu (Amnesty International Moldova) followed by an open discussion.

There are two major reasons to talk about gender-based violence (by which we mean mostly violence directed against women). The first is that this type of violence is pervasive – it represents the most frequent violation of human rights. The second reason is the fact that it is so familiar and close – it is being perpetrated mainly within the family and between the closest persons: husbands and wives, fathers and daughters, sons and moms, grandsons and grandmothers. These reasons, but not only them, make it very difficult to identify and fight with it; these very same make it leave deep traces into the minds and hearts of the women around us.

The exhibition is the result of an open call Amnesty International Moldova did in 2010, inviting young people between the ages of 7 and 24 to send in drawings with their views on gender based violence. The works presented are to explain what is gender-based violence, to express a vision on this issue and to help identify cases of violence when they occur.
Following the contest, Amnesty International Moldova selected 16 works and printed them as postcards. These postcards are used for information and mobilization campaigns carried out by Amnesty International Moldova and its local and international partners, for actions of solidarity for victims of gender-based violence and prevention of this phenomenon.
For three weeks these postcards in combination with some of the original drawings will be shown at Flat Space. During the opening you also will have the chance to take some postcards for you.

Amnesty International is a global movement of Human Rights activists, with more than 3 mln. members and activists globally and present in more than 160 countries and teritories. Amnesty International campaigns globally for human rights for all.

Authors/ Illustrators:
Zadoinov Vera, Cernega Victor, Bulat Diana, Manoli Ioana, Durnea Cristina, Foca Olga, Pietraru Cătălina, Ivanov Elena, Misac Călin, Plugaru Victoria, Dulea Anișoara, Siminel Elena, Lungu Violeta, Chihai Marin, Mocan Ludmila, Osiesvskaia Kristina.

vernisajul expoziției / opening


foto: locals.md

Flat Space for the Community is a series of events organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme.

Tags : , , ,