FAȚADE PUBLICE – PAILDCSCMD / TFIMCWCDMD – CHIOȘC AIR / ART PROSPECT – programe de rezidențe artistice, 14 iulie 2018, ora 17:00

event-cover-ro@2x-100

- – – scroll down for English – – -

RO

FAȚADE PUBLICE – PAILDCSCMD
CHIOȘC AIR / ART PROSPECT – programe de rezidențe artistice
Sâmbătă, 14 iulie 2018, ora 17:00
locație: Scuarul Teatrului Municipal de Păpuși „Guguță” (str. Maria Drăgan 2, sectorul Ciocana, Chișinău)

Începând cu anul 2009, Apartamentul Deschis (autor: Ștefan RUSU [MD]) a găzduit zeci de evenimente culturale în scuarul din str. Bucureşti 68 din Chișinău.
În mai 2017, în cadrul unui workshop de design, a fost elaborată o versiune nouă a Apartamentului Deschis, mai extinsă însă simplificată, care a fost instalată în curtea din str. Teilor 9 din Botanica și care a funcționat drept interfață de comunicare între artiști și locuitori, drept parte a primei ediții a proiectului Fațade Publice.
În 2018 continuăm dezvoltarea proiectului Fațade Publice în cartierul Maria Drăgan, din sectorul Ciocana.

Vă invităm la PAILDCSCMD – Prima Adunare Internațională a Lucrătorilor din Domeniul Culturii din Sectorul Ciocana cu numele Maria Drăgan.

Să aducem un pic de claritate: în lunile iunie-iulie 2018 la Chișinău s-au desfășurat programele de rezidență  CHIOȘC AIR / ART PROSPECT la care au participat Semion MOTOLIANEȚ [BY], Almaz ISAKOV [KG], Christoph VOGLBAUER [AT], Pavel HAILO [UA], Pola ROZEK [PL], Kiril SEMIONOV [MD] și Alexandra NOVAC [MD/regiunea Transnistriană]. Evenimentul constă dintr-o serie de intervenții și instalații în spațiul public, peformance-uri și prezentări organizate într-o promenadă cu un itinerar stabilit conform celor 9 locații alese de artiști și cercetători, participanți la programul de rezidență. Punctul de pornire este scuarul Teatrului Municipal pentru Copii „Guguță”, la ora 17:00, iar la final de zi vă va aștepta o cină în aer liber gătită de Christoph.

PAILDCSCMD face parte dintr-un șir de evenimente programate în acest an, care a demarat cu o cercetare pe marginea accesului la cultură în cartierele rezidențiale din Chișinău și Bender, urmată de un schimb de rezidențe artistice cu participarea artiștilor de pe ambele maluri ale Nistrului – rezultatele cărora s-au regăsit în cadrul celei de-a 3-a ediții a Zilelor Spațiului Public. În luna august în cartierul Maria Drăgan din Chișinău se va desfășura a 3-a ediție a Școlii Internaționale de Vară, iar în prima săptămână din octombrie 2018 vom inaugura cea de-a 2-a ediție a Fațadelor Publice.

CHIOȘC AIR – program de rezidenţă artistică
Spre deosebire de expoziţiile de artă şi proiectele finisate, care circulă prin rețeaua de galeri și muzee, programul de rezidențe artistice CHIOŞC AIR susține crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul şi realităţile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se referă la situaţia Moldovei în general şi de a analiza procesele care modelează astăzi spaţiul public al Chişinăului. Programul este structurat pe bază de colaborare, asociaţia Oberliht având rolul de gazdă pentru artişti, curatori, arhitecţi etc. invitaţi, iar oraşul ca întreg, înlocuind atelierul, serveşte ca loc de cercetare, de producere şi expunere. În afară de Apartamentul Deschis, care stă la dispoziţia noilor rezidenţi, invitându-i să-i „definitiveze” forma nefinisată, participanţii la rezidenţă, pe parcursul şederii lor, pot utiliza şi alte spaţii printre care pieţe, stadioane, parcuri, dar şi universităţi, şi alte instituţii şi locuri publice.

ART PROSPECT – e un program de rezidențe dezvoltat de către ArtsLink, care găzduiește artiști și curatori în rezidențe în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kârgâstan, Moldova, Tadjikistan, Ucraina și Uzbekistan, și care își propune să creeze oportunități pentru proiecte de cercetare, să faciliteze colaborarea cu comunitățile artistice locale, să creeze noi posibilități de muncă și posibilități de dezvoltare a parteneriatelor dintre artiștii și curatorii din rezidențe și organizațiile artistice locale. Prin acest program, Asociația Oberliht găzduiește în lunile iunie – iulie artiști din Belarus – Simion MOTOLIANEȚ, Kârgâzstan – Almaz ISAKOV și Ucraina – Pavel KHAILO. 

În parteneriat cu Forumul Cultural Austriac din București, Krytyka Polityczna din Varșovia și PNUD din Chișinău avem plăcerea să găzduim pe Christoph VOGLBAUER din Austria, pe Pola ROZEK din Polonia și pe Alexandra NOVAC din Rîbnița (Regiunea Transnistriană).

Acest eveniment este realizat în cadrul programului Fațade Publice aflat la a 2-a ediție (martie – octombrie 2018) – un program de conferințe, intervenții artistice în spațiul public, proiecții de film, o școală de vară, un grup de lectură, expoziții, ateliere și concerte ce se desfășoară în cartierul Maria Dragan din sectorul Ciocana din Chișinău și care este susținut de Ministerul Culturii al RM, CEC ArtsLink, Institutul Suedez și Forumul Cultural Austriac din București și Comisia Europeană.

event-cover-ru@2x-100

EN

PUBLIC FACADES
KIOSK AIR / ART PROSPECT -
 artist-in-residence programs
Saturday, July 14, 2018, 5 pm
location: The square of Guguta Municipal Puppet Theater (2 Maria Dragan str., Ciocana district, Chisinau)

Starting with 2009, the Flat Space (author: Stefan RUSU [MD]) hosted dozens of cultural events on Bucuresti 68 square.
In May 2017, in the frame of Public Facades project, a simplified but extended version of the Flat Space was created in the frame of a design workshop and installed in the courtyard situated on nr. 9 Teilor street in Botanica district. It became a communication interphase for the artists and the locals.
In 2o18 we have decided to continue with the Public Facades project in Maria Dragan neighborhood, in Ciocana district in Chisinau.

We invite you to TFIMCWCDMD – The First International Meeting of Cultural Workers from Ciocana District in the name of Maria Dragan.  Yes! This is the name, long and devious.

To make it easier: In June-July 2018, KIOSK AIR / ART PROSPECT – artist-in-residence programs took place in Chisinau, with the participation of Semion MOTOLIANEȚ [BY], Almaz ISAKOV [KG], Christoph VOGLBAUER [AT], Pavel HAILO [UA], Pola ROZEK [PL], Kiril SEMIONOV [MD] and Alexandra NOVAC [MD/Transnistrian region]. The event is an invitation to a promenade with a predetermined route according to the nine locations chosen by the artists and researchers. The starting point is the square of the Municipal Puppets Theater, starting with 5 pm. The promenade will end with an open air dinner made by Christoph.

TFIMCWCDMD is part of a series of events planned for this year that started with a research about access to culture in the residential areas in Chisinau and Bender, followed by an exchange of artists in residency programs with participants from both banks of River Dniester. Its results were presented in the frame of the 3rd edition of Public Space Days. In August 2018, the neighborhood of Maria Dragan will host the 3rd International Summer School and in the beginning of October we plan to inaugurate the 2nd edition of Public Facades project.

KIOSK AIR – artist-in-residency program
Unlike finished exhibition projects that circulate through worldwide network of galleries and museums, the KIOSK AIR program supports creation of new work in relation to local contexts and realities. It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today. The program is structured in a collaborative manner in which Oberliht association plays the role of local host for invited artists, curators, architects and other professionals, while the city as a whole, substituting for the studio, serves as place of research, for producing and exhibiting. Besides Flat Space, which remains at the disposal of new residents, inviting them to ‘finish’ its unfinished form, the residents use a series of other locations during their stay, ranging from market places, stadiums and parks through universities and other public institutions and places.

ART PROSPECT artist residencies – is a residency project developed by ArtsLink, which hosts artists and curators for residencies in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Moldova, Tajikistan, Ukraine, and Uzbekistan, and which aims to provide opportunities for artists and curators to conduct research, create new work, collaborate with local arts communities, and create special projects in partnership with local arts organizations. Through this programme, Oberliht Association is hosting during the months of June-July the participants  Semyon MOTOLIANETS (Belarus),  Almaz ISAKOV (Kyrgyzstan),  Pavel KHAILO (Ukraine).

We are also happy to host Christoph VOGLBAUER from Vienna (Austria), Pola ROZEK from Warsaw (Poland) and Alexandra NOVAC from Ribnitsa (Moldova / Transnistrian region) with the support offered by Austrian Cultural Forum in Bucharest, UNDP and Political Critique.

This event is organized in the frame of Public Facades program (2nd edition, March – October, 2018) – a program of public lectures, artistic interventions in public space, film screenings, a summer school, a reading group, exhibitions, workshops and music events that takes place in Maria Dragan neighborhood of Ciocana district in Chisinau, and that receives support from the Ministry of Culture of Republic of Moldova, CEC ArtsLink, Swedish Institute, Austrian Cultural Forum in Bucharest and the European Commission.

Tags : , , , , , , ,