STEAGUL FURAT / STOLEN FLAG, 1 decembrie 2014

IMG_7415_edit_web

-- – scroll down for English version – – -

RO
– – – – -

STEAGUL FURAT
1 decembrie 2014
Monotremu

Mătase găurită

Oamenii fac o gaură în drapel – istoricii numesc această acțiune revoluție.

Prin gaură privim revoluția, privim trecutul, privim istoria.

Tinerii au făcut revoluția, au dat o gaură cum ar veni în dictatură.

Gaura a rămas. E tot acolo. Drapelul găurit este expus acum în muzeu.

Prin gaură am privit luminița de la capătul tunelului. Unde este acum luminița de la capătul tunelului? Am ieșit din tunel?

Am scos gaura pe străzi ori de câte ori a fost nevoie. Da, tinerii! Tinerii fac revoluțiile. Revoluțiile sunt întotdeauna tinere.

Se dau găuri în putere atunci când puterea statului este coruptă. Gaură înseamnă transparență.

Transparența e democratică. Avem nevoie de transparență.

Ca El

– – –

Pentru a sprijini demersul colectivului artistic Monotremu am hotarît să expunem STEAGUL FURAT în fiecare an, de 1 decembrie. În fiecare an gaura tăiată în steag va crește cîte puțin și se va extinde tot mai mult pe suprafața steagului, ocupînd tot mai mult spațiu, pînă cînd acesta va dispărea.

Vladimir Us

Steagul Furat (2013): http://chiosc.oberliht.org/2013/12/01/steagul-furat-2013/

Steagul Furat (2012): http://chiosc.oberliht.org/2012/12/01/steagul-furat-2012/

Steagul Furat (2011): http://chiosc.oberliht.org/2011/11/29/steagul-furat/

EN
– – – – -

STOLEN FLAG
1 December 2014
Monotremu

Holed silk

The people make a hole in the flag – the historians call this action a revolution.

Through this hole we look at the revolution, we look to our past, we look at the history.

The young people made the revolution, they made a hole in the dictatorship so to say.

The hole remained. It’s still there. The holed flag is now exhibited in the museum.

Through the hole we saw the light at the end of the tunnel. But where is now the light from the end of the tunnel? Are we coming out of the tunnel?

We carried the hole in the streets every time was needed. Yes the youth!

The youth makes the revolutions. The revolutions are always young.

We make holes in the power when the power is corrupted.

A hole means transparency.

Transparency is democratic. We need transparency.

Ca El

- – -

To support Monotremu’s project we decided to start exhibiting the “Stolen Flag” each year, for the 1st of December. Each year the hole in the flag will grow little by little and will extend on the flag’s surface, occupying more and more space, until the flag will disappear.

Vladimir Us

Stolen Flag (2013): http://chiosc.oberliht.org/2013/12/01/steagul-furat-2013/

Stolen Flag (2012): http://chiosc.oberliht.org/2012/12/01/steagul-furat-2012/

Stolen Flag (2011): http://chiosc.oberliht.org/2011/11/29/steagul-furat/

Tags : , , , ,