Un loc pentru lipit sticker-e și texte, plantat flori, scris, desenat, tag-uit, aplicat șabloane în Chișinău / A place for sticking stickers and texts, planting flowers, writing, drawing, tagging, applying stencils in Chisinau

Între timp APARTAMENTUL DESCHIS și spațiul din jur a devenit un loc pentru lipit sticker-e și texte, plantat flori, scris, desenat, tag-uit, aplicat șabloane – un spațiu de comunicare și interacțiune în Chișinău.

In the mean time the FLAT SPACE and the space around it became a place for sticking stickers and texts, planting flowers, writing, drawing, tagging, applying stencils – a space for communication and interaction in Chisinau.

Vara e bine de plantat flori care transformă spațiul din jur.
Planting flowers in summer could transform the area around.


Pe pereții Apartamentului Deschis au apărut stickere și texte.
In summer you could also see writings and stickers on the walls of FlatSpace.


Aceste dungi oranj oferă Apartamentului Deschis o imagine interesantă, nu credeți?
This orange strips gave Flat Space an interessting touch, don’t you think?


Puteți folosi pereții Apartamentului Deschis pentru a expune lucrările voastre.
You can make use of the walls of Flat Space to paste up your art works.


Chiar și iarna pereții Apartamentului Deschis sînt acoperiți de texte.
Even in winter you can find people writing texts on Flat Space.


Tags : , , , , , ,